מידע כללי אפיון הנדסי

דף הבית >> מידע כללי >> אפיון הנדסי

תכונות אינדיקטיביות והנדסיות* לאפר פחם לסלילה

תכונה
אפר פחם מרחף
אפר פחם תחתי
דרוג אגרגטים, אחוז עובר:
 
 
נפה
מ"מ
"2
50
 
100
"1.5
37.5
 
100
"1
25
 
100
"0.75
19
 
92.4  - 100
"0.5
12.5
 
97  - 100
"0.375
9.5
 
82.2  - 100
#4
4.75
100
73.1  - 100
#8
2.36
 
 
#10
2
 
59.8  - 90
#20
0.85
100
68.1
#30
0.6
100
54.2
#40
0.425
90  - 100
30  - 70
#80
0.180
85
24  - 39.2
#100
0.15
98.5 - 97
48.8
#200
0.075
76  - 100
9.4  - 38.8
גבולות אטרברג
NP
NP
מיון לפי שיטת AASHTO
A-4
A-1-b
משקל סגולי, GS [גר'/סמ"ק]
2.1  - 2.4
2.2  - 2.4
צפיפות מקסימלית (מודיפייד) [ק"ג/מ"ק]
1000  - 1460
1200  - 1500
רטיבות אופטימלית [%]
18.5  - 38
18  - 35
מת"ק (CBR) [%]
12 - 30
20  - 35
גזירה מרחבית מנוקזת:
קוהזיה (C) [ק"ג/סמ"ר]
זווית חיכוך (Φ) [מעלות, °]
0.1  - 0.3
25  - 35
1.0  - 2.0
30  - 35
* התקבלו במספר פרויקטים בארץ, ואינן מהוות דרישה מפרטית

מקורות לנתונים

 • הופמן, מ., 1996. בדיקת ניצול אפר פחם לסלילת כבישים – שלב ב': תכונות הנדסיות. הוכן ע"י "יונה – ייעוץ וניהול הנדסי בע"מ" עבור חברת "כביש חוצה ישראל בע"מ", פברואר 1996.
 • משולם, מ., 1997. דו"ח בדיקה של "המעבדה לקרקע ודרכים" למנהלת אפר הפחם, אוגוסט 1997.
 • הופמן, מ., 1999. ייצוב שתית חרסיתית עם אפר פחם מרחף – דו"ח ביצוע ובקרת איכות. הוכן ע"י "יונה – ייעוץ וניהול הנדסי בע"מ" עבור מע"צ, אוקטובר 1999.
 • הופמן, מ., 2000. ליווי עבודות סלילה עם אפר פחם במחלף גנות – דו"ח ביצוע ובקרת איכות. דו"ח של "יונה- ייעוץ וניהול הנדסי בע"מ" עבור מע"צ, מרץ, 2000.
 • דו"ח בדיקה של "המבדקה לבנין ותשתית" למנהלת אפר הפחם, נובמבר, 2001.
 • הופמן, מ., 2002. הערכה מבנית של סוללות אפר פחם בכביש 57 – דו"ח מסכם. הוכן ע"י "יונה – ייעוץ וניהול הנדסי בע"מ" עבור מע"צ, מרץ 2002.
 • הופמן, מ., 2002. בחינה מעבדתית של חרסית מיוצבת עם אפר פחם מרחף. דו"ח בדיקה של "יונה – ייעוץ וניהול הנדסי בע"מ" עבור חברת "דרך ארץ, אוקטובר 2002.
 • הופמן, מ., 2003. מדריך שימושי אפר פחם בסלילת כבישים. הוכן ע"י "יונה – ייעוץ וניהול הנדסי בע"מ" עבור מנהלת אפר הפחם, יוני 2003.
 • אפר פחם תחתי למצע מתקנים תת-קרקעיים – בדיקות מעבדה. דו"ח בדיקה של "המבדקה לבנין ותשתית" למנהלת אפר הפחם, יוני 2003.
 • בדיקת אפר פחם תחתית כמעטפת לצנרת גמישה תת-קרקעית. דוח בדיקה של "איזוטופ" למנהלת אפר הפחם, ינואר 2006.
 • ישי, א., ישראל, ג., 2006. הערכת המקטע הדק באפר פחם תחתית לשימוש כמרכיב אגרגטי בתערובות אספלטיות חמות. חקירת היתכנות ראשונית, דו"ח מסכם – גרסה סופית. הטכניון. עבודה למנהלת אפר הפחם, פברואר 2006.
 • בנימין, ק., ישי, א., והופמן, מ., 2006. שימוש באפר פחם מרחף כקשרן כבישים הידראולי ליצירה ולחיזוק שכבות מיסעה מבניות – דו"ח מסכם. הטכניון. דו"ח למנהלת אפר הפחם, יולי 2006.
 • זיס, יהודה., 2006. שימוש במלאן אפר פחם בתערובת אספלטית "S1 בזלתית – סיכום ניסוי שנת מעקב. דו"ח של "יונה- ייעוץ וניהול הנדסי בע"מ" עבור מע"צ, ספטמבר 2006.
 • גלילי, נ., 2006. פוטנציאל השימוש באפר פחם תחתי (Bottom Ash) כחומר מילוי לעטיפת צנרת תת-קרקעית לתשתיות מים, ביוב, ניקוז ותקשורת. הטכניון. דו"ח למנהלת אפר הפחם, נובמבר 2006.
 • ירון, ר., חביב-אללה, מ., ולוטן, א., 2006. פארק איילון – פרויקט ייצוב קרקעות לצרכי סלילת כבישים ודרכי פארק – דו"ח ביניים: סיכום הפרויקט עד לתום שלב הביצוע. דוח" של חברת "פארק איילון".
 • בדיקת אפר פחם תחתי לסלילה. דו"ח בדיקה של "איזוטופ" למנהלת אפר הפחם, יולי 2008.