מידע כללי אפיון כימי-פיזיקלי

יסודות עיקריים

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2018

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

SiO2

49.48

53.78

56.41

62.46

53.55

61.05

Al2O3

27.28

30.43

18.67

23.25

19.85

24.86

Fe2O3

2.39

3.60

5.60

9.82

4.86

7.53

CaO

6.52

8.75

1.68

3.10

1.86

6.32

MgO

1.01

1.60

1.15

1.91

1.34

3.03

Na2O

0.08

0.21

0.82

2.96

0.48

1.77

K2O

0.36

0.54

1.53

2.40

1.23

2.34

SO3

1.80

2.55

0.95

2.55

2.10

4.50

TiO2

1.57

1.98

0.78

1.05

0.82

0.99

P2O5

1.47

2.01

0.08

0.17

0.40

0.78

% אפר בפחם

14.83

8.36

11.79

% פחם בסל

8.61

53.00

38.39

% אפר בסל

12.48

43.29

44.23

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2017

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

SiO2

41.26

51.72

58.47

64.12

56.00

63.60

Al2O3

29.70

32.79

19.10

22.64

19.60

23.60

Fe2O3

2.56

4.64

5.12

10.35

5.08

7.62

CaO

8.50

11.59

1.16

2.75

2.80

7.07

MgO

1.02

3.04

0.74

2.15

1.62

2.95

Na2O

0.06

0.72

0.49

2.64

0.71

1.23

K2O

0.42

2.16

1.47

2.21

1.31

2.60

SO3

1.54

3.48

0.79

3.52

1.07

3.43

TiO2

1.35

1.99

0.81

1.07

0.75

0.92

P2O5

1.22

2.28

0.06

0.26

0.46

0.92

% אפר בפחם

14.73

8.57

11.48

% פחם בסל

13.70

50.04

36.26

% אפר בסל

19.28

40.98

39.74

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2016

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

SiO2

43.14

52.94

57.90

62.78

55.20

63.20

Al2O3

26.58

34.86

18.81

22.33

19.30

24.40

Fe2O3

2.36

5.62

5.69

9.33

4.60

6.98

CaO

4.98

10.78

1.40

4.48

2.24

6.37

MgO

1.03

3.18

1.02

2.10

1.43

2.62

Na2O

0.06

2.09

0.53

2.48

0.37

1.54

K2O

0.32

0.65

1.39

2.16

1.24

2.39

SO3

1.54

3.59

0.79

3.84

1.26

3.30

TiO2

1.40

1.86

0.77

1.13

0.76

0.92

P2O5

0.92

2.20

0.09

0.29

0.46

0.96

% אפר בפחם

14.80

8.55

11.16

% פחם בסל

15.51

54.93

29.56

% אפר בסל

22.31

45.63

32.06

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2015

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך

ערך
מזערי

ערך
מירבי

SiO2

42.74

56.86

55.56

63.23

50.30

49.70

61.37

Al2O3

26.40

33.82

18.64

22.90

31.80

19.80

26.50

Fe2O3

2.22

4.32

5.01

9.15

7.40

5.35

7.97

CaO

5.44

10.86

1.07

3.10

4.57

2.19

6.99

MgO

1.02

3.09

0.76

2.03

1.02

1.25

3.23

Na2O

0.04

0.69

0.42

2.55

0.27

0.25

1.68

K2O

0.28

0.62

1.09

2.07

0.63

1.40

2.53

SO3

1.45

3.72

0.73

4.18

0.67

1.44

3.96

TiO2

1.33

1.97

0.81

1.12

1.44

0.78

0.88

P2O5

0.90

1.70

0.12

0.25

1.60

0.60

0.87

% אפר בפחם

14.69

8.16

15.70

11.95

% פחם בסל

23.08

57.09

1.59

18.24

% אפר בסל

32.37

44.45

2.38

22.80

* בשנת 2015 הגיע מטען בודד מאוסטרליה

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2014

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך

ערך
מזערי

ערך
מירבי

SiO2

39.92

62.38

55.17

62.85

52.30

55.50

61.80

Al2O3

27.50

35.74

18.54

22.58

29.30

19.10

22.40

Fe2O3

1.58

5.98

5.09

9.80

8.90

5.05

6.78

CaO

1.97

11.86

1.13

3.84

4.03

3.44

7.39

MgO

1.08

2.64

0.91

2.05

1.41

1.75

2.90

Na2O

0.06

0.70

0.42

2.30

0.38

0.90

1.76

K2O

0.26

0.56

1.17

2.10

0.83

1.73

2.21

SO3

1.40

3.60

0.64

5.22

0.82

1.50

3.45

TiO2

1.18

2.08

0.81

1.06

1.45

0.72

0.91

P2O5

0.75

2.25

0.08

0.23

0.36

0.52

0.84

% אפר בפחם

14.60

7.89

15.50

11.53

% פחם בסל

23.97

51.41

1.57

23.04

% אפר בסל

33.49

38.78

2.33

25.40

* בשנת 2014 הגיע מטען בודד מאוסטרליה.

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2013

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

*אינדונזיה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך

ערך
מזערי

ערך
מירבי

SiO2

47.00

59.48

51.29

64.73

48.90

52.60

42.73

53.20

60.45

Al2O3

23.04

32.58

19.34

24.03

30.80

32.50

15.85

19.85

26.50

Fe2O3

2.02

4.67

5.11

9.90

5.10

5.80

18.08

4.68

6.39

CaO

1.62

9.60

1.21

3.56

4.50

6.50

7.35

2.78

7.23

MgO

0.79

1.61

0.96

2.22

1.08

1.15

4.22

1.40

2.74

Na2O

0.05

0.22

0.48

2.59

0.46

0.61

0.89

0.52

1.69

K2O

0.31

0.67

1.04

2.16

0.76

0.99

1.44

1.38

2.41

SO3

1.18

3.25

0.57

4.57

0.91

1.25

7.62

2.08

5.15

TiO2

0.83

2.14

0.72

1.34

1.37

1.45

0.94

0.80

0.98

P2O5

0.56

2.37

0.09

0.22

1.15

1.66

0.28

0.39

1.02

% אפר בפחם

14.71

8.11

15.16

4.90

10.97

% פחם בסל

30.84

42.60

4.15

1.44

20.97

% אפר בסל

41.28

31.43

5.73

0.64

20.92

* בשנת 2013 הגיע מטען בודד מאינדונזיה.

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2012

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

אינדונזיה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך מזערי

ערך
מירבי

SiO2

44.32

60.62

50.10

68.12

48.30

53.90

38.38

55.82

54.11

60.93

Al2O3

27.48

32.66

17.69

22.63

30.90

32.40

14.90

21.77

19.53

22.88

Fe2O3

2.14

6.23

4.52

10.40

3.80

8.60

8.66

19.14

5.14

10.18

CaO

1.16

11.12

0.96

4.31

2.99

7.20

2.40

9.62

2.74

7.46

MgO

0.52

2.33

0.84

2.27

0.80

1.09

2.54

5.53

1.39

2.87

Na2O

0.05

0.28

0.42

2.67

0.26

0.81

0.69

0.86

0.42

1.75

K2O

0.42

0.65

1.13

2.19

0.54

0.86

1.28

1.90

1.40

2.67

SO3

0.70

4.00

0.24

6.14

0.79

1.29

4.23

8.77

1.01

4.70

TiO2

0.36

2.14

0.76

1.12

1.41

1.57

0.64

0.95

0.78

0.97

P2O5

0.52

2.44

0.07

0.28

1.01

1.61

0.37

0.41

0.52

2.44

% אפר בפחם

14.72

7.87

14.92

5.39

11.24

% פחם בסל

32.65

41.53

4.64

2.09

19.10

% אפר בסל

43.58

29.66

6.27

1.02

19.47

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2011

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

אינדונזיה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך מזערי

ערך
מירבי

SiO2

43.44

62.40

50.69

61.87

50.60

53.70

44.45

56.36

55.01

61.62

Al2O3

26.29

38.16

17.90

25.46

29.40

30.70

14.28

23.78

20.42

24.57

Fe2O3

2.46

4.25

5.24

10.96

7.60

9.80

8.99

17.27

4.79

7.87

CaO

0.86

10.86

2.04

3.84

1.87

4.07

2.72

7.82

2.03

5.67

MgO

0.29

2.27

1.24

2.37

0.84

0.93

1.94

5.54

1.35

2.39

Na2O

0.04

0.65

0.49

2.62

0.19

0.22

0.46

1.05

0.44

1.62

K2O

0.22

0.66

0.64

2.42

0.47

0.50

0.97

2.07

1.52

2.28

SO3

0.65

3.09

0.53

5.40

1.30

1.53

2.64

7.39

1.02

4.15

TiO2

1.25

2.08

0.81

1.15

1.28

1.35

0.64

1.01

0.73

0.94

P2O5

0.57

2.93

0.07

0.28

0.32

1.15

0.30

0.37

0.52

0.92

% אפר בפחם

14.32

7.90

15.26

6.23

11.50

% פחם בסל

25.76

46.46

3.90

10.48

13.40

% אפר בסל

36.34

36.17

5.86

6.44

15.18

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2010

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

אינדונזיה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך מזערי

ערך
מירבי

SiO2

42.09

54.10

51.89

62.64

51.40

54.00

43.93

57.46

50.74

61.53

Al2O3

28.63

40.28

17.60

22.63

27.30

30.70

14.94

24.55

19.41

23.35

Fe2O3

1.72

6.04

4.69

12.58

9.40

9.70

7.64

17.14

5.61

13.49

CaO

1.12

10.60

1.08

4.55

3.21

3.60

2.17

7.81

1.71

6.75

MgO

0.32

2.16

1.09

2.36

0.89

0.96

1.95

4.42

1.22

3.09

Na2O

0.05

0.26

0.50

2.76

0.20

0.22

0.27

1.35

0.19

1.91

K2O

0.38

0.64

0.85

2.36

0.44

0.51

1.50

2.55

1.36

2.60

SO3

0.68

2.86

1.04

5.53

1.54

2.23

1.83

9.31

1.25

5.19

TiO2

1.48

2.19

0.72

1.12

1.17

1.33

0.54

1.74

0.79

1.77

P2O5

0.75

2.04

0.12

0.40

0.25

0.32

0.27

0.34

0.48

0.90

% אפר בפחם

14.68

7.97

15.17

6.17

11.63

% פחם בסל

24.32

34.49

4.17

21.41

15.61

% אפר בסל

35.40

27.24

6.27

13.10

17.99

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2009

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

אינדונזיה

רוסיה

קנדה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך מזערי

ערך
מירבי

ערך*

SiO2

46.38

55.62

55.91

63.74

54.30

56.50

39.00

57.60

44.40

62.14

57.67

Al2O3

27.16

32.65

17.64

21.16

28.40

29.10

12.51

25.08

16.23

25.63

19.64

Fe2O3

2.80

5.62

5.48

9.07

6.20

7.80

7.63

17.63

4.67

12.41

4.56

CaO

3.28

10.66

1.51

4.18

3.09

3.60

2.17

10.83

1.63

15.11

9.58

MgO

1.04

2.30

1.16

2.38

0.90

1.06

1.83

6.52

0.80

2.50

1.79

Na2O

0.08

0.29

0.50

2.17

0.24

0.29

0.34

1.69

0.22

1.20

0.90

K2O

0.40

0.78

1.30

2.18

0.46

0.64

0.51

2.34

0.95

2.44

0.78

SO3

0.95

3.15

1.82

5.30

1.48

2.34

0.81

10.13

0.86

4.50

3.43

TiO2

1.28

1.91

0.80

1.11

1.24

1.43

0.62

1.19

0.66

1.05

0.83

P2O5

0.80

2.42

0.17

0.22

0.26

1.96

0.21

0.34

0.21

0.99

0.29

% אפר בפחם

14.61

8.94

14.58

5.83

11.34

11.63

% פחם בסל

32.55

19.06

3.99

26.28

17.88

1.35

% אפר בסל

44.74

16.02

5.48

14.41

16.76

1.48

* בשנת 2009 הגיע מטען בודד מקנדה.

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2008

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

אינדונזיה

רוסיה

קנדה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך מזערי

ערך
מירבי

ערך מזערי

ערך
מירבי

SiO2

40.68

55.80

53.51

60.78

52.60

54.50

38.92

57.44

45.53

60.90

56.16

57.85

Al2O3

26.60

39.28

18.68

23.44

30.00

31.90

13.01

26.29

19.96

22.60

17.86

18.36

Fe2O3

2.95

5.06

5.74

9.68

5.20

8.00

8.22

15.46

6.42

13.58

4.76

5.38

CaO

1.10

12.35

1.91

4.96

2.28

4.03

1.14

12.54

2.38

13.38

9.47

11.51

MgO

0.24

2.79

1.35

2.21

0.77

1.15

1.05

6.69

1.29

3.90

1.88

1.96

Na2O

0.06

1.60

0.50

2.33

0.24

0.29

0.42

1.14

0.29

0.76

0.35

0.52

K2O

0.44

0.80

0.86

2.46

0.71

0.76

0.26

3.27

0.89

2.42

1.18

1.36

SO3

0.68

3.79

2.12

6.28

1.00

1.43

0.84

9.94

0.91

5.50

3.85

4.32

TiO2

0.90

2.16

0.83

1.12

1.38

1.49

0.85

1.28

0.72

0.96

0.63

0.72

P2O5

0.92

2.00

0.11

0.28

0.05

0.60

0.21

0.47

0.22

0.77

0.16

0.26

% אפר בפחם

14.51

7.53

14.90

6.05

11.47

11.47

% פחם בסל

35.87

17.73

3.96

35.46

4.45

2.53

% אפר בסל

51.65

13.25

5.86

21.29

5.06

2.88

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2007

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

אינדונזיה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך מזערי

ערך
מירבי

SiO2

40.16

54.56

52.50

60.65

53.80

54.30

44.64

56.48

51.95

64.55

Al2O3

25.29

40.58

19.22

22.26

31.50

32.20

15.70

24.59

21.44

23.30

Fe2O3

2.74

5.28

5.87

9.68

4.96

5.40

8.80

12.04

0.87

9.96

CaO

1.40

12.26

2.23

5.28

2.43

2.90

2.35

7.91

1.83

12.11

MgO

0.24

3.34

1.16

2.43

0.76

0.77

2.15

4.86

1.09

1.91

Na2O

0.08

0.64

0.39

2.36

0.23

0.25

0.29

1.17

0.23

0.84

K2O

0.46

1.08

0.87

2.22

0.76

0.77

0.74

2.72

1.10

2.56

SO3

0.72

3.96

2.11

7.16

0.96

1.61

0.83

11.71

0.10

2.76

TiO2

0.40

2.11

0.84

1.13

1.40

1.53

0.97

1.27

0.76

8.18

P2O5

0.98

2.40

0.13

0.33

0.59

0.60

0.22

0.42

0.14

0.91

% אפר בפחם

14.35

6.91

14.80

5.34

12.19

% פחם בסל

35.77

24.72

2.62

31.50

5.39

% אפר בסל

53.66

17.86

4.05

17.57

6.86

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2006

מקור
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
יסוד
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך*

ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
SiO2
38.69
55.12
54.69
60.86
55.90
44.56
57.02
39.23
64.95
Al2O3
27.78
39.99
19.79
23.60
31.60
12.61
23.68
16.75
25.65
Fe2O3
2.48
6.50
6.65
11.84
4.79
9.11
15.77
4.57
9.80
CaO
1.51
12.48
2.10
4.44
3.71
2.46
9.88
1.55
4.75
MgO
0.30
2.88
1.48
2.40
0.93
2.36
7.48
1.00
1.90
Na2O
0.06
0.34
0.45
2.06
0.40
0.33
1.06
0.14
1.14
K2O
0.35
0.86
1.01
2.49
0.61
1.18
3.16
1.35
3.14
SO3
0.64
3.50
0.64
3.94
2.03
0.53
8.96
0.10
2.40
TiO2
1.44
2.10
0.89
1.05
1.22
0.83
1.19
0.69
1.12
P2O5
0.66
2.60
0.11
0.29
0.69
0.26
3.27
0.55
1.13
% אפר בפחם
14.14
6.41
15.20
5.37
12.33
% פחם בסל
37.28
28.03
1.25
24.16
9.29
% אפר בסל
54.34
18.52
1.96
13.37
11.81
* בשנת 2006 הגיע מטען בודד מאוסטרליה.

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2005

מקור
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
יסוד
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מזערי
SiO2
39.14
56.59
56.85
60.60
46.80
72.50
29.48
55.24
62.33
62.97
Al2O3
26.57
35.81
19.42
23.34
18.00
36.50
17.95
25.16
22.52
22.72
Fe2O3
2.58
6.53
6.55
8.96
3.84
5.40
7.80
24.62
5.05
5.25
CaO
5.12
13.06
2.25
3.93
2.89
3.90
1.58
14.04
2.19
2.39
MgO
1.02
2.68
1.03
2.62
0.64
1.20
0.37
4.90
1.23
1.29
Na2O
0.06
0.47
0.48
1.64
0.29
0.37
0.24
1.30
0.38
0.41
K2O
0.30
1.14
1.02
2.58
0.76
1.05
0.66
2.25
1.88
1.92
SO3
1.07
3.34
1.91
4.05
0.01
0.80
2.37
10.76
1.40
1.55
TiO2
1.57
2.18
0.92
1.14
0.89
1.70
0.60
1.24
0.91
0.94
P2O5
0.92
3.16
0.15
0.22
0.16
1.38
0.16
0.63
0.77
0.81
% אפר בפחם
14.01
6.06
14.84
4.65
11.17
% פחם בסל
42.96
32.80
5.00
18.19
1.05
% אפר בסל
61.98
20.46
7.64
8.71
1.21

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2004

מקור
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
יסוד
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך*

SiO2
40.08
52.61
57.57
61.15
48.10
75.10
51.33
59.37
62.51
Al2O3
26.53
34.12
19.59
23.67
16.60
38.70
18.29
30.23
23.42
Fe2O3
2.59
5.98
6.37
9.01
2.90
5.10
8.20
12.67
5.05
CaO
5.26
12.50
1.95
3.38
0.72
6.32
1.08
5.69
1.84
MgO
1.26
3.34
1.02
2.59
0.47
1.06
1.02
3.26
1.30
Na2O
0.10
0.41
0.41
0.68
0.24
0.66
0.44
1.21
0.36
K2O
0.38
1.02
1.31
2.83
0.66
1.20
1.66
2.74
1.45
SO3
1.45
4.61
1.08
4.18
0.27
1.36
0.58
2.54
1.53
TiO2
1.41
2.22
0.71
1.10
0.90
1.22
0.81
1.10
0.96
P2O5
0.15
2.89
0.20
0.22
0.03
1.84
0.15
0.45
0.86
% אפר בפחם
14.03
7.05
14.73
4.62
11.04
% פחם בסל
56.00
23.20
5.03
15.20
0.57
% אפר בסל
71.43
14.87
6.74
6.38
0.57
* בשנת 2004 הגיע מטען בודד מרוסיה.

מקור נתונים: BOL, החברה הלאומית לאספקת פחם.