מידע כללי סלילה ותשתיות

פרוייקטים גדולים

פירוט ניצול אפר פחם בסלילה ותשתיות
ריכוז נתונים עקריים
שם הפרויקט
תקופת סלילה
מבצע
קבלן
כמויות (אלפי טון יבש)
אפר מרחף
אפר תחתי
תחנת הכח אורות רבין 1987-1982 חח"י תעבורה 428 138
תחנת הכח אורות רבין 1995-1992 חח"י תעבורה 338 118
ג'יסר א זרקא-כניסה צפונית 1998-1997 מע"צ אחים בן רחמים 11 11
עוקף הוד השרון (55) 1999-1998 מע"צ דרכים 10 140
צומת יד מרדכי (34) 1999 מע"צ פיתוח ובינוי בנגב   25
הרחבת מחלף גנות (שלב א') 1999 מע"צ אחים רויכמן 17 26
עמוד מתח על - נען 2000 חח"י חח"י 101  
גשר אשקלון צפון 2000 מע"צ פיתוח ובינוי בנגב   27
כפר יונה
ניצני עוז (57)
2003-2000 מע"צ חופרי השרון 30 117
רפת זיקים 2001 קיבוץ זיקים קיבוץ זיקים   32
מחלף ניצני עוז (6) 2002-2000 דרך ארץ עסמ 128 36
עמוד מתח על - גזר 2001 חח"י חח"י 48  
שכונת מגורים בזיקים - שלב א' 2002-2001 קיבוץ זיקים אבו דוגוש   24
שיקום מטמנת שושני 2002-2001 חח"י חח"י 130  
סוללה במטמנת נען 2002 חח"י חח"י 6  
מחלף שורק (6) 2002 דרך ארץ בן ארי 64  
גשר השלום נתניה 2002 מע"צ אולניק   20
סוללה אקוסטית בזיקים 2002 קיבוץ זיקים יעקב פרי   12
תחנת רכבת ראש העין 2003 מע"צ אולניק   12
שכונת מגורים בזיקים - שלב ב' 2004-2003 קיבוץ זיקים אבו דוגוש   10
מחלף בקה
אל-גרביה (6)
2004-2003 דרך ארץ יעקב יעקב 187 33
שדרות ברלב
אשקלון (27)
2004-2003 ח"כ אשקלון שחר   22
גשר גת - גלאון כביש 353 (6) 2004 חוצה ישראל מדן 43  
מעבר לכפר מנחם
כביש 383 (6)
2004 חוצה ישראל אוליצקי   11
גדר הפרדה מבוא חורון 2005-2004 משרד הביטחון חיים ומשה מנגד   26
עמודי מתח על – מעוין שורק 2005 חח"י חח"י   28
גשרי תמנה (6) 2005-2004 חוצה ישראל אוליצקי 177  
גשר מעל לרכבת (רבדים) (6) 2005-2004 חוצה ישראל אוליצקי 134 5
שמורת חולות זיקים 2005 חח"י חח"י 5 24
מחלף ראשון (431) 2006-2005 נתיבי היובל איל בן-שחר   130
מחלף נס ציונה (431) 2006 נתיבי היובל איל בן-שחר   22
חניון רכב א.ת. אשקלון צפון 2006 מ.א.ש.ר. מ.א.ש.ר.   10
הפרדה מפלסית רכבת- בית שקמה 2006 רכבת ישראל טר ארמה   35
דרך שרות קו מתח על מחלף נשרים 2006-2007 חח"י חח"י 2 3
תשתית למפעל ג'אנסטיל- אשקלון 2008 ג'אנסטיל- תעשיות מתכת ג'אנסטיל- תעשיות מתכת   13
מתקן התפלה חדרה סמוך לתחה"כ אורות רבין 2007 H2ID סולל בונה   45
כביש 61- בקה אל גרביה 2008 דרך ארץ סולל בונה   24
כביש 9- אזור שדה יצחק 2012-2013 נתיבי ישראל (מע"צ לשעבר) א.י.ל. סלע   72
סה"כ 1,859 1,251

* בשנת 2010 הוצאו מתשתית לשכונת מגורים זיקים שלב א' כ- 8000 טון אפר תחתית (כמות מקורית 32 אלף טון) ששימשו כחומר גלם לצמנט. בשנת 2011 הוצאו מסוללה במטמנת נען כ- 66 אלף טון אפר מרחף (כמות מקורית 72 אלף טון) עבור אותו שימוש .