מידע כללי מחקרים

דף הבית >> מידע כללי >> מחקרים

סלילה ותשתיות

לעיון בסקירת המחקרים בתחומים המפורטים בטבלה לחץ כאן

תחום
נושא
חוקר
מוסד
שנה
הערות
סלילה
בדיקת ניצול אפר פחם לסלילת כבישים: סקר ספרותי
דר' מריו הופמן
יונה - יעוץ וניהול הנדסי
1995
באמצעות חברת כביש חוצה ישראל
בחינת הכדאיות הכלכלית
דר' מריו הופמן, פרופ' אברהם ורשבסקי
1995
תכונות הנדסיות
דר' מריו הופמן
1996
סוללת גישה לגשר ג'סר א-זרקא - בדיקות מעבדה על אפר פחם תחתית
דר' יאן גורצקי, דר' רפאל ירון
המבדקה לקרקע ודרכים, הטכניון
1997
 
ניסוי עם אפר פחם בכביש הגישה לג'יסר א-זרקא
דר' מריו הופמן
יונה - יעוץ וניהול הנדסי
1998
בשיתוף מע"צ
מפרט כללי להקמת סוללות כבישים עם אפר פחם מרחף או תחתי
דר' מריו הופמן
יונה - יעוץ וניהול הנדסי
2000
בהנחיית מע"צ
הערכה מבנית של סוללות אפר פחם בכביש 57
דר' מריו הופמן
יונה - יעוץ וניהול הנדסי
2002
בשיתוף מע"צ
מדריך שימושי אפר פחם בסלילת כבישים
דר' מריו הופמן
יונה - יעוץ וניהול הנדסי
2003
 
הערכה מבנית של סוללות אפר פחם בכביש 57- המשך מעקב
דר' מריו הופמן
יונה - יעוץ וניהול הנדסי
2005
בשיתוף מע"צ
בנייה ימית
פוטנציאל ניצול אפר פחם בהקמת מרינות בישראל
אהרון בועז
 מהנדס יועץ
1995
 
תשתיות תת קרקעיות
מניעת קורוזיה בשימוש באפר תחתית כמעטפת מתקנים תת קרקעיים
אינג' ישע ברגר
ישע ברגר, מהנדסים יועצים קורוזיה וחשמל
2004
 
פוטנציאל השימוש באפר תחתית כמעטפת לצנרת תת קרקעית- סקר ספרות
פרופ' נפתלי גלילי
הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון
2006
 
ייצוב וחיזוק
שימוש באפר פחם כקשרן כבישים הידראולי ליצירה ולחיזוק שכבות מיסעה מבניות
קרן בנימין, פרופ' אילן ישי, דר' מריו הופמן
המכון לחקר התחבורה, הטכניון
2006
 
ייצוב קרקעות לצרכי סלילת שבילים ודרכי פארק – דו"ח ביניים א'
דר' רפי ירון, אינג' מוחמד חביב-אללה, אדר' ארז לוטן
ארם מהנדסים, לוטן אדריכלות ואריכלות נוף
2006
בשיתוף חברת
פארק איילון
ייצוב קרקעות לצרכי סלילת שבילים ודרכי פארק – דו"ח ביניים ב'
דר' רפי ירון, אינג' מוחמד חביב-אללה, אדר' ארז לוטן
ארם מהנדסים, לוטן אדריכלות ואריכלות נוף
2006
ייצוב קרקעות לצרכי סלילת שבילים ודרכי פארק – דו"ח סיכום
דר' רפי ירון, אינג' מוחמד חביב-אללה, אדר' ארז לוטן
ארם מהנדסים, לוטן אדריכלות ואריכלות נוף
2007
מפרט לשימוש באפר תחתית בסלילת שבילי עפר מיוצב
דר' רפי ירון, אינג' מוחמד חביב-אללה, אדר' ארז לוטן
ארם מהנדסים, לוטן אדריכלות ואדריכלות נוף
2007
 
תערובות אספלט
בדיקות מרשל – אספלט בזלת ואפר מרחף
דר' מרק כץ
איזוטופ
2005
 
שימוש במלאן אפר מרחף בתערובת אספלטית "S1 בזלתית
יהודה זיס, אינג' נתן לבנת
יונה - יעוץ וניהול הנדסי מהנדס אזרחי
2005
 
שימוש במלאן אפר מרחף בתערובת אספלטית "S1 בזלתית- סיכום ניסוי שנת מעקב
יהודה זיס, אינג' נתן לבנת
יונה - יעוץ וניהול הנדסי; מהנדס אזרחי
2006
 
הערכת המקטע הדק באפר פחם תחתית לשימוש כמרכיב אגרגטי בתערובות אספלטיות חמות לסלילה-
חקירת היתכנות ראשונית
פרופ' אילן ישי, גלי ישראל 
 
2006
 
שימוש באפר פחם מרחף כמלאן בתערובות אספלט/בזלת
אינג' נתן לבנת
מהנדס אזרחי
2008
 
הערכת המקטע הדק באפר פחם תחתית לשימוש כמרכיב אגרגטי בתערובות אספלטיות חמות לסלילה-
חקירת המשך - חלק א': תכונות בסיסיות
פרופ' אילן ישי
דר' אילן ישי - תשתיות תחבורתיות
2009
 
חקירת המשך - חלק ב': התנגדות לנזקי מים, החלקה וחריצה
2011
 
מטמנות
איטום מטמנת חיריה באמצעות חרסית מעורבת באפר פחם מרחף
אינג' שמואל גפן
גפן שמואל- הנדסת קרקע
2005
 
כללי
מפרט לעבודות תשתית עם אפר פחם
דר' אריה סידס, אירית סחר
יותם הנדסה
2003
 
מוליכות תרמית של אפר פחם תחתית
פרופ' מיכאל שפירו
הפקולטה להנדסת מכונות, הטכניון
2005