מידע כללי מחקרים

דף הבית >> מידע כללי >> מחקרים

תעשיה

תחום
נושא
חוקר
מוסד
שנה
כללי
סקר ספרות של טכנולוגיות שימושי אפר פחם
דר' שלמה נהרי
תקציר
משאבי מידע
1996
פלסטיק סקר ספרות - שימוש באפר פחם בתעשיית הפלסטיק והגומי אנקה דגן
תקציר
מרכז הפלסטיק והגומי לישראל 2001
שימוש באפר פחם כמלאן לפוליפרופילן אנקה דגן
תקציר
מרכז הפלסטיק והגומי לישראל 2001
השפעת פחמן לא שרוף על ביצועי אפר פחם כמלאן לפולי פרופילן אנקה דגן
תקציר
מרכז הפלסטיק והגומי לישראל 2001
קרמיקה סקר ספרות - שימוש באפר פחם בתעשיית הקרמיקה מנוחה בר
תקציר
מכון לקרמיקה וסיליקטים, הטכניון 2002