מידע כללי מחקרים

דף הבית >> מידע כללי >> מחקרים

בניה

לעיון בסקירת המחקרים בתחומים המפורטים בטבלה לחץ כאן

תחום
נושא
חוקר
מוסד
שנה
בטון
שימוש באפר פחם מרחף כתחליף חלקי לחול טבעי ולצמנט בייצור בטון במפעלי בטון מובא - ליווי מקצועי וניסויים באתרי בנייה ומעבדה
פרופ' דן רבינא, פרופ' חנוך יגרמן
תקציר
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
1999
קיים של בטון עם אפר פחם - הקטנת תכולת צמנט מינימלית
פרופ' ארנון בנטור, דר' הדסה באום
תקציר, תקציר באנגלית
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2003
סקר ביקורתי של תקני איכות אפר פחם כמוסף לבטון
פרופ' דן רבינא
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2003
רביזיה של תקן אפר מרחף לבטון (שני חלקים)
פרופ' דן רבינא
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2003
בטון עתיר באפר פחם – סקר ספרות ביקורתי לבחינת ההיתכנות ליישום בארץ
דר' רינה וסרמן, פרופ' ארנון בנטור, פרופ' קוסטה קובלר
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2007
קיים של בטון עם אפר פחם – בחינת האפשרות להגדלת מקדם היעילות של אפר הפחם
פרופ' ארנון בנטור, דר' הדסה באום
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2008
תשתית טכנולוגית להקטנת תכולת הקלינקר בבטון: אפר פחם עם צמנט CEM II
דר' עמית קני, פרופ' ארנון בנטור
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2014
יישום בבטון של אפר פחם המכיל אמוניה -
ניסויי מעבדה
פרופ' ארנון בנטור, פבל לריאנובסקי
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2016
דו"ח סופי + ניסוי שטח I
פרופ' ארנון בנטור, פבל לריאנובסקי; שמואל גריידי, נדב זק
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון; המעבדה לבריאות וגיהות תעסוקתית
2017
ניסוי שטח II
ניסוי שטח III
הקניית ערך מוסף לאפר פחם בשימושים הדורשים בטונים בעלי קיים משופר
פרופ' ארנון בנטור, פבל לריאנובסקי
דו"ח מלא
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2018
מוצרי בטון
היתכנות השימוש באפר פחם מרחף כתחליף חלקי לחול בתערובות בטון במוצרי בנייה
פרופ' דן רבינא, דר' אריאל גולדמן
תקציר
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
2000
בלוקים
ברזל באפר פחם תחתית ובבלוק המכיל אפר
דר' יעקב נתן
המכון הגיאולוגי
2006
כללי
מדריך שימושי אפר בבנייה
אינג' גדעון אירוס, פרופ' דן רבינא
המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון
(עדכון ב- 2013) 2007