מידע כללי מחקרים

דף הבית >> מידע כללי >> מחקרים

חקלאות

לעיון בסקירת המחקרים בתחומים המפורטים בטבלה לחץ כאן

תחום
נושא
חוקר
מוסד
שנה
מצע לצמחים
חקירה מעבדתית בנושא תערובות קרקע: טוף - אפר פחם תחתי
דר' רפאל ירון, משולם משה
תקציר
המבדקה לקרקע ודרכים, הטכניון
1997
אפיון כימי ופזיקלי של אפר פחם תחתי ופיתוח השימוש בו כמצע לגידול צמחים
פרופ' יונה חן, צילה אביעד
תקציר
הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית
1998
גידול עגבניות שרי במצע המכיל אפר פחם ממוין
פרופ' יונה חן, צילה אביעד
תקציר
הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית
1999
אפיון כימי ופיזיקלי של אפר פחם תחתי מנופה ופיתוח השימוש בו כמצע לגידול צמחים – הרחבת הממצאים
פרופ' יונה חן, צילה אביעד, אורי מגדל
הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית
2003
השפעת מצעי אפר פחם תחתית וקומפוסט על טרגון
מנאל חוסין עתאמנה
חממה אקולוגית עין שמר
2006
השפעת הוספת קומפוסט בוצה ומפרדה לאפר פחם תחתית על טרגון
מונה עתאמנה
חממה אקולוגית עין שמר
2007
שימוש באפר פחם תחתית גס כמצע לגידול עירית
רחל רבינוביץ'
מו"פ בקעת בית שאן
2007
השפעת סוג המצע וצורת המארז על היבול והאיכות של פלפל חממה בבקעת הירדן- ניסוי ראשוני
אפריים ציפילביץ', זיוה גלעד, דויד סילברמן, אחיעם מאיר
מו"פ בקעת הירדן
2007
בחינת אפשרות השימוש באפר תחתית גס כמצע גידול לכרוב לבן
טוהר טוויטו ועדן קלוג
כפר סילבר
2007
השפעת מצע טוף עם קומפוסט לעומת מצע אפר תחתית עם קומפוסט על התפתחות כלניות מזן מירון
אסף וירגיליס
חממה אקולוגית עין שמר
2009
השפעת סוג המצע וצורת המארז על היבול והאיכות של פלפל חממה בבקעת הירדן -
סיכום עונת 2007-2008
אפריים ציפילביץ', זיוה גלעד, דויד סילברמן, אחיעם מאיר
מו"פ בקעת הירדן
2009
סיכום ניסוי– 2006-2011
2012
בחינת השימוש במצע אפר תחתית עם קומפוסט על גידול עגבניות שרי בהשוואה למצעי גידול אחרים– סיכום תצפית משק מודל
יובל קיי
קדש ברנע
2010
בדיקת תכולת מתכות בפירות מנגו
פרופ' יונה חן, צילה אביעד
הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית
2017
תכונות פיזיקליות של דוגמאות אפר פחם: עקומי תאחיזת מים, תכולת מים ואוויר בתנאים משתנים של מתח מים
פרופ' יונה חן, צילה אביעד
הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית
2018
תכונות פיזיקליות של דוגמאות אפר פחם: התפלגות גודל חלקיקים, עקומי תאחיזת מים, תכולת מים ואוויר בתנאים משתנים של מתח מים
פרופ' יונה חן, צילה אביעד
הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית
2019
טיוב קרקע
שימושים חקלאיים באפר פחם-סקירת ספרות
פרופ' אורי מינגלגרין
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2003
שימוש באפר פחם לשיפור תכונות של קרקעות חקלאיות– שלב סינון מעבדתי
שי ברטל, פרופ' אורי מינגלגרין, דר' פנחס פיין, פרופ' רמי קרן
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2006
שימוש באפר פחם מרחף לשיפור תכונות של קרקעות שוליות בישראל– עבודת גמר לתואר מוסמך
שי ברטל, פרופ' אורי מינגלגרין, דר' פנחס פיין
החוג ללימודי סביבה, הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע; האוניברסיטה העברית
2008
שימוש באפר פחם מרחף לשיפור תכונות של קרקעות חקלאיות– דו"ח מסכם
דר' פנחס פיין, פרופ' אורי מינגלגרין, אריה בוסק, שי ברטל, אנה בריוזקין, שושי סוריאנו, ניר עצמון, יוסי משה, יוסי בר
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני לחקר החקלאות; משקי דרום יהודה; המכון למדעי הצמח, מרכז וולקני לחקר החקלאות; התחנה לחקר הסחף, משרד החקלאות
2010
שימוש באפר פחם מרחף לייצוב פני הקרקע למניעת נזקי סחף חוליות על ידי עידוד התפתחות קרומים ביוגניים– דו"ח מסכם
דר' אלי צעדי, דר' שלמה שריג, דר' יצחק קטרה, דר' נפתלי גולדשלגר, דניאל ברקאי, יעקב קנול, היאם אבו-גליון
מרכז מחקר גילת; מרכז קטיף למחקר ולמו"פ מדבריות החוף; המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; התחנה לחקר הסחף, משרד החקלאות
2014
ייצוב בוצה
שימוש חקלאי בבוצות שפכים מיוצבות באפר פחם מרחף ובסיד
דר' פנחס פיין, פרופ' אורי מינגלגרין, דר' אריה בוסק, רבקה רוזנברג, אנה בריוזקין, שושי סוריאנו, אילן דרור
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2006
דר' פנחס פיין, פרופ' אורי מינגלגרין, דר' אריה בוסק, רבקה רוזנברג, אנה בריוזקין, שושי סוריאנו, דני זוהר
2008
ייעוד במס"א ליישום חקלאי- מעקב אגרנומי וסביבתי. סיכום ממצאי מחקרים שבוצעו בין 2012-2005
דר' פנחס פיין וחובריו
2013
ניטור ריח הנפלט מבמס"א וחיזוי פיזורו בסביבת מתקן דן-וירו בשפד"ן
מיכאל אורייבסקי
מעבדות אקולוגיה
2013
השפעת במס"א על ההרכב הכימי של צמחי בוחן ועל נגיעותם במחלות שוכנות קרקע– סיכום ממצאי ניסויים שבוצעו בשנים 2014-2012
דר' פנחס פיין וחובריו
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2015
בחינת שימושים חקלאיים חדשים באפר פחם מרחף ובבמס''א
דר' שחר ברעם, דר' אורי נחשון, דר' פנחס פיין
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2020