מידע כללי מחקרים

דף הבית >> מידע כללי >> מחקרים

איכות סביבה ובריאות - יסודות קורט

לעיון בסקירת המחקרים בתחומים המפורטים בטבלה לחץ כאן

נושא
חוקר
מוסד
שנה
אפיון
מערכת ניטור לשטיפת מזהמי קורט מאפר פחם
פרופ' ישראלה רבינא, טל גולדרט, מלכה כוכבא, עובדיה נחום, שלמה סלנט, מרדכי עמיר
תקציר
מרכז למחקר במים וקרקע, הפקולטה להנדסה אזרחית, הטכניון
1996
הכנת מערך אנליטי לבדיקות תשטיפי אפר פחם
שלומית שפס, פרופ' חיים כהן
תקציר, דו"ח מלא
מרכז הפחם ע"ש ר. בלוך, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
1996
אתל דורפמן, דר' הנרי פונר
המכון הגיאולוגי
בדיקת פוטנציאל שטיפת מתכות מאפר פחם תחתי
יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
1998
שטיפת עמודות אפר תחתי
דר' מני בן חור, דינה גולדשטיין
תקציר
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2000
Dr. Rami Keren
Institute of Soil, Water and Environmental Sciences, The Volcani Center for Agricultural Research
2000
Evaluation of the Chromium speciation in Israeli coal fly ashes
Dr. H.A. van der Sloot, Dr. R.P.J.J. Rietra, Dr. J.J. Dijkstra, Dr. D. Hoede
Energy Research Center of the Netherlands (ECN)
2001
XAFS Analysis of Cr(VI) in Israeli fly ash samples
Prof. Frank E Huggins
Consortium of Fossil Fuel Sciences, University of Kentucky, USA
2002
שחרור אוקסי-אניונים מאפר פחם מרחף בסביבה מימית בסיסית
פרופ' רמי קרן, לודמילה צחנסקי
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2008
בדיקות אפיון לאפר פחם מרחף ממקורות שונים בשיטת CEN/TC 292
יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
2008
2009
Impact evaluation of Israeli coal fly ash in beneficial uses
Dr. Hans A. van der Sloot
Hans van der Sloot Consultancy, Langedijk, The Netherlands
2009
השפעת דרגת החומציות (pH) על מיצוי יסודות קורט מאפר מרחף
דר' נדיה טויטש, אולגה ברלין
המכון הגיאולוגי
2015
Israeli Fly Ash Data Implementation into LeachXS
Dr. Nadya Teutsch, Alon Moshe, Olga Berlin
Geological Survery of Israel
2017
Prof. David S. Kosson
Vanderbilt University, USA
Dr. Paul F. A. B. Seignette
Energy Research Center of the Netherlands (ECN)
Dr. Hans A. van der Sloot
Hans van der Sloot Consultancy, The Netherlands
Leaching and phytoavailability of trace elements in soils amended with coal-combustion fly ash and fly ash treated biosolids - M.Sc Thesis
אלון משה
המחלקה למדעי הקרקע והמים, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית
2018
תשתיות
אפיון כימי ומינרלוגי של אפר פחם בסוללות תחנת הכח מ.ד. חדרה
יועץ דויטש
תקציר, דו"ח מלא
המכון הגיאולוגי
1996
השפעת אפר פחם מרחף על זיהום קרקע ומקורות מים ביסודות קורט
דר' מני בן חור, דר' רמי קרן, גיא רשף
תקציר, תקציר מורחב, דו"ח מלא
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
1998
בחינת יכולת חידור של אפר פחם מרחף בסוללת ג'יסר א-זרקא
דר' רמי קרן, דר' מני בן חור
תקציר, דו"ח מלא
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2000
דר' אריאל מצגר
יחידה למניעת מפגעים ורישוי סביבתי, חברת החשמל לישראל
הערכת שחרור בורון ויסודות אחרים מאפר פחם מרחף ותנועתם למי תהום באתר נען
דר' רמי קרן
תקציר
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2000
מעקב אחר שינויים כימיים ומינרלוגיים בסוללת אפר פחם מרחף בגי'סר א-זרקא, שלב א'
יועץ דויטש
תקציר
המכון הגיאולוגי
2001
Exemption level for utilizing bottom ash in infrastructure uses
Dr. Yaacov Nathan
Geological Survey of Israel
2002
Dr. Rami Keren
Institute of Soil, Water and Environmental Sciences, The Volcani Center for Agricultural Research
פוטנציאל הזיהום מאפר תחתית
דר' יעקב נתן, יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
2004
פיתוח שיטה לאומדן שחרור סלניום, ונדיום ובורון מאפר פחם מרחף המוצנע בקרקע
פרופ' רמי קרן, סיגל צעידי-נתיב
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2005
מעקב אחר שינויים כימיים ומינרלוגיים בסוללת אפר פחם מרחף בג'סר א-זרקא- שלב ב'
יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
2005
מעקב אחר שינויים כימיים ומינרלוגיים בסוללת אפר פחם מרחף בג'סר א-זרקא- שלב ג'
יועץ דויטש, דר' אולגה יופה, גלית שרעבי
המכון הגיאולוגי
2007
חידור מים באפר מרחף בתשתית כביש 6- אזור רבדים
פרופ' רמי קרן
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2009
ממצאי ניטור נגר, סחף ויסודות קורט בסוללה בג'יסר א-זרקא ובתחנת הכח אורות רבין
דר' מני בן חור, חיים טנאו, לאה לייב
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2009
רפד לבעלי חיים
התאמת אפר פחם תחתי לשימוש כמצע ריפוד ברפת
דר' רמי קרן, פרופ' אורי מינגלגרין, דר' פנחס פיין
תקציר, דו"ח מלא
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2000
דר' ישראל ברוקנטל
המכון למדעי בעלי חיים; מרכז וולקני לחקר החקלאות
PCB, Lead, Arsenic and Mercury residues in bovine liver and kidney tissues in cattles on bottom ash bedding
Dr. Shimon Barel, prof. Stefan Soback
Kimron Veterinary Institute, Veterinary Services and Animal Health
2002
אפר פחם תחתי לשימוש כמצע ריפוד לעופות –אספקטים סביבתיים
פרופ' רמי קרן, לודמילה צחנסקי
המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2004
בדיקת תכולת מתכות כבדות בפרות ועופות הרובצים על מצע אפר תחתי
דר' ישראל ברוקנטל
המכון למדעי בעלי החיים; מרכז וולקני לחקר החקלאות
2005
השפעת תוספי חומרים אינרטים בעלי כושר ספיחה לפרש עופות על איכות הזבל וסביבת הלול
דר' ישראל יוסלביץ, דר' דן בכרך, יצחק מלכא
שרות ההדרכה והמקצוע, משרד החקלאות
2008
מצע לצמחים
בדיקת תכולת מתכות בחלקים הנאכלים של ירקות וצמחי תבלין
פרופ' יונה חן, צילה אביעד, אורי מגדל
הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית
2004
בטון
בדיקת מזהמים בבוצת מפעלי בטון המשתמשים באפר פחם
יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
1998
ריכוזי מתכות בתשטיפים מבחנ"מ (בטון בעל חוזק נמוך מבוקר) מאפר פחם
יועץ דויטש
המכון הגיאולוגי
1998
בחינת פוטנציאל שחרור מתכות מתערובות צמנטיות המכילות אפר מרחף- בחנ"מ
דר' נדיה טויטש, אולגה ברלין
המכון הגיאולוגי
2013
בחינת פוטנציאל שחרור מתכות מתערובות צמנטיות המכילות אפר מרחף- גראוט
דר' נדיה טויטש, אולגה ברלין
המכון הגיאולוגי
2015
מזהמים אורגניים
POP's in Israeli coal ash
Dr. Ruud Meij
KEMA, The Netherlands
2006
חוות דעת לאנליזות דיאוקסינים, פוראנים ו- PCB ברפד אפר תחתית, מזון פרות וחלב גולמי ברפת
דר' גיל כץ, אייל שוורץ
KTE - Dr. Katz Technologies & Enterprises
2013