מידע כללי אפיון סביבתי

דף הבית >> מידע כללי >> אפיון סביביתי >> רדיונוקלידים באפר

נתונים הסטוריים

פרמטר

תחום

ממוצע*

ערך מרבי מותר בת.י. 5098

עם אפר

ייחוס**

עם אפר

ייחוס

ריכוזי רדיונוקלידים (בקרל/ק"ג)

226Ra

49.9 - 32.5

40.0 - 31.3

39.9

35.1

 

232Th

20.6 - 6.4

6.7 - 3.3

10.8

5.5

40K

84 - 41.8

53.6 - 35.6

65.0

44.5

אינדקס הקרינה לפי ת"י 5098

רכיב הגמא

0.200 - 0.130

0.120 - 0.110

0.150

0.117

0.4

כולל

0.530 - 0.370

0.440 - 0.340

0.437

0.394

1

מנת קרינה שנתית מרבית (mSv/y)***

רכיב הגמא

0.280 - 0.182

0.168 - 0.154

0.211

0.164

0.56

רכיב הרדון

0.462 - 0.308

0.448 - 0.308

0.400

0.388

---

כולל

0.742 - 0.518

0.616 - 0.476

0.611

0.552

1.4

* ממוצע של תערובות בטון נפוצות עם מקורות אפר בדידים. שיעור האפר בבטון - 100 ק"ג/מ"ק. הנתונים ההסטוריים מתייחסים לתערובות שתוכננו לדרגת חשיפה 4 לפי ת"י 118, שנבדקו בשנים 2013, 2014, 2016 ו- 2017. הנתונים אינם מתייחסים לתערובות מ- 2015 שתוכננו לדרגות חשיפה 6, 7, 10 לפי גיליון תיקון 4 לתקן. פירוט מלא של הרכבי התערובות לכל השנים מופיע בדף נתונים וגרפים-בטון, מדור אפיון הנדסי לבנייה.
** בטון ייחוס- ללא אפר פחם.
*** לצפייה בשינויים לאורך השנים (כולל 2015) לחץ על כל רכיב בנפרד. המרת האינדקס למיליסיוורט בוצעה ע"י כפל האיבר ב- 1.4; חישוב רכיב הראדון בוצע ע"י החסרת רכיב הגמא מהערך הכולל.
חישוב המנה לפי נוסחת התקן מבוסס על שהייה במבנה שכל 6 פאותיו יצוקות מבטון (ממ"ד) בשטח 9 מ"ר, במשך 7000 שעות בשנה (19 שעות ביום בממוצע). מנה זו מחושבת לצורך בחינת עמידת מוצר הבנייה במגבלת התקן לתוספת המותרת - 0.3 mSv/y מעל רמת הרקע התקנית (1.1 mSv/y). הערכה המשקפת את תרומת אפר הפחם למנת הקרינה הממוצעת לה נחשף אדם מן הציבור במבנה מגורים מייצג (הפרש הערכים שבין הבטון עם אפר ובלעדיו) נמוכה במקדם 2 בקירוב מהערכים המתקבלים במדידות דוגמאות הבטון בטבלת הנתונים ההיסטוריים.

מקור נתונים: ממ"ג-שורק. לעיון בבדיקות קרינה השוואתיות בין מעבדת ממ"ג-שורק למעבדת NRG, הולנד (בהתאם להחלטת מנהלת מרץ 2012), לחץ כאן.

אפיון רדיולוגי של תערובות בטון עם אפר פחם מרחף לשנת 2018, על פי דרישות ת"י 5098

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

בטון ייחוס

תחנת כח

אורות רבין

רוטנברג

רוטנברג

ריכוזי רדיונוקלידים (בקרל/ק"ג)

226Ra

49.9

42.1

42.6

40

232Th

13.7

7.6

8.3

3.3

40K

52.2

60.4

68.3

35.6

אינדקס הקרינה לפי ת"י 5098

רכיב הגמא

0.181

0.144

0.148

0.117

כולל

0.496

0.397

0.403

0.372

מנת קרינה שנתית מרבית (mSv/y)

רכיב הגמא

0.253

0.201

0.207

0.164

רכיב הרדון

0.441

0.355

0.356

0.357

כולל

0.694

0.556

0.564

0.521

* נתונים ממוצעים של תערובות בטון עם אפר מאותה מדינה, בהרכב המתאים לדרגת חשיפה 4 (גליון תיקון 4, ת"י 118).
* מקור נתונים: ממ"ג-שורק, ראד לאבס.

אפיון רדיולוגי של תערובות בטון עם אפר פחם מרחף לשנת 2017, על פי דרישות ת"י 5098

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

בטון ייחוס

תחנת כח

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

ריכוזי רדיונוקלידים (בקרל/ק"ג)

226Ra

46

39.4

40

34.9

232Th

17.5

8.2

8.9

5.9

40K

52.3

68.1

72.6

43.9

אינדקס הקרינה לפי ת"י 5098

רכיב הגמא

0.185

0.14

0.145

0.12

כולל

0.445

0.41

0.415

0.34

מנת קרינה שנתית מרבית (mSv/y)

רכיב הגמא

0.259

0.196

0.203

0.168

רכיב הרדון

0.364

0.378

0.378

0.308

כולל

0.623

0.574

0.616

0.476

* נתונים ממוצעים של תערובות בטון עם אפר מאותה מדינה, בהרכב המתאים לדרגת חשיפה 4 (גליון תיקון 4, ת"י 118).
* מקור נתונים: ממ"ג-שורק.

אפיון רדיולוגי של תערובות בטון עם אפר פחם מרחף לשנת 2016, על פי דרישות ת"י 5098

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

בטון ייחוס

תחנת כח

אורות רבין

אורות רבין/רוטנברג

אורות רבין

ריכוזי רדיונוקלידים (בקרל/ק"ג)

226Ra

46.6

39.4

41.1

36.4

232Th

19.9

9.2

9.5

5.8

40K

61.2

75

75.3

47.1

אינדקס הקרינה לפי ת"י 5098

רכיב הגמא

0.2

0.145

0.155

0.12

כולל

0.53

0.448

0.475

0.43

מנת קרינה שנתית מרבית (mSv/y)

רכיב הגמא

0.28

0.203

0.217

0.168

רכיב הרדון

0.462

0.424

0.448

0.434

כולל

0.742

0.627

0.665

0.602

* נתונים ממוצעים של תערובות בטון עם אפר מאותה מדינה, בהרכב המתאים לדרגת חשיפה 4 (גליון תיקון 4, ת"י 118).
* מקור נתונים: ממ"ג-שורק.

אפיון רדיולוגי של תערובות בטון עם אפר פחם מרחף לשנת 2015, על פי דרישות ת"י 5098

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

אוסטרליה

בטון ייחוס

תחנת כח

אורות רבין/רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

אורות רבין

ריכוזי רדיונוקלידים (בקרל/ק"ג)

226Ra

47.1

41.7

42.2

39.7

34.5

232Th

15.9

9.1

12.8

11.2

4.8

40K

48.8

61

52.1

43.6

35.8

אינדקס הקרינה לפי ת"י 5098

רכיב הגמא

0.18

0.15

0.16

0.15

0.11

כולל

0.445

0.37

0.49

0.45

0.4

מנת קרינה שנתית מרבית (mSv/y)

רכיב הגמא

0.252

0.21

0.224

0.21

0.154

רכיב הרדון

0.371

0.308

0.462

0.42

0.406

כולל

0.623

0.518

0.686

0.63

0.56

* נתונים ממוצעים של תערובות בטון עם אפר מאותה מדינה, בהרכב המתאים לדרגות חשיפה 6, 7, 10 (ת"י 118).
* מקור נתונים: ממ"ג-שורק.

אפיון רדיולוגי של תערובות בטון עם אפר פחם מרחף לשנת 2014, על פי דרישות ת"י 5098

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

אוסטרליה

בטון ייחוס

תחנת כח

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

ריכוזי רדיונוקלידים (בקרל/ק"ג)

226Ra

43.8

37.6

38.7

38.4

32.8

232Th

16.5

9.3

10.3

9.4

6.7

40K

50.1

62.1

76.2

43.2

53.6

אינדקס הקרינה לפי ת"י 5098

רכיב הגמא

0.175

0.138

0.145

0.14

0.12

כולל

0.475

0.404

0.44

0.41

0.44

מנת קרינה שנתית מרבית (mSv/y)

רכיב הגמא

0.245

0.193

0.203

0.196

0.168

רכיב הרדון

0.42

0.372

0.413

0.378

0.448

כולל

0.665

0.566

0.616

0.574

0.616

* נתונים ממוצעים של תערובות בטון עם אפר מאותה מדינה, בהרכב המתאים לדרגת חשיפה 4 (ת"י 118).
* מקור נתונים: ממ"ג-שורק.

אפיון רדיולוגי של תערובות בטון עם אפר פחם מרחף לשנת 2013, על פי דרישות ת"י 5098

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

בטון ייחוס

תחנת כח

אורות רבין/רוטנברג

אורות רבין/רוטנברג

אורות רבין

ריכוזי רדיונוקלידים (בקרל/ק"ג)

226Ra

40.2

34.1

34.7

31.3

232Th

17.4

9.2

9.8

6.2

40K

58.4

68.2

70

42.4

אינדקס הקרינה לפי ת"י 5098

רכיב הגמא

0.173

0.133

0.135

0.11

כולל

0.49

0.415

0.46

0.39

מנת קרינה שנתית מרבית (mSv/y)

רכיב הגמא

0.243

0.186

0.189

0.154

רכיב הרדון

0.443

0.396

0.455

0.392

כולל

0.686

0.581

0.644

0.546

* נתונים ממוצעים של תערובות בטון עם אפר מאותה מדינה, בהרכב המתאים לדרגת חשיפה 4 (ת"י 118).
* מקור נתונים: ממ"ג-שורק.