מידע כללי אפיון סביבתי

דף הבית >> מידע כללי >> אפיון סביביתי >> רדיונוקלידים באפר

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בפחם ובאפר פחם

תחום רב שנתי
אפר פחם מרחף
יסוד*
תחום
ממוצע משוקלל**
רמת פטור***
55 - 264
151
1,000
45 - 240
128
105 - 628
303
10,000
אפר פחם תחתית
28 - 237
113
1,000
20 - 212
96
66 - 519
215
10,000
פחם
2 - 40
14
1,000
2 - 39
11
5 - 93
33
10,000

* לחץ על כל יסוד לצפייה גרפית בשינויים בריכוז לאורך השנים (2005 ואילך).
** ממוצע כלל שנתי של סך מכפלת הממוצעים של המדינות השונות באחוז היחסי של האפר/הפחם מכלל מקורותיהן בכל שנה.
*** חומר העומד ברמות אלה פטור (exempted) ממסגרת בקרה רגולטורית, לפי התקן הבינלאומי להגנה מקרינה (2014) של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (טבלה I.3 בעמ' 128 במסמך).

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2018
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
רדיום 226Ra
207
77
94
106
109
111
113
77 - 207
115
45
תוריום 232Th
190
45
59
71
60
63
67
45 - 190
77
53
אשלגן 40K
221
360
482
557
476
477
478
221 - 557
431
126
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
146
50
66
80
81
96
111
50 - 146
89
34
תוריום 232Th
122
31
44
54
51
58
65
31 - 122
60
31
אשלגן 40K
193
231
357
441
369
400
432
193 - 441
356
106
פחם
רדיום 226Ra
33
7
8
11
8
10
13
7 - 33
11
10
תוריום 232Th
31
4
5
6
5
6
7
4 - 31
8
10
אשלגן 40K
15
37
47
64
39
41
42
15 - 64
42
16
* בשנת 2018 נבדק מקור אחד מדרא"פ

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2017
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
רדיום 226Ra
219
223
227
82
90
104
99
100
101
82 - 227
120
63
תוריום 232Th
197
202
207
54
63
77
70
72
75
54 - 207
93
67
אשלגן 40K
138
166
194
358
467
534
516
531
546
138 - 546
435
172
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
170
178
187
28
55
98
76
79
82
28 - 187
88
61
תוריום 232Th
154
162
170
20
39
74
56
60
63
20 - 160
71
59
אשלגן 40K
77
86
95
168
242
295
406
446
487
77 - 487
293
155
פחם
רדיום 226Ra
33
34
35
7
8
11
10
12
15
7 - 35
13
12
תוריום 232Th
32
33
34
4
6
7
7
8
9
4 - 34
10
13
אשלגן 40K
16
16
16
29
57
83
64
72
79
16 - 83
57
29

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2016
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
רדיום 226Ra
228
84
88
96
137
140
143
84 - 228
136
53
תוריום 232Th
205
50
53
58
64
71
78
50 - 205
93
56
אשלגן 40K
133
392
437
492
418
459
500
133 - 500
376
126
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
173
57
64
70
165
57 - 173
121
57
תוריום 232Th
160
34
40
48
77
34 - 160
79
52
אשלגן 40K
115
285
326
371
406
115 - 406
305
113
פחם
רדיום 226Ra
36
6
7
8
15
15
15
6 - 36
14
11
תוריום 232Th
32
3
5
6
7
8
8
3 - 32
10
10
אשלגן 40K
17
31
40
57
40
46
51
17 - 57
38
14
* בשנת 2016 נבדק מקור אחד מדרא"פ

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2015
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
רדיום 226Ra
186
221
256
86
104
140
99
109
135
161
86 - 256
148
57
תוריום 232Th
175
201
227
50
75
119
97
76
103
131
509 - 227
122
59
אשלגן 40K
136
142
147
384
436
495
139
386
474
563
136 - 563
342
164
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
196
207
218
62
81
103
86
59
75
91
59 - 218
117
61
תוריום 232Th
170
191
212
37
59
81
81
40
52
64
37 - 212
95
64
אשלגן 40K
86
98
109
145
299
465
145
373
446
519
86 - 519
271
153
פחם
רדיום 226Ra
25
27
30
5
6
8
13
11
13
16
5 - 30
13
9
תוריום 232Th
26
27
28
4
5
8
13
8
9
10
4 - 28
11
9
אשלגן 40K
17
19
21
26
47
70
22
25
59
93
17 - 93
42
26

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2014
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
רדיום 226Ra
191
228
264
82
104
151
103
119
122
124
82 - 264
150
57
תוריום 232Th
176
208
240
48
68
121
100
75
76
77
49 - 240
118
63
אשלגן 40K
171
182
193
283
401
606
214
509
528
548
171 - 606
355
153
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
153
195
237
57
62
76
79
67
79
91
57 - 237
111
58
תוריום 232Th
138
172
207
34
38
44
79
43
52
62
34 - 207
87
57
אשלגן 40K
99
118
138
202
297
411
175
225
321
418
99 - 418
241
108
פחם
רדיום 226Ra
25
31
37
4
6
9
15
10
10
11
4 - 37
13
11
תוריום 232Th
23
28
33
3
4
6
14
6
7
7
3 - 33
10
10
אשלגן 40K
11
18
24
14
34
74
23
38
44
50
11 - 74
32
19

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2013
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
רדיום 226Ra
186
206
219
78
87
104
90
85
111
137
78 - 219
139
55
תוריום 232Th
170
182
215
47
54
77
93
60
67
75
47 - 215
111
61
אשלגן 40K
130
175
204
350
416
462
209
463
483
503
130 - 503
320
136
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
145
177
201
45
56
63
70
70
88
106
45 - 201
114
59
תוריום 232Th
134
159
190
28
33
37
67
54
59
64
28 - 190
93
59
אשלגן 40K
116
123
134
185
271
354
147
403
420
436
116 - 436
234
116
פחם
רדיום 226Ra
6
23
32
4
6
7
15
11
12
13
4 - 32
13
10
תוריום 232Th
6
22
33
3
4
5
12
6
7
8
3 - 33
11
11
אשלגן 40K
5
16
23
21
33
50
37
39
65
91
5 - 91
35
21

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2012
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
ערך
ערך
ערך
רדיום 226Ra
193
213
232
82
95
100
93
76
129
76 - 232
153
57
תוריום 232Th
178
191
217
52
65
73
92
47
106
47 - 217
129
59
אשלגן 40K
123
172
238
372
401
457
210
400
383
123 - 457
286
116
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
144
170
186
50
57
74
88
n.d
84
50 - 186
115
52
תוריום 232Th
135
156
170
35
45
43
85
n.d
58
35 - 170
97
55
אשלגן 40K
80
94
114
244
247
349
179
n.d
460
80 - 460
263
122
פחם
רדיום 226Ra
30
33
36
5
7
8
15
4
13
4 - 36
17
12
תוריום 232Th
29
34
38
2
4
5
13
2
7
2 - 38
15
14
אשלגן 40K
17
17
17
14
30
57
17
<15
56
14 - 57
30
16

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2011
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
רדיום 226Ra
216
81
92
101
94
58
60
62
114
134
153
58 - 216
141
45
תוריום 232Th
207
46
54
74
92
53
54
54
72
74
76
46 - 207
115
46
אשלגן 40K
147
251
432
513
117
488
489
489
464
470
475
117 - 513
319
148
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
188
56
65
84
70
46
46
47
71
75
80
46 - 188
110
40
תוריום 232Th
167
33
38
51
63
42
42
42
35
43
51
33 - 167
87
39
אשלגן 40K
102
167
283
368
97
365
370
375
180
274
368
97 - 375
211
111
פחם
רדיום 226Ra
33
5
7
10
16
3
4
4
13
13
13
3 - 33
15
9
תוריום 232Th
32
3
4
6
12
3
3
3
6
7
7
3 - 32
12
8
אשלגן 40K
24
18
41
74
17
26
33
40
45
50
56
17 - 74
36
19

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2010
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
רדיום 226Ra
203
82
89
101
99
58
61
63
100
119
138
58 - 203
132
42
תוריום 232Th
199
47
56
65
93
48
52
55
74
88
115
48 - 199
114
46
אשלגן 40K
142
250
416
516
139
385
447
509
400
436
484
139 - 516
309
145
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
155
58
66
81
69
37
42
47
86
87
88
37 - 155
98
35
תוריום 232Th
137
35
40
44
67
29
38
47
60
63
65
29 - 137
80
33
אשלגן 40K
112
170
329
439
104
231
297
364
387
394
402
112 - 439
245
132
פחם
רדיום 226Ra
33
5
7
9
13
3
3
4
10
11
13
3 - 33
13
9
תוריום 232Th
3
3
4
4
12
2
2
3
7
8
8
2 - 12
4
3
אשלגן 40K
20
14
28
42
17
16
22
27
39
45
52
14 - 52
27
14

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2009
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
ערך
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
רדיום 226Ra
179
193
220
87
89
91
88
55
101
101
102
55 - 220
133
56
תוריום 232Th
154
171
198
49
58
67
84
55
74
79
84
49 - 198
114
54
אשלגן 40K
133
178
206
337
394
451
198
463
401
428
456
133 - 463
301
133
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
89
133
183
53
66
79
80
n.d
71
78
85
53 - 183
109
40
תוריום 232Th
80
117
154
36
52
67
80
n.d
50
63
77
36 - 154
96
38
אשלגן 40K
66
93
114
278
325
372
108
n.d
224
253
282
66 - 372
181
105
פחם
רדיום 226Ra
25
29
30
6
7
8
13
5
11
12
12
5 - 30
15
10
תוריום 232Th
22
24
25
3
4
4
12
5
7
8
9
3 - 25
12
9
אשלגן 40K
21
22
24
31
31
31
14
39
35
45
54
14 - 54
32
12

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2008
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוס.
אינדונזיה
קנדה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
רדיום 226Ra
215
218
221
84
90
97
109
76
84
93
178
101
103
104
76 - 221
159
7
תוריום 232Th
210
222
233
61
67
73
101
64
77
90
106
73
76
78
61 - 233
152
13
אשלגן 40K
142
166
190
258
379
501
153
364
388
413
337
264
403
542
142 - 542
258
165
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
167
173
180
49
51
52
77
65
155
n.d
n.d
n.d
49 - 180
119
58
תוריום 232Th
146
159
172
37
38
40
75
66
102
n.d
n.d
n.d
49 - 180
108
52
אשלגן 40K
116
123
130
238
296
354
129
317
283
n.d
n.d
n.d
116 - 354
186
99
פחם
רדיום 226Ra
31
36
40
4
6
8
11
2
16
7
2 - 40
15
14
תוריום 232Th
30
34
39
3
4
4
11
4
10
7
3 - 39
15
13
אשלגן 40K
21
21
22
23
32
42
12
12
25
13
12 - 42
19
10

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2007
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
מזערי
ממוצע
מרבי
ערך
ערך
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
רדיום 226Ra
205
205
206
122
n.d
142
104
129
153
104 - 206
173
42
תוריום 232Th
189
189
189
89
n.d
128
77
94
111
77 - 189
152
48
אשלגן 40K
148
188
227
536
n.d
105
264
370
476
105 - 536
250
175
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
148
n.d
n.d
n.d
74
92
109
74 - 148
141
37
תוריום 232Th
143
n.d
n.d
n.d
55
74
93
55 - 143
135
44
אשלגן 40K
120
n.d
n.d
n.d
260
303
346
120 - 346
141
114
* ממוצע משוקלל חלקי לנתוני אפר תחתית- מייצג רק את סל מקורות האפר שנבדקו.
ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2006
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
ערך
ערך
ערך
רדיום 226Ra
207
230
251
101
136
159
n.d
97
126
101 - 251
181
59
תוריום 232Th
190
208
239
60
102
132
n.d
95
76
60 - 239
156
64
אשלגן 40K
154
175
210
301
450
628
n.d
510
448
154 - 628
305
174
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
תוריום 232Th
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
אשלגן 40K
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

ריכוזי רדיונוקלידים (Bq/kg) בשנת 2005
אפר פחם מרחף
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
ממוצע משוקלל
סטיית תקן
יסוד
מזערי
ממוצע
מרבי
מזערי
ממוצע
מרבי
ערך
ערך
מזערי
ממוצע
מרבי
רדיום 226Ra
98
181
234
97
116
135
n.d
109
n.d
n.d
n.d
97 - 234
159
60
תוריום 232Th
56
159
218
64
83
102
n.d
111
n.d
n.d
n.d
56 - 218
137
70
אשלגן 40K
144
220
368
373
389
404
n.d
223
n.d
n.d
n.d
144 - 404
258
119
אפר פחם תחתית
רדיום 226Ra
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
תוריום 232Th
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
אשלגן 40K
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d

* n.d- אין נתונים (no data).
* ממוצע- סך הנתונים שנמדדו לפחם ולאפר פחם מהמקורות (מכרות פחם) השונים, מחולק למספרם.
* ממוצע משוקלל לאפר פחם - סך מכפלת הממוצעים של המדינות השונות באחוז היחסי של האפר/הפחם מכלל מקורותיהן באותה שנה.
* מקור נתונים: בדיקות ממ"ג-שורק מטעם מנהלת אפר הפחם לפחם ואפר פחם ממקורות (מכרות פחם) בדידים.