הצהרת נגישות אתר מנהלת אפר הפחם

מנהלת אפר הפחם נסגרה בהוראת שר האנרגיה בסוף שנת 2018.

האתר של מנהלת אפר הפחם מרכז את הידע בתחום המחקר היישומי של אפר פחם שנצבר במשך עשרות שנים במנהלת הפחם ולאור זאת הוחלט להשאירו ולהעבירו לאחריות לשכת המדען הראשי במשרד האנרגיה.

לאור תקנות הנגישות המתייחסות לאתר אינטרנט נעשה מאמץ גדול להנגיש את האתר שבגירסתו השניה נוצר בשנת 2010. החומר הצטבר במשך השנים, שכבות המידע הלכו והתרבו, ונכון לשנת 2018 יש כ 200 דפים שלחלקם ארבע רמות תפריטים.

במסגרת ההנגשה בוצעו השינויים הטכניים הבאים:

 1. הוכנס בכל הדפים "קפוץ לתוכן הדף" למי שמתחיל את הגלישה עם מקש TAB
 2. ניתן לעבור על כל התפריט הראשי ותפריטי המשנה עם מקש TAB בלבד. ליחידות של התפריט העליון (menu Items) הוכנס הפקד “aria-haspopup="true ליחידות שיש להם תפריטי משנה .
 3. בגמר תפריט המשנה הוכנסה הודעה לקורא מסך על החזרה לתפריט הראשי.
 4. כל אחת מארבעת רמות התפריט קיבלו תיאור מתאים בעזרת wai-aria

  <div role=menubar>
  <div role=navigation arial-label="secondary"">
  <div role=navigation aria-label="tertiary">
  <div role=navigation aria-label="quaternary”>

 5. נוצרו פרורי לחם לכל דף שיש בו יותר משתי רמות
 6. לכל דף יש כותרת. בוצע שינוי סימול כותרות כך שתישמר רמת ההיררכיה בדף עם יותר משתי רמות
 7. דפים ארוכים עם תתי תפריט פנימי פוצלו לדפים נפרדים
 8. דפים עם תוכן מוסתר הושטחו וכל התוכן הפך להיות גלוי ( שאלות ותשובות למשל)
 9. מפת האתר הוכנסה לרמה הראשונה
 10. לכל תמונה וגרף יש טקסט חלופי מפורט (title ) או הסבר בתך הדף למקרים יותר מורכבים.
 11. ה- flash בדף הבית הומר ל canvas

גליונות אפריתון

במשך השנים החל משנת 2006 יצאו 28 גליונות אפריתון שנשלחו לרשימת תפוצה של המנהלת ונשמרו גם באתר. הגליונות נוצרו בקוד שלא ניתן היה להנגיש ולכן הופק לכל גיליון עותק טקסטואלי נגיש.

טבלאות

רוב הטבלאות באתר מציגות נתונים נומריים והם מיועדים לאנשי מקצוע בתחום. אין קורא מסך שיכול להתמודד עם מידע כזה ואין משמעות להנגשתם. באם האתר היה ממשיך להתקיים הייתה מוגשת בקשה לקבל פטור טכני לנושא הטבלאות. בטבלאות פשוטות הוכנסה תמיכה בסימול שורת כותרת (th).

מסמכים

באתר יש יותר מ 1000 מסמכים.
חוק הנגישות לגבי מסמכים קובע שחלה חובת הנגשה החל מאוקטובר 2017 . כמות המסמכים שקיימת מעבר למועד זה היא פחות מ 10%.
כל המסמכים באתר מקורם בגורמי חוץ ובהתאם לסעיף 35ב' בתקנת הנגישות המדבר על "תכנים הנערכים או המופקים בידי צדדים אחרים" בעל האתר אינו אחראי על ביצוע התאמות הנגישות בתכנים.
לאור זאת ברור שכל מסמכי ה PDF באתר אינם דורשים התאמה כלשהי.