מידע למשתמש אישורים נדרשים

רשימה לפי תחומים

 • מוסף בצמנט

  לא נדרש אישור

 • מוסף בבטון מובא

  לא נדרש אישור

 • מוסף במוצרי בטון לתשתיות ולשימושים חיצוניים

  לא נדרש אישור

 • חומר גלם בייצור בלוקים ומוצרי בנייה לשימושים פנימיים

  לא נדרש אישור

 • חומר מילוי בסלילת דרכים ועבודות תשתית

  אישור נציבות המים (לאתר).
  אישור שירותי בריאות הציבור עבור אפר תחתי ברדיוס מגן ג' של בארות מי שתייה.

 • ייבוש ובנייה ימית

  אישור המשרד לאיכות הסביבה
  אישור הוועדה למתן היתרים להטלת פסולת או להזרמת שפכים לים ממקור יבשתי.
  אישור הוועדה למימי חופים.

 • מצע מנותק בגידולים חקלאיים

  אישור המשרד לאיכות הסביבה (אם ניתן אישור כללי לשימוש זה ע"י המשרד לא נדרשת הצגת האישור).
  אישור שירות המזון במשרד הבריאות (לגידול - אם ניתן אישור כללי לשימוש זה, לא נדרשת הצגת האישור)

 • רפד בעלי חיים

  אישור שירות המזון במשרד הבריאות (אם ניתן אישור כללי לשימוש זה ע"י המשרד לא נדרשת הצגת האישור).