אפר פחם צור קשר

צור קשר

מינהלת אפר הפחם מודיעה על סיום פעילותה, כפי שנקבע על ידי שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ והשר להגנת הסביבה ח"כ זאב אלקין. להלן מפורטות פעילות המנהלת אשר עברו לגורמים אחרים.

  1. רישוי השימוש באפר הפחם - הועבר לאחריות של האגף למניעת רעש וקרינה, במשרד להגנת הסביבה, החל מאוקטובר 2018. האגף מטפל בהוצאת ההיתרים, בקרה ופיקוח על שימושים באפר הפחם. לפרטים ניתן לפנות בדואל:
    radiomat@sviva.gov.il
  2. אתר המנהלת www.coal-ash.co.il אשר ריכז את הידע שנצבר במנהלת במהלך עשרות שנות פעילותה ישמר פעיל בשנים הקרובות. הדוחות של המנהלת יהיו זמינים באתר זה, וכן ישמרו בספרית משרד האנרגיה. מחקר יישומי לשימושי אפר פחם - האחריות על שימור תשתית הידע הועברה ללשכת המדען הראשי במשרד האנרגיה. המשרד ימשיך לעקוב אחר התפתחות הידע העולמי בתחום ובמידת הצורך יזום פעילות מחקרית יישומית. לפרטים ניתן לפנות בדואל: olgaz@energy.gov.il.
  3. דיגום אפר הפחם בדיקות הרכב ותיעוד- נקבעה תכנית דיגום מעודכנת, אשר תבוצע על ידי אגף היצור של חברת החשמל לישראל. בנושא התקשרות מסחרית ותיאום תפעולי ניתן לפנות בדואל: lena.nudelman@iec.co.il.