נהלי ניטור מזהמים באפר מרחף – פברואר 2012

נוהל הניטור הנוכחי מתבסס על שיטת הבדיקה TCLP של EPA הבוחן את מסיסות יסודות הקורט בסביבה חומצית. נוהל הניטור המשודרג מתבסס על פרוצדורות הבדיקה הנקוטות בדירקטיבות האירופיות הבוחנות את מסיסות היסודות במים מזוקקים המדמים טוב יותר את הסביבה הטבעית המאפיינת את ישראל. כמו כן מבחינים הנהלים באופי היישום ובאפיון סביבתו.

 

לעיון “נוהל ניטור יסודות קורט באפר פחם”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *