תנאים סביבתיים ליישומי אפר פחם בחקלאות – דצמבר 2015

התנאים הסביבתיים ליישומי אפר פחם בחקלאות מבחינים בין אפר מרחף המשמש להשבחת קרקע לאפר תחתית המשמש כמצע גידול צמחים. בעוד שהתנאים הקיימים מחייבים חקירה נקודתית של השפעת כל יישום הן על הסביבה והן על התוצרת החקלאית, התנאים המשודרגים לאפר מרחף קובעים תנאי סף בהסתמך על נוסחת מסיסות בתנאי סביבה ידועים שפותחה למטרה זו. בכל מקרה נדרש אישור רשות המזון ביישום אפר בגידולים למאכל אדם.

 

לעיון “תנאים סביבתיים ליישומי אפר בחקלאות”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *