תנאים סביבתיים ליישומי אפר פחם בסלילה ובתשתיות – דצמבר 2015

התנאים הסביבתיים ליישומי אפר בסלילה ובתשתיות מבחינים בין אפר מרחף לאפר תחתית ובין רמות הרגישות של מי התהום באזור היישום. בעוד שהתנאים הנוכחיים מאפשרים שימוש באפר מרחף ללא מגבלות באזורי רגישות ג’ בלבד ומחייבים הערכה הידרוגיאולוגית נקודתית בכל אתר באזורים האחרים, התנאים המשודרגים קובעים תנאי סף באזורי הרגישות הגבוהה יותר ומבחינים בין היישומים – מילוי מבני בסוללות כביש, טיוב קרקע לתשתית ומילוי בתשתיות. התנאים לאפר תחתית מקלים כמובן מאלה של האפר המרחף.

 

לעיון “תנאים סביבתיים ליישומי אפר בסלילה ובתשתיות”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *