הוראת הממונה על הקרינה הסביבתית להעדיף צמנט על פני בטון כיעד לאפר פחם – סיכום

לעיון בפרק הסיכום

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *