הוראת הממונה על הקרינה הסביבתית להעדיף צמנט על פני בטון כיעד לאפר פחם – בחינת ההיבט המשקי

לעיון בפרק בחינת ההיבט המשקי

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *