הוראת הממונה על הקרינה הסביבתית להעדיף צמנט על פני בטון כיעד לאפר פחם – בחינת ההיבט הסביבתי

לעיון בפרק בחינת ההיבט הסביבתי

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *