הוראת הממונה על הקרינה הסביבתית להעדיף צמנט על פני בטון כיעד לאפר פחם – בחינת ההיבט הערכי

לעיון בפרק בחינת ההיבט הערכי

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *