הוראת הממונה על הקרינה הסביבתית להעדיף צמנט על פני בטון כיעד לאפר פחם – מבוא

לעיון בפרק המבוא

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *