וידאו פרופ' ארנון בנטור

כינוס מנהלת אפר הפחם בנושא שימושי אפר פחם: תועלות והשפעות על הסביבה והאדם - דצמבר 2013מנהלת אפר הפחם שיתפה את הציבור הרחב , במלאת 20 שנה לפעילותה, ביום עיון בנושא "אפר פחם - משאב לפיתוח בר קיימא: תרומות ומחירן". בכינוס הוצגו השימושים המובילים הקיימים והשימושים בפיתוח, על היבטיהם היישומיים והסביבתיים.