שימושים פיתוח ורישוי

בניה - דו"ח מצב, פברואר 2017

תחום סוג אפר יישום דרישות טכנולוגיות תועלת משקית תועלת סביבתית תנאים סביבתיים/בריאותיים לחשיפה נורמטיבית היתר שימוש ובקרה פעולות המשך פיתוח ורישוי
קלינקר מרחף, תחתית ח"ג מתקן כימי ריכוז אלומינה מוזיל עלויות, משפר איכות כימית מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים כמחליף חרסית מניעת פיזור אפר ואבק אפר
צמנט מרחף תוסף לצמנט לבטון מבני ת.י. 1209 - אפר מרחף לבטון מוזיל עלויות, משפר איכות כימית מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים - חרסית, אבן גיר וחול כמחליף קלינקר, מפחית פליטת CO2 בייצור קלינקר, מונע מפגעי כרייה וייצור תעשייתי מניעת פיזור אבק ותשטיפים לקרקע (מינגלגרין, מדען ראשי סביבה, 24.2.97) בדיקה מקדימה (מנהלת).
עמידה בתנאים (רישוי עסקים הגה"ס; מנהלת, מעת לעת).
הסמכה שנתית (מכון התקנים).
ת.י. 1 - 6% - 10% אפר בצמנט (מגבלת ת.י. 118 - בטון מובא)
תוסף לצמנט ליישומים אחרים (שקים) ת.י. 1 - 6% - 35% אפר בצמנט
בטון מובא מרחף תוסף לבטון ת.י. 1209 - אפר מרחף לבטון מוזיל עלויות, משפר חוזק, מאריך קיים מבנים מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים - מחליף חול וח"ג (חרסית, אבן גיר) בייצור צמנט, מונע מפגעי כרייה וייצור תעשייתי מניעת פיזור אבק ותשטיפים לקרקע (מינגלגרין) הקניית ערך מוסף לאפר מרחף בשימושים הדורשים בטונים בעלי קיים משופר - במחקר במכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון, בהיגוי הצוות המקצועי-הנדסי (בנייה).

בקרת אמוניה ביציקות בטון - במחקר במכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון, בהיגוי צוות מקצועי משולב (גהות, בנייה).
מגבלות 10% משקלי, 160 ק"ג למ"ק (ברנר, משנה למנכ"ל, 24.10.99)
דרישות ת.י. 5098 - תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה
מגבלות 10% משקלי, 0.3 mSv/y (ענבר, משנה למנכ"ל, 2.10.08)
דרישות ת.י. 118 - בטון: עד 160 ק"ג למ"ק (גלברג, רא"ג מניעת רעש וקרינה, 1.11.10)
איטונג מרחף תוסף לתערובת ח"ג ת.י. 1209 - אפר מרחף לבטון מוזיל עלויות מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים מניעת פיזור אבק ותשטיפים לקרקע (מינגלגרין)
אקוויוולנטי לאפר באמצעות הצמנט (כ- 2%) (ברנר, 24.10.99)
מוצרי בטון לשימושים חיצוניים מרחף תוסף לבטון ומלאן מפרטי ייצור מותאמים לתקנים השונים מוזיל עלויות, משפר חוזק, מאריך קיים מוצרים מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים - מחליף חול וח"ג (חרסית, אבן גיר) בייצור צמנט, מפחית פליטת CO2 בייצור קלינקר, מונע מפגעי כרייה מניעת פיזור אבק ותשטיפים לקרקע (מינגלגרין)
מגבלת 15% משקלי (ברנר, 24.10.99)
תחתית אגרגט קל מפרטי ייצור מותאמים לתקנים השונים מוזיל עלויות, מפחית משקל מפחית ניצול משאבי טבע מתכלים - מחליף חול, מונע מפגעי כרייה פטור אבק מזיק (בראון, יו"ר הועדה הטכנית לאבק מזיק, 11.9.05), מניעת פיזור אפר ואבק אפר
בלוקי בטון תחתית אגרגט קל ת.י. 5 - בלוקי בטון מוזיל עלויות, מפחית משקל, משפר בידוד דרישות ת.י. 5098 - תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה
מפמ"כ 323 - אגרגט מינרלי קל מגבלות 10% משקלי, 0.3 mSv/y (ענבר)
פטור אבק מזיק (בראון), מניעת פיזור אפר ואבק אפר