מידע כללי אפיון הנדסי

דף הבית >> מידע כללי >> אפיון הנדסי >> נתונים וגרפים לבניה

גרפים המייצגים תכונות פיזיקליות של אפר מרחף

* אפר מרחף שסופק בפועל לייצור בטון.

תכונות פיסיקליות

pozzolanity_7days

pozzolanity_28days

pozzolanity_60days

pozzolanity_90days

fineness

soundness

setting_time

תכונות כימיות

LOI

Cl

CaO

SO3

SiO2+Al2O3+Fe2O3

Na2O

MgO

P2O5

P2O5

wetness