מידע כללי אפיון הנדסי

דף הבית >> מידע כללי >> אפיון הנדסי >> נתונים וגרפים לבניה

נתונים לאפר תחתית

במקומות שונים בעולם, באנגליה בפרט, מנוצל אפר פחם תחתית כאגרגט בתערובת חומרי הגלם לייצור מוצרי בנייה בכלל ובלוקי בטון בפרט. התקינה האירופאית (EN 13055: Lightweight aggregates) המעודכנת (מאי 2016) חלה גם על אגרגטים ממקורות תעשייתיים, לרבות אגרגטים ממוחזרים או מוצרי לוואי כדוגמת אפר פחם מרחף ותחתית. התקן הישראלי ת"י 6408 - אגרגאטים קלים לבטון וחומרי מליטה לבנייה (פברואר 2018), מאמץ במלואו את מקבילו האירופי לעיל.

מנהלת אפר הפחם מקדמת את השימוש במקטע הדק של אפר התחתית (מתחת ל- 4.75 מ"מ) כמחליף חול במוצרי בנייה (בלוקים, אבני שפה ואבנים משתלבות, לבני חיפוי וכדומה), בהסתמך על עדיפות התכונות הפיסיקליות של האפר (משקל נמוך וכושר בידוד) על אלה של חול (דיונות ומחצבה). האפר מסופק למפעלים בגודל גרגר מתאים לאחר ניפוי בתחנת הכח רוטנברג.

לצורך אפיון ואופטימיזציה של השימוש באפר תחתית מנופה דק ביישומים אלה נבדקים מדי שנה (מאז 2013) פרמטרים פיסיקליים של תוצר ניפוי אפר התחתית המתקבל משריפת פחמים בתחנת הכח רוטנברג.

לעיון בדוחות השנתיים: