מידע כללי אפיון הנדסי

דף הבית >> מידע כללי >> אפיון הנדסי >> נתונים וגרפים לבניה

נתונים וגרפים לתערובות בטון

אפיון תערובות בטון כתלות במקור אפר הפחם לשנת 2018, על פי דרישות ת"י 118

מקור אפר

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

תערובת ייחוס ללא אפר פחם

דרישות התקן

תחנת כח

אורות רבין

רוטנברג

רוטנברג

 

 

תכונות בטון טרי

 

 

 

 

 

סומך (מ"מ)

מיידי

166

163

165

165

מכס' 116 - 165

15 דקות

159

170

115

171

 

30 דקות

145

151

95

153

 

45 דקות

130

116

75

140

 

60 דקות

90

107

39

130

 

צפיפות (ק"ג/מ"ק)

2461

2464

2441

2502

 

תכולת אוויר (%)

1.0

1.3

1.5

0.6

 

תכונות בטון קשוי

 

 

 

 

 

חוזק לחיצה (מגה-פסקל)

48 שעות

13

12.5

12

17.5

 

7 יום

30.5

33.3

30.3

40

 

28 יום

48.5

53

43.8

61.5

40

עומק חדירות מים בלחץ (מ"מ)

23

23.9

27.5

20

 

חדירות לכלורידים (קולומבס)

n.d

n.d

n.d

n.d

 

1. מקור נתונים: דו"חות בדיקה של מכון התקנים, לתערובות בטון עם אפר מרחף ממקורות הפחם העיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. תכנית התערובות לפי הנחיות ג. אירוס, סקר 2016.

אפיון תערובות בטון כתלות במקור אפר הפחם לשנת 2017, על פי דרישות ת"י 118

מקור אפר

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

תערובת ייחוס ללא אפר פחם

דרישות התקן

תחנת כח

אורות רבין

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

 

 

תכונות בטון טרי

 

 

 

 

 

סומך (מ"מ)

מיידי

159

141

153

120

מכס' 116 - 165

15 דקות

146

115

133

30

 

30 דקות

119

83

105

29

 

45 דקות

94

56

92

13

 

60 דקות

85

44

80

12

 

צפיפות (ק"ג/מ"ק)

2467

2466

2441

2488

 

תכולת אוויר (%)

0.7

1.1

1.5

0.5

 

תכונות בטון קשוי

 

 

 

 

 

חוזק לחיצה (מגה-פסקל)

48 שעות

14.3

14.5

14

16

 

7 יום

26

25.2

30.8

25

 

28 יום

48.3

43.5

43

39.5

40

עומק חדירות מים בלחץ (מ"מ)

29.5

25

26

32

 

חדירות לכלורידים (קולומבס)

n.d

n.d

n.d

n.d

 

1. מקור נתונים: דו"חות בדיקה של מכון התקנים, לתערובות בטון עם אפר מרחף ממקורות הפחם העיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. תכנית התערובות לפי הנחיות ג. אירוס, סקר 2016.

אפיון תערובות בטון כתלות במקור אפר הפחם לשנת 2016, על פי דרישות ת"י 118

מקור אפר

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

תערובת ייחוס ללא אפר פחם

דרישות התקן

תחנת כח

אורות רבין

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

 

 

תכונות בטון טרי

 

 

 

 

 

סומך (מ"מ)

מיידי

163

148

137

130

מכס' 116 - 165

15 דקות

145

103

90

70

 

30 דקות

86

76

55

57

 

45 דקות

50

71

46

41

 

60 דקות

44

59

35

34

 

צפיפות (ק"ג/מ"ק)

2460

2455

2425

2480

 

תכולת אוויר (%)

1.2

2.1

2.5

1.1

 

תכונות בטון קשוי

 

 

 

 

 

חוזק לחיצה (מגה-פסקל)

48 שעות

12.5

15.3

14

19.5

 

7 יום

32.5

30.4

30

31.5

 

28 יום

51.5

44

45

47

40

עומק חדירות מים בלחץ (מ"מ)

22

22.8

30

32

 

חדירות לכלורידים (קולומבס)

n.d

n.d

n.d

n.d

 

1. מקור נתונים: דו"חות בדיקה של מכון התקנים, לתערובות בטון עם אפר מרחף ממקורות הפחם העיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. תכנית התערובות לפי הנחיות ג. אירוס.

אפיון תערובות בטון כתלות במקור אפר הפחם לשנת 2015, על פי דרישות ת"י 118

מקור אפר

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

אוסטרליה

תערובת ייחוס ללא אפר פחם

דרישות התקן

תחנת כח

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

 

 

תכונות בטון טרי

 

 

 

 

 

 

סומך (מ"מ)

מיידי

148

163

163

146

158

מכס' 116 - 165

15 דקות

63

71

57

57

68

 

30 דקות

42

53

39

40

56

 

45 דקות

33

39

33

27

40

 

60 דקות

20

37

25

24

25

 

צפיפות (ק"ג/מ"ק)

2458

2435

2450

2450

2477

 

תכולת אוויר (%)

2.2

3.2

3.2

2.4

1.9

 

תכונות בטון קשוי

 

 

 

 

 

 

חוזק לחיצה (מגה-פסקל)

48 שעות

30.3

33.5

31

28.5

28

 

7 יום

44.5

48

46.5

45

44.5

 

28 יום

68.5

76

65.5

66.5

55

40

עומק חדירות מים בלחץ (מ"מ)

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

 

חדירות לכלורידים (קולומבס)

1375

1258

1646

1926

1390

 

1. מקור נתונים: דו"חות בדיקה של מכון התקנים, לתערובות בטון עם אפר מרחף ממקורות הפחם העיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. תכנית התערובות לפי הנחיות ג. אירוס. לעיון בסיכום ממצאי הבדיקות ע"י ג. אירוס לחץ כאן.

אפיון תערובות בטון כתלות במקור אפר הפחם לשנת 2014, על פי דרישות ת"י 118

מקור אפר

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

אוסטרליה

תערובת ייחוס ללא אפר פחם

דרישות התקן

תחנת כח

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

 

 

תכונות בטון טרי

 

 

 

 

 

 

סומך (מ"מ)

מיידי

138

148

154

139

150

מכס' 116 - 165

15 דקות

109

125

137

120

110

 

30 דקות

104

108

117

110

102

 

45 דקות

90

97

94

96

78

 

60 דקות

84

87

89

85

77

 

צפיפות (ק"ג/מ"ק)

2410

2426

2428

2430

2410

 

תכולת אוויר (%)

1.8

1.4

1.2

1.6

2.4

 

תכונות בטון קשוי

 

 

 

 

 

 

חוזק לחיצה (מגה-פסקל)

24 שעות

5.8

6.6

6.3

6

8.5

 

7 יום

23.5

23.3

21.3

23.5

25.5

 

28 יום

35.5

35.6

38.3

35.5

37.5

40

90 יום

39

41.3

40.8

40

39.5

 

עומק חדירות מים בלחץ (מ"מ)

32

35.8

23.5

32

54.5

 

חדירות לכלורידים (קולומבס)

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

 

1. מקור נתונים: דו"חות בדיקה של מכון התקנים, לתערובות בטון עם אפר מרחף ממקורות הפחם העיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. תכנית התערובות לפי הנחיות ג. אירוס

אפיון תערובות בטון כתלות במקור אפר הפחם לשנת 2013, על פי דרישות ת"י 118

מקור אפר

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

תערובת ייחוס ללא אפר פחם

דרישות התקן

תחנת כח

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

 

 

תכונות בטון טרי

 

 

 

 

 

סומך (מ"מ)

מיידי

149

155

150

160

מכס' 116 - 165

15 דקות

122

135

130

127

 

30 דקות

103

129

130

125

 

45 דקות

95

114

120

100

 

60 דקות

83

104

92

80

 

צפיפות (ק"ג/מ"ק)

2434

2450

2430

2437

 

תכולת אוויר (%)

1.5

0.94

1.3

1.7

 

תכונות בטון קשוי

 

 

 

 

 

חוזק לחיצה (מגה-פסקל)

24 שעות

5.7

8.4

7

9

 

7 יום

24.8

24.9

24.5

28

 

28 יום

39.7

40.9

40

41

40

90 יום

45.7

49

44.5

44

 

עומק חדירות מים בלחץ (מ"מ)

44

26.3

27

27

 

חדירות לכלורידים (קולומבס)

2384

1611

1916

4735

 

1. מקור נתונים: דו"חות בדיקה של מכון התקנים, לתערובות בטון עם אפר מרחף ממקורות הפחם העיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. תכנית התערובות לפי הנחיות ג. אירוס