מידע כללי אפר פחם - הרכב כימי ותכונות הנדסיות

נתונים | גרפים |

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2012, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

אינדונזיה

רוסיה

אוסטרליה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.707

0.722

0.719

0.688

0.681

 

בגיל 28 יום

0.815

0.825

0.792

0.849

0.806

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.852

0.878

0.856

0.921

0.847

 

בגיל 90 יום

0.910

0.931

0.923

0.926

0.850

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

23.7

21.8

16

25

26

30 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

0.83

0.7

0.5

0.5

0.5

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

297

240

205

210

205

120 מקס' להתקשרות תחילית

360 מקס' להתקשרות סופית

הגדלת זמן ההתקשרות

95

42

40

45

40

 

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

45.4

20.9

24.2

27.3

24.2

 

תכונות כימיות

 

 

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

5.38

2.44

1.60

5.14

5.64

סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'

 (%)Cl

0.031

0.016

0.0019

0.011

0.029

0.1 מקס'

(%) CaO

0.24

0.097

0.0002

0.4

0.004

2.5 מקס'

 (%)SO3

0.11

0.09

0.40

0.32

0.09

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

88.32

92.64

90.27

92.36

93.64

70 מינ'

 (%)Na2O

0.15

0.68

0.39

0.28

0.16

5.0 מקס'

(%) MgO

1.24

0.78

1.74

1.14

0.36

4.0 מקס'

 P2O5(מ"ג/ק"ג)

176.7

57.18

1.50

30

188.75

100 מקס'

רטיבות (%)

0.19

0.18

0.10

0.24

0.16

3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2011, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

אינדונזיה

רוסיה

אוסטרליה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.602

0.691

0.677

0.746

0.717

 

בגיל 28 יום

0.782

0.819

0.798

0.846

0.715

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.781

0.839

0.842

0.846

0.830

 

בגיל 90 יום

0.828

0.870

0.848

0.867

0.843

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

22

18.4

17.5

23

23

30 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

0.5

0.6

0.5

0.5

0.5

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

260

259

278

288

245

120 מקס' להתקשרות תחילית

360 מקס' להתקשרות סופית

הגדלת זמן ההתקשרות

40

27

58

68

25

 

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

18.2

17.7

26.2

39.8

10.2

 

תכונות כימיות

 

 

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

4.14

3.01

4.75

2.92

3.00

סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'

 (%)Cl

0.081

0.045

0.051

0.003

0.009

0.1 מקס'

(%) CaO

0.48

0.01

0.01

0.006

0.15

2.5 מקס'

 (%)SO3

0.05

0.233

0.25

0.15

0.095

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

88.67

93.59

89.21

89.48

71.13

70 מינ'

 (%)Na2O

0.11

0.7

0.57

0.37

0.088

5.0 מקס'

(%) MgO

0.84

0.89

1.00

1.02

0.3

4.0 מקס'

 P2O5(מ"ג/ק"ג)

18.82

13.49

15.62

58.35

76.22

100 מקס'

רטיבות (%)

0.21

0.24

0.64

0.1

0.26

3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2010, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

אינדונזיה

רוסיה

אוסטרליה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.699

0.665

0.693

0.674

0.619

 

בגיל 28 יום

0.795

0.791

0.831

0.798

0.746

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.798

0.819

0.847

0.826

0.773

 

בגיל 90 יום

0.819

0.869

0.857

0.857

0.788

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

23

17.3

13.7

21.7

24

30 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

1

0.8

1.3

0.7

1.5

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

185

230

215

238

215

120 מקס' להתקשרות תחילית

360 מקס' להתקשרות סופית

הגדלת זמן ההתקשרות

30

75

60

83

60

 

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

19.4

48.4

38.7

53.7

38.7

 

תכונות כימיות

 

 

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

2.42

3.46

3.1

5.18

4.88

סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'

 (%)Cl

0.004

0.011

0.018

0.012

0.009

0.1 מקס'

(%) CaO

0.031

0.032

0.01

0.215

0.59

2.5 מקס'

 (%)SO3

0.077

0.063

0.043

0.063

0.061

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

88.28

85.99

89.01

86.91

88.39

70 מינ'

 (%)Na2O

0.56

0.96

0.98

0.24

0.14

5.0 מקס'

(%) MgO

0.72

0.61

1.98

0.33

0.61

4.0 מקס'

 P2O5(מ"ג/ק"ג)

37.37

4.02

7.51

18.69

8.89

100 מקס'

רטיבות (%)

0.07

0.27

0.14

0.28

0.23

3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2009, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1

דרום אפריקה

קולומביה

אינדונזיה

רוסיה

אוסטרליה

דרישות התקן

תכונות פיסיקליות

אורות רבין/ רוטנברג

אורות רבין/ רוטנברג

רוטנברג

אורות רבין

אורות רבין

 

מדד פעילות פוצולנית2

בגיל 7 יום

0.632

0.658

0.657

0.678

0.712

 

בגיל 28 יום

0.813

0.842

0.813

0.81

0.795

0.75 מינ'

בגיל 60 יום

0.841

0.829

0.872

0.844

0.832

 

בגיל 90 יום

0.856

0.857

0.846

0.865

0.828

0.85 מינ'

דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)

20.3

22.5

12

25

24

30 מקס'

איתנות3 (מ"מ)

0.67

0.5

0.5

0.75

1.0

10 מקס'

זמן התקשרות (דקות)

תחילת התקשרות

210

195

190

188

185

120 מקס' להתקשרות תחילית

360 מקס' להתקשרות סופית

הגדלת זמן ההתקשרות

55

40

35

33

30

 

הגדלת זמן ההתקשרות (%)

35.5

25.8

22.5

20.9

19.3

 

תכונות כימיות

 

 

 

 

 

 

הפסד בקלייה ב- (%) 975°C

4.14

2.72

2.90

5.42

3.28

סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'

 (%)Cl

0.004

0.004

0.004

0.004

0.005

0.1 מקס'

(%) CaO

0.273

0.269

0.011

0.032

0.493

2.5 מקס'

 (%)SO3

0.143

0.405

0.12

0.145

0.12

3.0 מקס'

(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3

88.96

90.56

94.51

91.49

91.7

70 מינ'

 (%)Na2O

0.9

2.39

2.22

1.24

0.76

5.0 מקס'

(%) MgO

0.68

0.37

0.97

0.3

0.36

4.0 מקס'

 P2O5(מ"ג/ק"ג)

38.11

2.06

3.98

9.2

1.3

100 מקס'

רטיבות (%)

0.14

0.16

0.16

0.23

0.09

3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של 'איזוטופ', לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף, לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2008, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1
דרום אפריקה
קולומביה
אינדונזיה
רוסיה
אוסטרליה
דרישות התקן
תכונות פיסיקליות
אורות רבין/ רוטנברג
אורות רבין/ רוטנברג
אורות רבין
אורות רבין
אורות רבין
 
מדד פעילות פוצולנית2
בגיל 7 יום
0.654
0.672
0.711
0.68
0.69
 
בגיל 28 יום
0.821
0.855
0.854
0.832
0.801
0.75 מינ'
בגיל 60 יום
0.841
0.866
0.896
0.843
0.826
 
בגיל 90 יום
0.945
0.935
0.946
0.899
0.86
0.85 מינ'
דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)
17.5
18.5
15.5
22
21
30 מקס'
איתנות3 (מ"מ)
1.0
1.0
0.5
0.75
0.5
10 מקס'
זמן התקשרות (דקות)
תחילת התקשרות
168
163
180
170
160
120 מקס' להתקשרות תחילית
360 מקס' להתקשרות סופית
הגדלת זמן ההתקשרות
28
23
40
30
20
 
הגדלת זמן ההתקשרות (%)
19.7
16.1
28.6
21.5
14.3
 
תכונות כימיות
 
 
 
 
 
 
הפסד בקלייה ב- (%) 975°C
3.38
2.78
4.15
6.12
2.53
סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'
 (%)Cl
0.007
0.014
0.026
0.016
0.018
0.1 מקס'
(%) CaO
0.145
0.09
0.065
2.16
0.12
2.5 מקס'
 (%)SO3
0.085
0.13
0.15
0.52
0.06
3.0 מקס'
(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3
89.26
89.56
76.14
78.13
88.89
70 מינ'
 (%)Na2O
0.87
1.77
1.1
1.09
0.76
5.0 מקס'
(%) MgO
0.95
0.65
1.74
1.17
0.62
4.0 מקס'
 P2O5(מ"ג/ק"ג)
600.75
214.5
12
11.5
9
100 מקס'
רטיבות (%)
0.15
0.21
0.26
0.28
0.23
3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של "איזוטופ", לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2007, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1
דרום אפריקה
קולומביה
אינדונזיה
רוסיה
דרישות התקן
תכונות פיסיקליות
אורות רבין/ רוטנברג
רוטנברג
רוטנברג
אורות רבין
 
מדד פעילות פוצולנית2
בגיל 7 יום
0.761
0.761
0.75
0.764
 
בגיל 28 יום
0.835
0.82
0.819
0.815
0.75 מינ'
בגיל 60 יום
0.915
0.887
0.912
0.894
 
בגיל 90 יום
0.927
0.891
0.926
0.913
0.85 מינ'
דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)
22
17
16
20
30 מקס'
איתנות3 (מ"מ)
1.0
1.0
1.5
0.5
10 מקס'
זמן התקשרות (דקות)
תחילת התקשרות
123
130
135
130
120 מקס' להתקשרות תחילית
360 מקס' להתקשרות סופית
הגדלת זמן ההתקשרות
8
15
20
15
 
הגדלת זמן ההתקשרות (%)
6.7
13.0
17.4
13.2
 
תכונות כימיות
 
 
 
 
 
הפסד בקלייה ב- (%) 975°C
5.07
2.22
3.31
7.08
סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'
 (%)Cl
0.024
0.03
0.017
0.02
0.1 מקס'
(%) CaO
0.048
0.026
0.008
1.121
2.5 מקס'
 (%)SO3
0.074
0.078
0.081
0.063
3.0 מקס'
(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3
73.57
74.17
77.6
73.6
70 מינ'
 (%)Na2O
2.54
4.22
3.24
2.83
5.0 מקס'
(%) MgO
1.68
2.34
2.17
1.37
4.0 מקס'
 P2O5(מ"ג/ק"ג)
73.52
83.14
75.58
44.66
100 מקס'
רטיבות (%)
0.28
0.17
0.24
0.38
3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של "איזוטופ", לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2006, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1
דרום אפריקה
קולומביה
אינדונזיה
רוסיה
דרישות התקן
תכונות פיסיקליות
אורות רבין/ רוטנברג
אורות רבין/ רוטנברג
אורות רבין
אורות רבין
 
מדד פעילות פוצולנית2
בגיל 7 יום
0.731
0.749
0.762
0.742
 
בגיל 28 יום
0.842
0.853
0.876
0.85
0.75 מינ'
בגיל 60 יום
0.894
0.885
0.929
0.889
 
בגיל 90 יום
0.91
0.9
0.932
0.91
0.85 מינ'
דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)
21.8
15.8
18
18
30 מקס'
איתנות3 (מ"מ)
 
0.5
1.5
 
10 מקס'
זמן התקשרות (דקות)
תחילת התקשרות
179
170
155
175
120 מקס' להתקשרות תחילית
360 מקס' להתקשרות סופית
הגדלת זמן ההתקשרות
69
59
43
65
 
הגדלת זמן ההתקשרות (%)
62.5
53.4
38.2
59
 
תכונות כימיות
 
 
 
 
 
הפסד בקלייה ב- (%) 975C°
4.38
2.88
6.12
6.16
סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'
 (%)Cl
 
0.004
0.006
 
0.1 מקס'
(%) CaO
 
0.017
0.022
 
2.5 מקס'
 (%)SO3
 
0.206
0.037
 
3.0 מקס'
(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3
 
73.52
74.78
 
70 מינ'
 (%)Na2O
 
4.21
2.92
 
5.0 מקס'
(%) MgO
 
2.41
1.69
 
4.0 מקס'
 P2O5(מ"ג/ק"ג)
 
1.4
5.98
 
100 מקס'
רטיבות (%)
 
0.2
0.27
 
3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של "איזוטופ", לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף לעומת עיסה ללא אפר.

אפיון כימי-פיזיקלי של אפר פחם מרחף לשנת 2005, על פי דרישות ת"י 1209

מקור1
דרום אפריקה
קולומביה
אינדונזיה
דרישות התקן
תחנת כוח
אורות רבין/ רוטנברג
אורות רבין
אורות רבין
 
תכונות פיסיקליות
 
 
 
מדד פעילות פוצולנית2
בגיל 7 יום
0.728
0.74
0.74
 
בגיל 28 יום
0.838
0.877
0.848
0.75 מינ'
בגיל 60 יום
0.894
0.963
0.896
 
בגיל 90 יום
0.879
0.934
0.875
0.85 מינ'
דקות (אחוז משתייר על נפה 45 מיקרון)
18.7
17
18
30 מקס'
איתנות3 (מ"מ)
0.5
0.5
0.5
10 מקס'
זמן התקשרות (דקות)
תחילת התקשרות
175
170
160
120 מקס' להתקשרות תחילית
360 מקס' להתקשרות סופית
הגדלת זמן ההתקשרות
40
35
25
 
הגדלת זמן ההתקשרות (%)
29.6
25.9
18.5
 
תכונות כימיות
 
 
 
 
הפסד בקלייה ב- (%) 975°C
3.34
1.59
3.29
סוג א' 0-3.0 מקס'
סוג ב' 0-7.0 מקס'
 (%)Cl
<0.003
<0.003
<0.003
0.1 מקס'
(%) CaO
0.083
0.04
0.4
2.5 מקס'
 (%)SO3
0.483
0.81
0.67
3.0 מקס'
(%) SiO2+Al2O3+Fe2O3
85.07
87.76
74.73
70 מינ'
 (%)Na2O
0.53
1.29
0.24
5.0 מקס'
(%) MgO
0.51
0.28
0.46
4.0 מקס'
 P2O5(מ"ג/ק"ג)
49.91
9.67
37.01
100 מקס'
רטיבות (%)
0.2
0.22
0.18
3.0 מקס'

1. מקור נתונים: דו"ח בדיקה של "איזוטופ", לדוגמאות אפר ממקורות פחם עיקריים לשנה זו; נתונים ממוצעים.
2. היחס בין החוזק של תערובת חול– צמנט לפי EN-196 לבין עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף.
3. איתנות וזמן התקשרות - של עיסה עם 75% צמנט ו- 25% אפר מרחף לעומת עיסה ללא אפר.