מידע כללי אפר פחם - הרכב כימי ותכונות הנדסיות

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2013

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

אינדונזיה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך

ערך
מזערי

ערך
מירבי

SiO2

46.04

59.48

51.29

64.73

48.90

52.60

42.73

53.20

60.45

Al2O3

25.75

32.58

19.34

24.03

30.80

32.50

15.85

19.85

26.50

Fe2O3

2.02

7.66

5.11

9.90

5.10

5.80

18.08

4.68

6.39

CaO

1.62

9.60

1.21

3.56

4.50

6.50

7.35

2.78

7.23

MgO

0.78

2.37

0.96

2.22

1.08

1.15

4.22

1.40

2.74

Na2O

0.05

1.65

0.48

2.59

0.46

0.61

0.89

0.52

1.69

K2O

0.31

2.75

1.04

2.16

0.76

0.99

1.44

1.38

2.41

SO3

1.18

3.25

0.57

4.57

0.91

1.25

7.62

2.08

5.15

TiO2

0.83

2.14

0.72

1.34

1.37

1.45

0.94

0.80

0.98

P2O5

0.56

2.37

0.09

0.22

1.15

1.66

0.28

0.39

1.02

% אפר בפחם

14.27

7.45

14.39

5.30

11.49

% פחם בסל

30.48

43.27

4.10

1.42

20.72

% אפר בסל

40.96

31.96

5.68

0.64

20.76

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2012

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

אינדונזיה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך מזערי

ערך
מירבי

SiO2

44.32

60.62

50.10

68.12

48.30

53.90

38.38

55.82

54.11

60.93

Al2O3

27.48

32.66

17.69

22.63

30.90

32.40

14.90

21.77

19.53

22.88

Fe2O3

2.14

6.23

4.52

10.40

3.80

8.60

8.66

19.14

5.14

10.18

CaO

1.16

11.12

0.96

4.31

2.99

7.20

2.40

9.62

2.74

7.46

MgO

0.52

2.33

0.84

2.27

0.80

1.09

2.54

5.53

1.39

2.87

Na2O

0.05

0.28

0.42

2.67

0.26

0.81

0.69

0.86

0.42

1.75

K2O

0.42

0.65

1.13

2.42

0.54

0.86

1.28

1.90

1.40

2.67

SO3

0.70

4.00

0.24

6.14

0.79

1.29

4.23

8.77

1.01

4.70

TiO2

0.36

2.14

0.76

1.12

1.41

1.57

0.64

0.95

0.78

0.97

P2O5

0.52

2.44

0.07

0.28

1.01

1.61

0.37

0.41

0.52

2.44

% אפר בפחם

14.72

7.87

14.92

5.39

11.24

% פחם בסל

32.65

41.53

4.64

2.09

19.10

% אפר בסל

43.58

29.66

6.27

1.02

19.47

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2011

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

אינדונזיה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך מזערי

ערך
מירבי

SiO2

43.44

62.40

50.69

61.87

50.60

53.70

44.45

56.36

55.01

61.62

Al2O3

26.29

38.16

17.90

25.46

29.40

30.70

14.28

23.78

20.42

24.57

Fe2O3

2.46

4.25

5.24

10.96

7.60

9.80

8.99

17.27

4.79

7.87

CaO

0.86

10.86

2.04

3.84

1.87

4.07

2.72

7.82

2.03

5.67

MgO

0.29

2.27

1.24

2.37

0.84

0.93

1.94

5.54

1.35

2.39

Na2O

0.04

0.65

0.50

2.62

0.19

0.22

0.46

1.05

0.44

1.62

K2O

0.22

0.66

0.64

2.19

0.47

0.50

0.97

2.07

1.52

2.28

SO3

0.65

3.09

0.53

5.40

1.30

1.53

2.64

7.39

1.02

4.15

TiO2

1.25

2.08

0.81

1.15

1.28

1.35

0.64

1.01

0.73

0.94

P2O5

0.57

2.93

0.07

0.28

0.32

1.15

0.30

0.37

0.52

0.92

% אפר בפחם

14.32

7.79

15.26

6.23

11.50

% פחם בסל

26.82

44.24

4.06

10.92

13.95

% אפר בסל

37.68

33.82

6.08

6.68

15.74

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2010

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

אינדונזיה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך מזערי

ערך
מירבי

SiO2

42.09

54.10

51.89

62.64

51.40

54.00

43.93

57.46

50.74

61.53

Al2O3

28.63

40.28

17.60

22.63

27.30

30.70

14.94

24.55

19.41

23.35

Fe2O3

1.72

6.04

4.69

12.58

9.40

9.70

7.64

17.14

5.61

13.49

CaO

1.12

10.60

1.08

4.55

3.21

3.60

2.17

7.81

1.71

6.75

MgO

0.32

2.16

1.09

2.36

0.89

0.96

1.95

4.42

1.22

3.09

Na2O

0.05

0.26

0.50

2.76

0.20

0.22

0.27

1.35

0.19

1.91

K2O

0.38

0.64

0.85

2.36

0.44

0.51

1.50

2.55

1.36

2.60

SO3

0.68

2.86

1.04

5.53

1.54

2.23

1.83

9.31

1.25

5.19

TiO2

1.48

2.19

0.72

1.12

1.17

1.33

0.54

1.74

0.79

1.77

P2O5

0.75

2.04

0.12

0.40

0.25

0.32

0.27

0.34

0.48

0.90

% אפר בפחם

14.68

7.97

15.17

6.17

11.63

% פחם בסל

24.32

34.49

4.17

21.41

15.61

% אפר בסל

36.57

28.14

6.27

13.53

18.59

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2009

מקור

דרום אפריקה

קולומביה

אוסטרליה

אינדונזיה

רוסיה

יסוד

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך
מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך
מזערי

ערך מירבי

ערך מזערי

ערך
מירבי

SiO2

46.38

55.62

55.91

63.74

54.30

56.50

39.00

57.60

44.40

62.14

Al2O3

27.31

32.36

17.64

20.46

28.40

29.10

13.95

25.08

16.23

25.63

Fe2O3

2.80

5.36

5.48

9.07

6.20

7.80

7.63

17.63

4.67

12.41

CaO

3.28

10.15

1.51

4.18

3.09

3.60

2.17

10.83

1.63

15.11

MgO

1.04

2.30

1.16

2.38

0.90

1.06

1.83

6.52

0.80

2.50

Na2O

0.08

0.27

0.50

2.17

0.24

0.29

0.34

1.69

0.22

1.20

K2O

0.40

0.78

1.30

2.18

0.46

0.64

0.51

2.33

0.95

2.44

SO3

0.95

3.15

1.82

5.30

1.48

2.34

0.81

10.13

0.86

4.50

TiO2

1.28

1.91

0.80

1.11

1.24

1.43

0.62

1.19

0.66

1.05

P2O5

0.80

2.42

0.17

0.22

0.26

1.96

0.21

0.34

0.21

0.99

% אפר בפחם

14.64

8.94

14.58

5.79

11.34

% פחם בסל

32.92

20.15

4.22

24.98

17.72

% אפר בסל

45.09

16.84

5.76

13.53

18.79

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2008

מקור
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
קנדה
יסוד
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך מירבי
ערך
מזערי
ערך מירבי
ערך מזערי
ערך
מירבי
ערך מזערי
ערך
מירבי
SiO2
40.68
55.80
53.51
60.78
52.60
54.50
38.92
57.44
46.13
60.90
56.16
57.85
Al2O3
26.60
39.28
18.68
23.44
30.00
31.90
13.01
26.29
20.23
22.60
17.86
18.36
Fe2O3
2.95
5.62
5.74
9.68
5.20
8.00
8.22
15.46
6.42
13.08
4.76
5.38
CaO
1.10
12.35
1.91
4.96
2.28
4.03
1.14
12.54
2.38
13.38
9.47
11.51
MgO
0.24
2.79
1.35
2.21
0.77
1.15
1.05
6.69
1.58
3.22
1.88
1.96
Na2O
0.06
1.60
0.50
2.33
0.24
0.29
0.42
1.14
0.31
0.76
0.35
0.52
K2O
0.44
0.80
0.86
2.46
0.71
0.76
0.26
3.27
0.89
2.42
1.18
1.36
SO3
0.68
3.79
2.12
6.28
1.00
1.43
0.84
9.94
0.91
4.57
3.85
4.32
TiO2
0.90
2.16
0.83
1.12
1.38
1.49
0.85
1.28
0.72
0.96
0.63
0.72
P2O5
0.92
2.00
0.11
0.28
0.05
0.60
0.21
0.47
0.22
0.53
0.16
0.26
% אפר בפחם
14.50
7.53
14.90
6.06
11.47
11.47
% פחם בסל
36.60
16.87
3.77
36.13
4.23
2.41
% אפר בסל
52.60
12.59
5.57
21.69
4.81
2.74
מקור: BOL, חברת הפחם

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2007

מקור
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
יסוד
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
SiO2
40.16
54.56
52.50
60.65
53.80
54.30
44.64
56.48
51.95
64.55
Al2O3
25.29
40.58
19.22
22.26
31.50
32.20
15.70
24.59
21.44
23.30
Fe2O3
2.48
5.28
5.87
9.68
4.96
5.40
8.80
12.04
0.87
9.96
CaO
1.40
12.26
2.23
5.28
2.43
2.90
2.35
7.91
1.83
12.11
MgO
0.24
3.34
1.16
2.43
0.76
0.77
2.15
4.86
1.09
1.91
Na2O
0.08
0.64
0.39
2.36
0.23
0.25
0.29
1.17
0.23
0.84
K2O
0.46
1.08
0.87
2.22
0.76
0.76
0.74
2.72
1.10
2.56
SO3
0.72
3.96
2.11
7.16
0.96
1.61
0.83
11.71
0.10
2.76
TiO2
0.40
2.11
0.84
1.13
1.40
1.53
0.97
1.27
0.76
8.18
P2O5
0.98
2.40
0.13
0.33
0.59
0.60
0.22
0.42
0.14
0.91
% אפר בפחם
14.35
6.91
14.80
5.34
12.19
% פחם בסל
35.77
24.72
2.62
31.50
5.39
% אפר בסל
53.66
17.86
4.05
17.57
6.86
מקור: BOL, חברת הפחם

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2006

מקור
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
יסוד
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך*

ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
SiO2
38.69
55.12
54.69
60.86
55.90
44.56
57.02
39.23
64.95
Al2O3
27.78
39.99
19.79
23.60
31.60
12.61
23.68
16.75
25.65
Fe2O3
2.48
6.50
6.65
11.84
4.79
9.11
15.77
4.57
9.80
CaO
1.51
12.48
2.10
4.44
3.71
2.46
9.88
1.55
4.75
MgO
0.30
2.88
1.48
2.40
0.93
2.36
7.48
1.00
1.90
Na2O
0.06
0.34
0.45
2.06
0.40
0.33
1.06
0.14
1.14
K2O
0.35
0.86
1.01
2.49
0.61
1.18
3.16
1.35
3.14
SO3
0.64
3.50
0.64
3.94
2.03
0.53
8.96
0.10
2.40
TiO2
1.44
2.10
0.89
1.05
1.22
0.83
1.19
0.69
1.12
P2O5
0.66
2.60
0.11
0.29
0.69
0.26
3.27
0.55
1.13
% אפר בפחם
14.14
6.41
15.20
5.37
12.33
% פחם בסל
37.28
28.03
1.25
24.16
9.29
% אפר בסל
54.34
18.52
1.96
13.37
11.81
מקור: BOL, חברת הפחם. * בשנת 2006 הובא מאוסטרליה מטען אחד בלבד.

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2005

מקור
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
יסוד
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מזערי
SiO2
39.14
56.59
56.85
60.60
46.80
52.50
29.48
55.24
62.33
62.97
Al2O3
26.57
35.81
19.42
23.34
34.80
36.50
17.95
25.16
22.52
22.72
Fe2O3
2.58
6.53
6.55
8.96
3.84
5.40
7.80
24.62
5.05
5.25
CaO
5.12
13.06
2.25
3.93
2.89
3.90
1.58
14.04
2.19
2.39
MgO
1.02
2.68
1.03
2.62
0.88
1.20
0.37
4.90
1.23
1.29
Na2O
0.06
0.47
0.48
1.64
0.29
0.37
0.24
1.30
0.38
0.41
K2O
0.30
1.14
1.02
2.58
0.76
1.05
0.66
2.25
1.88
1.92
SO3
1.07
3.34
1.91
4.05
0.01
0.80
2.37
10.76
1.40
1.55
TiO2
1.57
2.18
0.92
1.14
1.38
1.70
0.60
1.24
0.91
0.94
P2O5
0.92
3.16
0.15
0.22
1.21
1.38
0.16
0.63
0.77
0.81
% אפר בפחם
14.01
6.06
14.84
4.65
11.17
% פחם בסל
42.96
32.80
5.00
18.19
1.05
% אפר בסל
61.98
20.46
7.64
8.71
1.21
מקור: BOL, חברת הפחם.

הרכב כימי (יסודות עקריים באחוזים) באפר פחם בשנת 2004

מקור
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
יסוד
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך
מזערי
ערך
מירבי
ערך*

SiO2
40.08
52.61
57.57
61.15
48.10
75.10
51.33
59.37
62.51
Al2O3
26.53
34.12
19.59
23.67
16.60
38.70
18.29
30.23
23.42
Fe2O3
2.59
5.98
6.37
9.01
2.90
5.10
8.20
12.67
5.05
CaO
5.26
12.50
1.95
3.38
0.72
6.32
1.08
5.69
1.84
MgO
1.26
3.34
1.02
2.59
0.47
1.06
1.02
3.26
1.30
Na2O
0.10
0.41
0.41
0.68
0.24
0.66
0.44
1.21
0.36
K2O
0.38
1.02
1.31
2.83
0.66
1.20
1.66
2.74
1.45
SO3
1.45
4.61
1.08
4.18
0.27
1.36
0.58
2.54
1.53
TiO2
1.41
2.22
0.71
1.10
0.89
1.22
0.81
1.10
0.96
P2O5
0.15
2.89
0.20
0.22
0.03
1.84
0.15
0.45
0.86
% אפר בפחם
14.03
7.05
14.73
4.62
11.04
% פחם בסל
56.00
23.20
5.03
15.20
0.57
% אפר בסל
71.43
14.87
6.74
6.38
0.57
מקור: BOL, חברת הפחם. * בשנת 2004 הובא מרוסיה מטען אחד בלבד.