מידע כללי אפיון סביבתי

דף הבית >> מידע כללי >> אפיון סביביתי >> רדיונוקלידים באפר

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לריכוז הרדיונוקלידים בבטון במונחי מדד רדיום-אקויוולנט

נתונים הסטוריים

מרכיב1

תערובת עם אפר

תערובת ייחוס ללא אפר

תחום2

ממוצע2

תחום

ממוצע

Bq/kg

Bq/kg

%3

Bq/kg

Bq/kg

%

צמנט

8.6 - 12.5

10.7

17.7

9.2 - 13.7

11.3

24.6

אגרגטים

עדש

15.2 - 18.8

17.1

28.4

15.5 - 17.5

16.6

36.0

מודרג

7.4 - 14.1

10.9

18.1

7.6 - 13.4

10.6

23.0

חול

6.1 - 8.5

7.2

11.9

7.1 - 8.3

7.6

16.4

אפר פחם

7.8 - 33.4

14.3

23.8

-

-

-

כולל

-

60.1

100

-

46.1

100

1. צמנט מסוג CEM II; עדש- ממסלע דולומיט, מודרג- ממסלע גיר/דולומיט; חול- חול פוסילי; אפר פחם- ממקורות בדידים נבחרים בכל שנה לאפיון תערובות בטון נפוצות עם אפר פחם.
2. הערכים מייצגים ערכי קיצון וערכים ממוצעים של תערובות בהרכב המתאים לדרגת חשיפה 4 (סקרים 2013, 2014, 2016, 2017. בסקר 2015 נבדקו תערובות בהרכב המתאים לדרגות חשיפה 6, 7, 10) שנתרמו ע"י כל אחד ממרכיבי הבטון בכל התערובות שנבדקו, והצבתם בנוסחת המדד.
3. סטייה מ- 100 אחוז בטבלאות השנתיות נובעת מעיגולי ערכים.

מקור נתונים: ממ"ג שורק.

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לריכוז הרדיונוקלידים בבטון בשנת 2018, במונחי מדד רדיום-אקויוולנט

מרכיב

חלק יחסי בתערובת (ק"ג/מ"ק)

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

ייחוס

עם אפר

ייחוס

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

צמנט

210

230

10.4

14.2

9.9

17.4

10.1

17.1

9.2

19.6

אגרגטים

עדש

885

885

18.1

24.8

17.1

29.8

17.0

28.8

17.2

36.4

מודרג

660

660

14.1

19.3

13.3

23.2

13.3

22.4

13.4

28.4

חול

390

460

6.8

9.1

6.3

11.3

6.4

11.1

7.4

16.1

אפר פחם

100

-

27.4

36.8

10.4

18.6

12

20.8

-

-

כולל

2,380

2,370

74.6

100

55.8

100

57.7

100

46

100

* סך מרכיבי הבטון בשנה זו (וקודמותיה) כולל את תכולת המים (אינה מוצגת בטבלה). הרכב התערובות נקבע בהתאם לדרגת חשיפה 4, לפי גליון תיקון 4, ת"י 118.

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לריכוז הרדיונוקלידים בבטון בשנת 2017, במונחי מדד רדיום-אקויוולנט

מרכיב

חלק יחסי בתערובת (ק"ג/מ"ק)

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

ייחוס

עם אפר

ייחוס

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

צמנט

210

230

9.2

12.3

8.7

15.7

8.8

15.3

9.4

20.5

אגרגטים

עדש

885

885

18.6

25

18.2

32.6

18.2

31.6

17.5

38

מודרג

660

660

12.5

16.8

12.2

21.9

12.2

21.2

11.7

25.4

חול

390

460

6.8

9.1

6.3

11.3

6.4

11.1

7.4

16.1

אפר פחם

100

-

27.4

36.8

10.4

18.6

12

20.8

-

-

כולל

2,380

2,370

74.6

100

55.8

100

57.7

100

46

100

* סך מרכיבי הבטון בשנה זו (וקודמותיה) כולל את תכולת המים (אינה מוצגת בטבלה). הרכב התערובות נקבע בהתאם לדרגת חשיפה 4, לפי גליון תיקון 4, ת"י 118.

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לריכוז הרדיונוקלידים בבטון בשנת 2016, במונחי מדד רדיום-אקויוולנט

מרכיב

חלק יחסי בתערובת (ק"ג/מ"ק)

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

ייחוס

עם אפר

ייחוס

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

צמנט

210

230

12.2

15.4

11.5

20.1

11.5

18.8

12

25

אגרגטים

עדש

885

885

17.5

22.1

16.7

29.2

17

27.9

16.6

34.6

מודרג

660

660

13

16.4

12.4

21.7

12.6

20.6

12.2

25.5

חול

390

460

7

8.8

6.6

11.5

6.5

10.6

7.1

14.9

אפר פחם

100

-

29.6

37.4

10

17.5

13.5

22.1

-

-

כולל

2,380

2,370

79.3

100

57.2

100

61.1

100

47.9

100

* סך מרכיבי הבטון בשנה זו (וקודמותיה) כולל את תכולת המים (אינה מוצגת בטבלה). הרכב התערובות נקבע בהתאם לדרגת חשיפה 4, לפי גליון תיקון 4, ת"י 118.

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לריכוז הרדיונוקלידים בבטון בשנת 2015, במונחי מדד רדיום-אקויוולנט

מרכיב

חלק יחסי בתערובת (ק"ג/מ"ק)

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

אוסטרליה

ייחוס

עם אפר

ייחוס

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

צמנט

270

270

14.7

20.2

14.6

24.7

14.3

22.3

14.5

24.7

12.8

29.2

אגרגטים

עדש

870

870

15.3

21

15.5

26.2

14.6

22.8

14.8

25.2

14.2

32.4

מודרג

650

650

11.9

16.3

12

20.4

11.4

17.7

11.5

19.6

11

25

חול

350

460

5.4

7.4

5.3

9

5.3

8.2

5.4

9.2

5.9

13.3

אפר פחם

100

-

25.9

35.1

11.6

19.7

18.6

28.9

12.5

21.3

-

-

כולל

2,360

2,370

73.2

100

59

100

64.2

100

58.7

100

43.9

100

* הרכב התערובות נקבע בהתאם לדרגות חשיפה 6, 7, 10, ת"י 118.

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לריכוז הרדיונוקלידים בבטון בשנת 2014, במונחי מדד רדיום-אקויוולנט

מרכיב

חלק יחסי בתערובת (ק"ג/מ"ק)

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

אוסטרליה

ייחוס

עם אפר

ייחוס

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

צמנט

230

270

11.6

16.5

11.6

21.1

12

20.5

11.1

20.1

13.7

29.6

אגרגטים

עדש

900

900

17.1

24.4

16.9

30.8

17.1

29.1

17.1

31.2

16.3

35.3

מודרג

465

465

8.3

11.9

8.3

15

8.4

14.2

8.4

15.3

8

17.2

חול

500

560

7

9.9

7.1

12.9

7.5

12.8

6.4

11.7

8.3

17.9

אפר פחם

100

-

26.8

37.3

11.3

20.2

13.7

23.3

11.9

21.6

-

-

כולל

2,360

2,360

70.8

100

55.2

100

58.7

100

54.9

100

46.3

100

* הרכב התערובות נקבע בהתאם לדרגת חשיפה 4, ת"י 118.

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לריכוז הרדיונוקלידים בבטון בשנת 2013, במונחי מדד רדיום-אקויוולנט

מרכיב

חלק יחסי בתערובת (ק"ג/מ"ק)

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

ייחוס

עם אפר

ייחוס

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

צמנט

230

270

11.5

16.7

11

21.2

10.9

20.4

12.3

28.4

אגרגטים

עדש

900

900

16.5

23.9

15.8

30.5

15.6

29.2

15.5

36

מודרג

465

465

8.1

11.7

7.7

14.9

7.6

14.3

7.6

17.6

חול

500

560

7.9

11.4

7.5

14.4

7.4

13.9

7.7

18

אפר פחם

100

-

25.2

36.4

9.9

19

12

22.3

-

-

כולל

2,360

2,360

69.2

100

51.9

100

53.5

100

43.1

100

* הרכב התערובות נקבע בהתאם לדרגת חשיפה 4, ת"י 118.