מידע כללי אפיון סביבתי

דף הבית >> מידע כללי >> אפיון סביביתי >> רדיונוקלידים באפר

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לקרינת הגמא מהבטון

נתונים הסטוריים

מרכיב1

תערובת עם אפר

תערובת ייחוס ללא אפר

תחום2

ממוצע2

תחום

ממוצע

mSv/y

mSv/y

%3

mSv/y

mSv/y

%

צמנט

0.030 - 0.044

0.038

17.8

0.033 - 0.048

0.040

24.7

אגרגטים

עדש

0.052 - 0.065

0.059

27.8

0.053 - 0.060

0.057

35.3

מודרג

0.026 - 0.049

0.038

17.8

0.026 - 0.046

0.037

22.6

חול

0.023 - 0.032

0.027

12.6

0.027 - 0.031

0.028

17.4

אפר פחם

0.029 - 0.114

0.051

24.0

-

-

-

כולל

-

0.212

100

-

0.162

100

1. צמנט מסוג CEM II; עדש- ממסלע דולומיט, מודרג- ממסלע גיר/דולומיט; חול- חול פוסילי; אפר פחם- ממקורות בדידים נבחרים בכל שנה לאפיון תערובות בטון עם אפר פחם.
2. הערכים מייצגים ערכי קיצון וערכים ממוצעים (לתערובות המתוכננות לדרגת חשיפה 4 בלבד; סקר 2013, 2014, 2016 - 2018) שנתרמו ע"י כל אחד ממרכיבי הבטון בכל התערובות שנבדקו, והצבתם בנוסחה לחישוב מנה שנתית מרבית של קרינת גמא לפי ת"י 5098, המבוסס על שהייה במבנה שכל 6 פאותיו יצוקות מבטון (ממ"ד) בשטח 9 מ"ר, במשך 7000 שעות בשנה (19 שעות ביום בממוצע). מנה זו מחושבת לצורך בחינת עמידת מוצר הבנייה במגבלת התקן לתוספת המותרת - 0.3 mSv/y מעל רמת הרקע התקנית (1.1 mSv/y). כדי להעריך את תרומת אפר הפחם למנת הקרינה הממוצעת לה נחשף אדם מן הציבור במבנה מייצג, יש להכפיל את המנה המתקבלת במונחי התקן במקדם 0.5 המשקף מבנה בשטח דומה בעל 3 פאות (רצפה, תקרה וקיר חיצוני עם חלון). זאת בהנחה המחמירה שמעטפת הבניין יצוקה כולה מבטון.
3. סטייה מ- 100 אחוז בטבלאות השנתיות נובעת מעיגולי ערכים.

מקור נתונים: ממ"ג שורק.

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לקרינת הגמא מהבטון בשנת 2018

מרכיב

חלק יחסי בתערובת (ק"ג/מ"ק)

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

ייחוס

עם אפר

ייחוס

mSv/y

%

mSv/y

%

mSv/y

%

mSv/y

%

צמנט

210

230

0.037

14.4

0.035

17.3

0.036

17.1

0.033

19.7

אגרגטים

עדש

885

885

0.063

24.5

0.059

29.1

0.059

28.1

0.060

35.9

מודרג

660

660

0.049

19.1

0.046

22.6

0.046

21.9

0.046

28.0

חול

390

460

0.030

11.9

0.029

14.4

0.030

14.5

0.027

16.5

אפר פחם

100

-

0.077

30.1

0.033

16.5

0.038

18.4

-

-

כולל

2,380

2,370

0.255

100

0.203

100

0.209

100

0.166

100

* סך מרכיבי הבטון בשנה זו (וקודמותיה) כולל את תכולת המים (אינה מוצגת בטבלה).
* הערכים מייצגים מנת קרינה ממוצעת של תערובות עם אפר פחם מאותה מדינה; הרכב התערובות תוכנן לדרגת חשיפה 4 לפי ת"י 118.

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לקרינת הגמא מהבטון בשנת 2017

מרכיב

חלק יחסי בתערובת (ק"ג/מ"ק)

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

ייחוס

עם אפר

ייחוס

mSv/y

%

mSv/y

%

mSv/y

%

mSv/y

%

צמנט

210

230

0.033

12.7

0.031

15.7

0.031

15.2

0.034

20.9

אגרגטים

עדש

885

885

0.064

24.7

0.063

31.8

0.063

30.9

0.06

36.8

מודרג

660

660

0.043

16.6

0.042

21.2

0.042

20.6

0.041

25.2

חול

390

460

0.025

9.7

0.024

12.1

0.024

11.8

0.028

17.2

אפר פחם

100

-

0.094

36.3

0.038

19.2

0.044

21.6

-

-

כולל

2,380

2,370

0.259

100

0.198

100

0.204

100

0.163

100

* סך מרכיבי הבטון בשנה זו (וקודמותיה) כולל את תכולת המים (אינה מוצגת בטבלה).
* הערכים מייצגים מנת קרינה ממוצעת של תערובות עם אפר פחם מאותה מדינה; הרכב התערובות תוכנן לדרגת חשיפה 4 לפי ת"י 118.

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לקרינת הגמא מהבטון בשנת 2016

מרכיב

חלק יחסי בתערובת (ק"ג/מ"ק)

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

ייחוס

עם אפר

ייחוס

mSv/y

%

mSv/y

%

mSv/y

%

mSv/y

%

צמנט

210

230

0.043

15.6

0.041

20.1

0.041

18.8

0.043

25.1

אגרגטים

עדש

885

885

0.060

21.8

0.058

28.4

0.059

27.1

0.057

33.9

מודרג

660

660

0.045

16.3

0.043

21.3

0.044

20.2

0.043

25.2

חול

390

460

0.026

9.5

0.025

12.2

0.024

11.3

0.027

15.8

אפר פחם

100

-

0.102

36.7

0.037

18.1

0.049

22.6

-

-

כולל

2,380

2,370

0.276

100

0.204

100

0.217

100

0.170

100

* סך מרכיבי הבטון בשנה זו (וקודמותיה) כולל את תכולת המים (אינה מוצגת בטבלה).
* הערכים מייצגים מנת קרינה ממוצעת של תערובות עם אפר פחם מאותה מדינה; הרכב התערובות תוכנן לדרגת חשיפה 4 לפי ת"י 118.

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לקרינת הגמא מהבטון בשנת 2015

מרכיב

חלק יחסי בתערובת (ק"ג/מ"ק)

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

אוסטרליה

ייחוס

עם אפר

ייחוס

mSv/y

%

mSv/y

%

mSv/y

%

mSv/y

%

mSv/y

%

צמנט

270

270

0.052

20.3

0.051

24.7

0.050

22.4

0.051

24.9

0.045

29.3

אגרגטים

עדש

870

870

0.053

20.8

0.053

25.7

0.050

22.5

0.051

24.9

0.049

32

מודרג

650

650

0.041

16.2

0.042

20.1

0.039

17.6

0.040

19.5

0.038

24.8

חול

350

460

0.020

7.9

0.020

9.4

0.019

8.6

0.020

9.6

0.022

14

אפר פחם

100

-

0.088

34.8

0.041

20

0.065

28.9

0.043

21.1

-

-

כולל

2,360

2,370

0.254

100

0.207

100

0.223

100

0.205

100

0.154

100

* הערכים מייצגים מנת קרינה ממוצעת של תערובות עם אפר פחם מאותה מדינה; הרכב התערובות תוכנן לדרגות חשיפה 6, 7, 10 לפי גיליון תיקון 4 לת"י 118.

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לקרינת הגמא מהבטון בשנת 2014

מרכיב

חלק יחסי בתערובת (ק"ג/מ"ק)

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

אוסטרליה

ייחוס

עם אפר

ייחוס

mSv/y

%

mSv/y

%

mSv/y

%

mSv/y

%

mSv/y

%

צמנט

230

270

0.041

16.7

0.041

21.2

0.043

20.6

0.039

20.4

0.048

29.9

אגרגטים

עדש

900

900

0.059

23.9

0.058

29.9

0.059

28.3

0.059

30.8

0.056

34.4

מודרג

465

465

0.029

11.7

0.028

14.6

0.029

13.8

0.029

15.1

0.027

16.9

חול

500

560

0.026

10.5

0.026

13.5

0.028

13.4

0.023

12.3

0.031

18.8

אפר פחם

100

-

0.092

37.3

0.040

20.8

0.050

23.9

0.041

21.5

-

-

כולל

2,360

2,360

0.247

100

0.193

100

0.209

100

0.191

100

0.162

100

* הערכים מייצגים מנת קרינה ממוצעת של תערובות עם אפר פחם מאותה מדינה; הרכב התערובות תוכנן לדרגת חשיפה 4 לפי ת"י 118.

תרומת מרכיבי תערובת הבטון לקרינת הגמא מהבטון בשנת 2013

מרכיב

חלק יחסי בתערובת (ק"ג/מ"ק)

דרום אפריקה

קולומביה

רוסיה

ייחוס

עם אפר

ייחוס

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

Bq/kg

%

צמנט

230

270

0.041

16.9

0.039

21.2

0.039

20.4

0.043

28.6

אגרגטים

עדש

900

900

0.057

23.6

0.055

29.6

0.054

28.4

0.053

35.3

מודרג

465

465

0.028

11.5

0.027

14.5

0.026

13.9

0.026

17.3

חול

500

560

0.029

12.1

0.028

15.1

0.027

14.5

0.028

18.8

אפר פחם

100

-

0.086

35.8

0.036

19.6

0.043

22.9

-

-

כולל

2,360

2,360

0.241

100

0.185

100

0.189

100

0.150

100

* הערכים מייצגים מנת קרינה ממוצעת של תערובות עם אפר פחם מאותה מדינה; הרכב התערובות תוכנן לדרגת חשיפה 4 לפי ת"י 118.