מידע כללי אפיון סביבתי

דף הבית >> מידע כללי >> אפיון סביביתי >> תשטיף TCLP

תחום רב-שנתי של ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת EN 12457-2 של CEN)

*יסודות
**תחום
***ממוצע משוקלל
****ערכים מרביים מותרים
פסולת לא מסוכנת
פסולת אינרטית
<0.002 - 0.02
0.008
0.008 - 1.5
0.2
2
0.5
0.06 - 446
52
0.8 - 82
12
100
20
<0.001 - <0.005
0.004
0.001 - 0.08
0.01
1
0.04
<0.1 - ≤0.1
0.1
0.2 - 7.1
2.4
10
0.5
<0.001 - 0.6
0.1
50
2
<0.0002 - 0.0009
0.0003
0.2
0.01
<0.01 - 0.6
0.03
1.9 - 41
7.7
10
0.5
0.08 - 6.5
0.2
10
0.4
<0.001 - 0.1
0.02
10
0.5
<0.001 - 1.3
0.2
0.7
0.06
0.04 - 18
3.2
0.5
0.1
<0.001 - 0.02
0.006
<0.002 - 0.01
0.001
<0.001 - 0.06
0.004
0.05 - 6.4
1.2
<0.05 - 3.8
0.8
50
4
* לחץ על כל יסוד לצפייה גרפית בשינויים בריכוז לאורך השנים (2007 ואילך). לחץ כאן להסבר על הפרמטרים המוצגים בגרף.
** כל הריכוזים ביחידות מיליגרם/ק"ג על בסיס יבש.
*** ממוצע כלל שנתי של סך מכפלת הממוצעים של המדינות השונות באחוז היחסי של האפר מכלל מקורותיהן בכל שנה.
**** ערכי סף ליסודות מזהמים לפי הדירקטיבה האירופית להטמנת פסולות (סעיפים 2.1.2.1 ו- 2.2.2 לחומר אינרטי ולא מסוכן, בהתאמה; יחס מוצק לנוזל 1 ל- 10 ק"ג/ליטר)
ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת EN 12457-2 של CEN) בשנת 2017, מ"ג/ק"ג על בסיס יבש
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
רוסיה
תחום
ממוצע
משוקלל
יסודות
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
כסף Ag
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - <0.01
0.01
ארסן As
≤0.01
0.01
0.2
0.4
0.05
0.2
≤0.01 - 0.4
0.1
בורון B
1.7
7.9
103
143
50
58
1.7 - 143
71
בריום Ba
11
12
2.5
11
7.5
14
2.5 - 14
9.5
בריליום Be
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005 - <0.005
0.005
קדמיום Cd
0.004
0.004
0.007
0.01
0.003
0.005
0.003 - 0.01
0.006
קובלט Co
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כרום Cr
4.6
6
2.5
6.2
1.7
3.3
1.7 - 6.2
3.7
נחושת Cu
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כספית Hg
0.0003
0.0003
<0.0002
≤0.0002
≤0.0002
0.0003
<0.0002 - 0.0003
0.0002
מנגן Mn
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03 - <0.03
0.03
מוליבדן Mo
5.2
5.3
8.8
17
4.9
7.6
4.9 - 17
8.6
ניקל Ni
<0.1
≤0.1
<0.1
<0.1
<0.1
≤0.1
<0.1 - ≤0.1
0.1
עופרת Pb
≤0.01
0.02
<0.01
≤0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - 0.02
0.01
אנטימון Sb
<0.01
<0.01
0.06
0.4
<0.01
0.07
<0.01 - 0.4
0.1
סלניום Se
0.05
0.4
6.6
13
0.09
4.3
0.05 - 13
5
תוריום Th
<0.01
≤0.01
<0.01
≤0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - ≤0.01
0.01
תליום Tl
<0.002
<0.002
<0.002
≤0.002
<0.002
<0.002
<0.002 - ≤0.002
0.002
אורניום U
<0.001
≤0.001
<0.001
0.002
<0.001
0.002
<0.001 - 0.002
0.001
ונדיום V
0.05
0.07
1.6
3
0.2
0.7
0.05 - 1.6
1.1
אבץ Zn
≤0.05
≤0.05
≤0.05
≤0.05
<0.05
<0.05
<0.05 - ≤0.05
0.05

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת EN 12457-2 של CEN) בשנת 2016, מ"ג/ק"ג על בסיס יבש
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
רוסיה
תחום
ממוצע
משוקלל
יסודות
ערך
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
כסף Ag
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - <0.01
0.01
ארסן As
<0.01
0.4
0.8
0.08
0.2
<0.01 - 0.8
0.3
בורון B
<1
5.3
8.9
7.1
10
<1 - 10
6.4
בריום Ba
7
1.1
8.9
8.1
9
1.1 - 9
6.2
בריליום Be
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005 - <0.005
0.005
קדמיום Cd
0.005
0.02
0.02
0.005
0.007
0.005 - 0.02
0.01
קובלט Co
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כרום Cr
7.1
0.6
2.6
2.2
2.5
0.6 - 7.1
2.9
נחושת Cu
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כספית Hg
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002 - <0.0002
0.0002
מנגן Mn
<0.03
<0.03
0.2
<0.03
<0.03
<0.03 - 0.2
0.05
מוליבדן Mo
5.7
16
20
6.1
7.4
5.7 - 20
12
ניקל Ni
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
עופרת Pb
≤0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - ≤0.01
0.01
אנטימון Sb
<0.01
0.6
1.3
<0.01
0.03
<0.01 - 1.3
0.5
סלניום Se
0.05
7.8
17
0.2
0.3
0.05 - 17
5.5
תוריום Th
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - <0.01
0.01
תליום Tl
<0.002
<0.002
0.005
<0.002
<0.002
<0.002 -0.005
0.002
אורניום U
<0.001
<0.001
0.002
0.001
0.002
<0.001 - 0.002
0.001
ונדיום V
0.09
1
4.8
0.3
1.1
0.09 - 4.8
1.4
אבץ Zn
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05 - <0.05
0.05

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת EN 12457-2 של CEN) בשנת 2015, מ"ג/ק"ג על בסיס יבש
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
רוסיה
תחום
ממוצע
משוקלל
יסודות
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
ערך
מזערי
מרבי
כסף Ag
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - <0.01
0.01
ארסן As
0.01
0.02
0.06
1.2
0.008
0.03
0.2
0.008 - 1.2
0.2
בורון B
5.5
5.9
17
62
0.3
11
127
0.3 - 127
34
בריום Ba
13
25
1.3
16
6.4
8.9
14
1.3 - 25
12
בריליום Be
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005 - <0.005
0.005
קדמיום Cd
0.001
0.002
0.003
0.01
0.002
0.002
0.004
0.001 - 0.01
0.004
קובלט Co
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כרום Cr
2.4
2.9
0.5
5.4
0.5
2.7
3.4
0.5 - 5.4
2.5
נחושת Cu
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כספית Hg
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002 - <0.0002
0.0002
מנגן Mn
<0.03
<0.03
<0.03
0.2
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03 - 0.2
0.05
מוליבדן Mo
2.1
2.9
6.8
23
2.8
3.3
6.4
2.1 - 23
8.3
ניקל Ni
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
עופרת Pb
<0.01
<0.01
<0.01
≤0.01
<0.01
<0.01
≤0.01
<0.01 - ≤0.01
0.01
אנטימון Sb
0.002
0.003
0.003
0.7
0.007
≤0.001
0.02
0.001 - 0.7
0.2
סלניום Se
0.09
0.4
0.8
13
0.04
0.07
0.2
0.04 - 13
2.5
תוריום Th
<0.01
≤0.01
<0.01
≤0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - ≤0.01
0.01
תליום Tl
<0.002
<0.002
<0.002
0.005
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002 - 0.005
0.002
אורניום U
0.002
0.002
<0.001
≤0.001
≤0.001
<0.001
0.002
<0.001 - 0.002
0.001
ונדיום V
0.1
0.2
0.5
2.7
0.2
0.1
1.1
0.1 - 2.7
0.7
אבץ Zn
0.2
0.5
0.08
0.4
0.1
0.2
0.3
0.08 - 0.5
0.3

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת EN 12457-2 של CEN) בשנת 2014, מ"ג/ק"ג על בסיס יבש
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
רוסיה
תחום
ממוצע
משוקלל
יסודות
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
ערך
מזערי
מרבי
כסף Ag
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - <0.01
0.01
ארסן As
0.01
0.06
0.09
1.2
<0.01
0.05
0.1
<0.01 - 1.2
0.2
בורון B
4.3
5.5
17
156
3.7
35
49
3.7 - 156
46
בריום Ba
13
14
1.1
12
12
9.7
11
1.1 - 14
9.9
בריליום Be
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005 - <0.005
0.005
קדמיום Cd
0.004
0.008
0.02
0.03
0.004
0.006
0.007
0.004 - 0.03
0.01
קובלט Co
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כרום Cr
2.3
3.1
0.3
3.7
1.2
2
2.1
0.3 - 3.7
2.2
נחושת Cu
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כספית Hg
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002 - <0.0002
0.0002
מנגן Mn
<0.03
<0.03
<0.03
0.6
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03 - 0.6
0.08
מוליבדן Mo
2.5
4.7
13
21
3
3.4
5
2.5 - 21
8.7
ניקל Ni
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
≤0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - ≤0.1
0.1
עופרת Pb
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - <0.01
0.01
אנטימון Sb
0.002
0.004
0.05
0.9
0.01
0.004
0.02
0.002 - 0.9
0.2
סלניום Se
0.07
0.6
5.5
11
0.09
0.2
0.4
0.07 - 11
3.6
תוריום Th
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - <0.01
0.01
תליום Tl
<0.002
<0.002
<0.002
0.01
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002 - 0.01
0.003
אורניום U
<0.001
0.002
<0.001
0.003
≤0.001
<0.001
0.002
<0.001 - 0.003
0.002
ונדיום V
0.1
0.4
0.6
3.2
0.1
0.2
0.6
0.1 - 3.2
0.9
אבץ Zn
0.2
0.3
0.1
0.8
1
0.2
0.3
0.1 - 1
0.4

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת EN 12457-2 של CEN) בשנת 2013, מ"ג/ק"ג על בסיס יבש
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
רוסיה
תחום
ממוצע
משוקלל
יסודות
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
ערך
מזערי
מרבי
כסף Ag
<0.01
<0.01
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - 0.01
0.01
ארסן As
<0.01
0.1
0.2
0.7
0.01
0.04
0.07
<0.01 - 0.7
0.1
בורון B
2.3
19
56
101
0.06
85
116
0.06 - 116
48
בריום Ba
9.7
27
1.2
15
9.4
2.4
7.3
1.2 - 27
10
בריליום Be
<0.001
<0.005
<0.001
<0.005
<0.001
<0.001
<0.005
<0.001 - <0.005
0.003
קדמיום Cd
0.006
0.02
0.01
0.08
0.003
0.003
0.02
0.003 - 0.08
0.02
קובלט Co
<0.1
≤0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - ≤0.1
0.1
כרום Cr
1.9
5.7
1.2
2.6
0.2
2.6
3.8
0.2 - 5.7
2.6
נחושת Cu
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כספית Hg
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
0.0003
<0.0002
<0.0002
<0.0002 - 0.0003
0.0002
מנגן Mn
<0.03
<0.03
<0.03
0.2
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03 - 0.2
0.04
מוליבדן Mo
2.9
5.9
11
27
2.8
3.3
6.6
2.8 - 27
8.3
ניקל Ni
<0.1
<0.1
<0.1
≤0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - ≤0.1
0.1
עופרת Pb
<0.01
0.03
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - 0.03
0.01
אנטימון Sb
0.001
0.02
0.2
0.7
0.006
0.006
0.05
0.001 - 0.7
0.2
סלניום Se
0.04
2.1
7.9
15
0.05
0.08
1.2
0.04 - 15
3.9
תוריום Th
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - <0.01
0.01
תליום Tl
<0.002
<0.002
<0.002
0.01
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002 - 0.01
0.003
אורניום U
≤0.001
0.002
≤0.001
0.005
<0.001
<0.001
0.003
<0.001 - 0.005
0.002
ונדיום V
0.4
0.7
0.3
4.2
0.2
1.2
2.9
0.2 - 4.2
1.3
אבץ Zn
0.2
0.6
0.05
0.2
0.2
0.2
0.4
0.05 - 0.6
0.3

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת EN 12457-2 של CEN) בשנת 2012, מ"ג/ק"ג על בסיס יבש
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
ממוצע
משוקלל
יסודות
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
ערך
ערך
ערך
כסף Ag
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - <0.01
0.01
ארסן As
0.01
0.5
0.1
0.8
0.02
0.03
0.05
0.01 - 0.8
0.2
בורון B
2.9
4.3
25
107
2.4
171
19
2.4 - 171
24
בריום Ba
14
26
3.6
9.3
4.8
24
9.3
3.6 - 26
12
בריליום Be
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005 - <0.005
0.005
קדמיום Cd
0.004
0.03
0.01
0.04
0.007
0.01
0.009
0.004 - 0.04
0.02
קובלט Co
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כרום Cr
1.8
4.2
0.8
2.9
0.3
0.7
2.6
0.3 - 4.2
2.2
נחושת Cu
<0.1
0.1
<0.1
≤0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - 0.1
0.1
כספית Hg
<0.0002
<0.0002
<0.0002
0.0003
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002 - 0.0003
0.0002
מנגן Mn
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03
<0.03 - <0.03
0.03
מוליבדן Mo
1.9
13
9.9
18
2.7
4.7
3.8
1.9 - 18
7.6
ניקל Ni
0.09
<0.2
0.08
<0.2
0.1
0.1
0.1
0.08 - <0.2
0.1
עופרת Pb
<0.01
0.02
<0.01
≤0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01 - 0.02
0.01
אנטימון Sb
<0.01
0.5
0.3
0.8
0.02
0.01
0.02
<0.01 - 0.8
0.2
סלניום Se
0.1
11
6.8
15
0.2
0.3
0.3
0.1 - 15
4.7
תוריום Th
0.005
<0.01
0.003
0.02
<0.01
<0.01
<0.01
0.003 - 0.02
0.009
אורניום U
≤0.001
0.03
≤0.001
0.05
≤0.001
≤0.001
0.002
≤0.001 - 0.05
0.01
ונדיום V
<0.1
0.2
2.2
4.9
0.4
2.4
0.6
<0.1 - 4.9
1.2
אבץ Zn
0.6
2.4
0.3
2.5
0.3
0.5
0.4
0.3 - 2.5
1.3

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת EN 12457-2 של CEN) בשנת 2011, מ"ג/ק"ג על בסיס יבש
מדינה
דרא"פ
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
ממוצע
משוקלל
יסודות
ערך
מזערי
מרבי
ערך
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
כסף Ag
0.008
0.003
0.02
0.006
0.01
0.02
0.004
0.004
0.003 - 0.02
0.008
ארסן As
0.02
0.1
1
0.02
0.4
0.5
0.1
0.2
0.02 - 1
0.2
בורון B
7.5
48
160
8
240
264
65
74
7.5 - 264
62
בריום Ba
22
2
13
9.5
6.7
9.3
4.3
12
2 - 22
13
בריליום Be
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005 - <0.005
0.005
קדמיום Cd
0.004
0.02
0.07
0.007
0.009
0.01
0.01
0.01
0.004 - 0.07
0.02
קובלט Co
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כרום Cr
3.1
0.4
3
0.6
1.5
1.7
1.5
2.2
0.4 - 3.1
2
נחושת Cu
<0.1
<0.1
<0.1
0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - 0.1
0.1
כספית Hg
≤0.0002
<0.0002
<0.001
0.0005
0.0003
<0.001
<0.001
<0.001
<0.0002 - <0.001
0.0006
מנגן Mn
<0.02
<0.02
0.1
<0.02
<0.01
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02 - 0.1
0.03
מוליבדן Mo
1.9
13
41
4.4
4.8
6.1
6.2
6.6
1.9 - 41
11
ניקל Ni
<0.1
<0.1
<0.2
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.1 - <0.2
0.1
עופרת Pb
0.03
0.008
0.05
0.01
0.005
0.01
0.01
0.02
0.005 - 0.05
0.02
אנטימון Sb
<0.001
0.1
1.2
<0.001
0.1
0.1
0.03
0.2
<0.001 - 1.2
0.2
סלניום Se
0.04
5.9
18
0.1
1.5
2.2
0.3
0.8
0.04 - 18
4.1
תוריום Th
<0.002
<0.002
0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002 - 0.002
0.002
אורניום U
0.002
0.002
0.06
≤0.001
0.004
0.006
0.002
0.002
≤0.001 - 0.06
0.01
ונדיום V
<0.1
1
5.8
0.3
2.6
3.2
1.4
2.3
<0.1 - 5.8
1.8
אבץ Zn
2.5
1.1
3.8
1.4
1.7
2.7
1.5
1.6
1.1 - 3.8
2

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת EN 12457-2 של CEN) בשנת 2010, מ"ג/ק"ג על בסיס יבש
מדינה
דרא"פ
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
ממוצע
משוקלל
יסודות
ערך
מזערי
מרבי
ערך
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
כסף Ag
0.005
≤0.002
0.01
0.003
0.005
0.005
0.003
0.007
≤0.002 - 0.01
0.005
ארסן As
0.03
0.09
0.5
≤0.01
0.1
0.6
0.02
1.5
≤0.01 - 1.5
0.2
בורון B
3
88
157
1.6
201
202
30
74
1.6 - 202
70
בריום Ba
13
5
14
10
5.8
15
3.4
14
3.4 - 15
10
בריליום Be
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005 - <0.005
0.005
קדמיום Cd
0.007
0.02
0.03
0.005
0.005
0.01
0.006
0.02
0.005 - 0.03
0.01
קובלט Co
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כרום Cr
2.3
2.8
3.5
0.8
1.4
1.4
1.2
3.1
0.8 - 3.5
2.2
נחושת Cu
0.3
<0.1
0.4
≤0.1
0.3
0.4
<0.1
0.6
<0.1 - 0.6
0.3
כספית Hg
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002
<0.0002 - <0.0002
0.0002
מנגן Mn
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
0.02
<0.02 - 0.02
0.02
מוליבדן Mo
2.8
11
19
2.8
2.3
9.5
3.3
8
2.3 - 19
6.7
ניקל Ni
0.1
<0.1
6.5
<0.1
0.2
0.2
<0.1
0.1
<0.1 - 6.5
0.7
עופרת Pb
0.09
0.002
0.05
0.005
0.08
0.1
0.003
0.1
0.002 - 0.1
0.06
אנטימון Sb
0.008
0.2
0.4
≤0.001
0.02
0.2
0.005
0.4
≤0.001 - 0.4
0.1
סלניום Se
0.4
8.9
13
0.06
2.6
4.3
0.5
1.1
0.06 - 13
3.7
תוריום Th
<0.001
<0.001
<0.002
<0.002
<0.001
<0.001
<0.001
<0.002
<0.001 - <0.002
0.001
אורניום U
0.002
≤0.001
0.004
≤0.001
≤0.001
0.004
≤0.001
0.006
≤0.001 - 0.006
0.002
ונדיום V
0.4
3.6
5.4
0.5
1.6
3.1
0.5
6.4
0.4 - 6.4
2.1
אבץ Zn
3.4
0.4
2.9
0.8
1.8
2.6
0.9
3.7
0.4 - 3.7
2.2

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת EN 12457-2 של CEN) בשנת 2009, מ"ג/ק"ג על בסיס יבש
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
ממוצע
משוקלל
יסודות
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
ערך
ערך
מזערי
מרבי
כסף Ag
≤0.002
0.004
<0.002
0.002
0.002
0.005
0.002
0.003
<0.002 - 0.005
0.003
ארסן As
0.02
0.06
0.05
1.4
0.05
0.8
0.2
0.4
0.02 - 1.4
0.3
בורון B
8
22
59
59
1.2
136
62
71
1.2 - 136
48
בריום Ba
12
16
2.2
4.4
10
2.5
6.5
7.3
2.2 - 16
9.2
בריליום Be
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005 - <0.005
0.005
קדמיום Cd
0.008
0.02
0.03
0.08
0.01
0.01
0.01
0.02
0.008 - 0.08
0.02
קובלט Co
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כרום Cr
2.5
4.2
0.7
5.7
1.1
0.5
1.3
1.4
0.5 - 5.7
2.3
נחושת Cu
<0.001
<0.1
<0.001
<0.1
0.1
<0.1
<0.1
≤0.1
<0.001 - 0.1
0.08
כספית Hg
<0.0002
0.0002
<0.0002
<0.0002
0.0003
0.0003
<0.0002
0.0005
<0.0002 - 0.0005
0.0003
מנגן Mn
<0.02
0.02
<0.02
0.1
0.03
0.06
0.02
0.02
<0.02 - 0.1
0.03
מוליבדן Mo
2.9
7
11
29
3.7
3.9
4.2
5.9
2.9 - 29
6.9
ניקל Ni
<0.1
<0.1
<0.1
≤0.1
0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - 0.1
0.1
עופרת Pb
0.003
0.004
0.004
0.007
0.001
0.007
0.001
0.006
0.001 - 0.007
0.004
אנטימון Sb
<0.002
0.005
≤0.002
1
0.004
0.05
0.1
0.2
<0.002 - 1
0.1
סלניום Se
0.2
1.2
2.5
7.8
0.05
0.5
0.2
0.7
0.05 - 7.8
1.2
תוריום Th
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002
<0.002 - <0.002
0.002
אורניום U
0.001
0.002
0.004
0.005
0.003
0.001
0.002
0.002
0.001 - 0.005
0.002
ונדיום V
<0.1
0.2
0.4
1.8
0.2
1
1
2
<0.1 - 2
0.7
אבץ Zn
0.8
1.2
0.2
1
0.4
1.1
0.5
1.2
0.2 - 1.2
0.9

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת EN 12457-2 של CEN) בשנת 2008, מ"ג/ק"ג על בסיס יבש
מדינה
דרא"פ
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
קנדה
רוסיה
תחום
ממוצע
משוקלל
יסודות
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
ערך
מזערי
מרבי
ערך
מזערי
מרבי
כסף Ag
0.005
0.005
0.004
0.004
<0.002
<0.002
0.002
0.003
<0.002
0.003
<0.002 - 0.005
0.004
ארסן As
≤0.005
0.008
0.06
0.2
0.02
0.05
0.09
0.01
0.01
0.07
≤0.005 - 0.2
0.04
בורון B
0.7
3.6
103
105
<0.2
442
446
5.6
1
122
<0.2 - 446
113
בריום Ba
26
45
8.9
9.9
4.9
0.8
0.9
82
0.8
15
0.8 - 82
23
בריליום Be
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005 - <0.005
0.005
קדמיום Cd
0.002
0.005
0.02
0.03
0.006
0.007
0.009
0.007
0.008
0.01
0.002 - 0.03
0.007
קובלט Co
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כרום Cr
0.9
2.6
3.9
5.1
1.5
2.3
3.2
1.3
2.6
5.3
0.9 - 5.3
2.4
נחושת Cu
<0.1
≤0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - ≤0.1
0.1
כספית Hg
<0.0002
0.0009
≤0.0002
0.0002
0.0003
<0.0002
0.0003
≤0.0002
<0.0002
0.0005
<0.0002 - 0.0009
0.0006
מנגן Mn
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02 - <0.02
0.02
מוליבדן Mo
1.9
3
8.5
14
3.3
3.9
4.8
4.2
4.2
6.8
1.9 - 14
4.3
ניקל Ni
≤0.1
0.2
≤0.1
0.2
<0.1
<0.1
0.1
0.1
<0.1
1.1
<0.1 - 1.1
0.2
עופרת Pb
0.005
0.006
≤0.001
0.001
0.002
<0.001
0.002
0.02
0.002
0.03
<0.001 - 0.03
0.005
אנטימון Sb
≤0.002
≤0.002
0.04
0.1
0.004
0.006
0.03
0.005
<0.001
0.05
<0.001 - 0.1
0.02
סלניום Se
0.07
0.1
6.3
8.8
0.09
0.4
1.1
0.1
0.3
0.4
0.07 - 8.8
1.2
תוריום Th
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.001
<0.001 - 0.001
0.001
אורניום U
0.002
0.003
0.001
0.002
<0.001
<0.001
0.001
0.002
<0.001
0.004
<0.001 - 0.004
0.002
ונדיום V
≤0.2
0.3
2.4
5.2
1
0.9
1.2
0.3
0.07
0.8
0.07 - 5.2
0.9
אבץ Zn
0.7
1.2
0.2
0.3
0.4
0.2
0.2
2.1
0.4
0.7
0.2 - 2.1
0.7

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת EN 12457-2 של CEN) בשנת 2007, מ"ג/ק"ג על בסיס יבש
מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
ממוצע
משוקלל
יסודות
מזערי
מרבי
ערך
ערך
מזערי
מרבי
כסף Ag
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
≤0.01
<0.01 - ≤0.01
0.01
ארסן As
<0.01
<0.01
0.05
<0.01
<0.01
0.2
<0.01 - 0.2
0.02
בורון B
3
3.8
62
123
3.3
54
3 - 123
38
בריום Ba
7.9
14
21
3.8
3.3
60
3.3 - 60
13
בריליום Be
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
קדמיום Cd
0.005
0.005
0.02
0.006
0.004
0.01
0.004 - 0.02
0.007
קובלט Co
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כרום Cr
1.5
1.7
4.4
2.3
0.9
1.8
0.9 - 4.4
2.2
נחושת Cu
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
כספית Hg
<0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.0005
<0.0005 - <0.0005
0.0005
מנגן Mn
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02 - <0.02
0.02
מוליבדן Mo
2.4
2.5
8.2
3.3
2
7.6
2 - 8.2
3.8
ניקל Ni
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1 - <0.1
0.1
עופרת Pb
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.03
<0.01 - 0.03
0.01
אנטימון Sb
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
סלניום Se
0.1
0.3
4.9
0.7
0.05
0.3
0.05 - 4.9
1.2
תוריום Th
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
אורניום U
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
ונדיום V
<0.2
<0.2
1.2
0.7
<0.2
3.4
<0.2 - 3.4
0.6
אבץ Zn
0.2
0.3
0.5
0.1
0.1
1.4
0.1 - 1.4
0.3

* n.d- no data.
* ממוצע משוקלל- סך מכפלת הממוצעים של המדינות השונות באחוז היחסי של האפר מכלל מקורותיהן באותה שנה; ריכוזים נמוכים מ- (מתחת לרישות המדידה) יוחסו כשווים ל-, לצורך חישוב הממוצע המשוקלל.

* מקור נתונים: בדיקות המכון הגיאולוגי מטעם מנהלת אפר הפחם לאפר מרחף ממקורות (מכרות פחם) בדידים.