סביבה וגהות יסודות קורט

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת TCLP של USEPA) בשנת 2012

מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
יסודות
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
ערך
ערך
ערך
כסף Ag
<1
<1
<1
2
<1
<1
<1
<1-2
ארסן As
32
294
13
680
105
34
435
13-680
בורון B
4,220
6,100
2,200
6,125
1,375
16,385
13,240
1,375-16,385
בריום Ba
190
325
175
435
125
210
195
125-435
בריליום Be
<0.5
1.8
<0.5
3.1
<0.5
2.9
<0.5
<0.5-3.1
קדמיום Cd
0.3
9
12
33
2
30
1.4
0.3-33
קובלט Co
<10
90
16
50
24
32
≤10
<10-90
כרום Cr
235
615
15
95
25
60
375
15-615
נחושת Cu
<10
148
55
270
28
123
<10
<10-270
כספית Hg
<0.02
<0.1
0.1
0.1
0.12
<0.02
<0.02
<0.02-0.1
מנגן Mn
4
2,210
330
433
275
710
83
4-2,210
מוליבדן Mo
195
300
265
750
178
218
410
178-750
ניקל Ni
≤20
225
65
143
68
110
60
≤20-225
עופרת Pb
<1
2.1
<1
≤1
<1
<1
<1
<1-2.1
אנטימון Sb
11
16
36
72
15
43
34
11-72
סלניום Se
33
123
158
810
58
88
35
33-810
תוריום Th
<0.3
<1
0.3
≤1
<1
<1
<1
<0.3-≤1
אורניום U
0.5
2.6
0.5
6.5
≤0.1
6
1.4
≤0.1-6.5
ונדיום V
990
1,112
190
735
670
70
1,035
70-1,112
אבץ Zn
55
510
175
390
130
465
75
55-510

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת TCLP של USEPA) בשנת 2011

מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
יסודות
ערך
מזערי
מרבי
ערך
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
כסף Ag
1.1
0.3
1.5
0.8
0.5
0.8
0.3
0.8
0.3-1.5
ארסן As
420
16
358
104
142
179
104
1,297
16-1,297
בורון B
8,350
4,400
10,350
2,750
2,040
20,943
2,750
11,495
2,040-20,943
בריום Ba
350
300
386
375
338
460
299
421
299-460
בריליום Be
1.2
<0.5
7.7
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5-8
קדמיום Cd
9
16
72
3
10
10
3
8
3-72
קובלט Co
98
17
29
24
32
34
38
38
17-98
כרום Cr
205
24
212
98
9
28
86
124
9-212
נחושת Cu
152
125
335
20
29
40
<10
35
<10-335
כספית Hg
0.1
<0.1
0.4
0.1
<0.1
0.3
<0.1
0.1
<0.1-0.4
מנגן Mn
2585
280
713
490
370
424
423
490
280-2,585
מוליבדן Mo
150
511
945
370
237
240
370
493
150-945
ניקל Ni
255
83
135
73
110
145
73
147
73-255
עופרת Pb
6.5
1
5
3.2
2
3.7
0.9
3.2
0.9-6.5
אנטימון Sb
28
18
95
20
11
15
34
36
11-95
סלניום Se
41
182
680
60
75
76
28
85
28-680
תוריום Th
<0.2
<0.2
0.7
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2-0.7
אורניום U
2.8
1
22
0.2
0.8
1.2
<0.1
0.2
<0.1-22
ונדיום V
1,680
210
911
1,291
535
638
950
1,291
210-1,680
אבץ Zn
630
248
552
265
357
470
252
255
248-630

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת TCLP של USEPA) בשנת 2010

מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
יסודות
ערך
מזערי
מרבי
ערך
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
כסף Ag
0.8
0.3
1.8
5.2
0.7
0.8
0.6
1.5
0.3-5.2
ארסן As
365
35
190
66
49
290
340
1025
35-1,025
בורון B
3,845
6,825
9,750
2,725
15,150
26,275
5,020
14,150
2,725-26,275
בריום Ba
285
500
637
450
690
790
280
650
285-790
בריליום Be
<0.5
1.2
1.6
<0.5
<0.5
1.4
<0.5
<0.5
<0.5-1.6
קדמיום Cd
3.4
18
28
2.2
0.7
10
0.8
8.7
0.7-28
קובלט Co
56
29
54
49
<10
24
15
45
<10-56
כרום Cr
420
26
110
73
51
128
15
280
15-420
נחושת Cu
27
75
177
52
20
150
<10
90
<10-177
כספית Hg
<0.02
<0.02
0.04
0.06
<0.02
0.08
<0.02
0.04
<0.02-0.1
מנגן Mn
690
353
650
435
205
315
98
720
98-720
מוליבדן Mo
285
305
875
250
185
341
310
385
185-875
ניקל Ni
165
110
215
115
45
100
95
150
45-215
עופרת Pb
3.5
0.5
5.5
0.7
4
5
0.5
5.5
0.5-5.5
אנטימון Sb
24
28
57
13
4.1
19
18
27
4.1-57
סלניום Se
67
240
905
46
135
153
50
85
46-905
תוריום Th
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.1-0.3
אורניום U
2
1.7
4.3
6
0.2
6
≤0.1
1.2
≤0.1-6
ונדיום V
1,420
390
1,015
740
290
590
565
1,250
290-1,250
אבץ Zn
195
228
370
100
215
445
190
585
100-585

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת TCLP של USEPA) בשנת 2009

מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
יסודות
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
ערך
ערך
מזערי
מרבי
כסף Ag
≤0.2
0.4
0.4
0.6
0.5
1.9
0.3
0.8
≤0.2-1.9
ארסן As
125
515
145
155
250
45
570
740
45-740
בורון B
4,860
6,850
3,460
7,625
3,250
10,720
5,300
8,150
3,460-10,720
בריום Ba
295
360
340
400
475
750
480
615
295-750
בריליום Be
<0.5
<0.5
0.7
2.8
<0.5
1.3
<0.5
<0.5
<0.5-2.8
קדמיום Cd
1
3.9
20
36
2.6
2.4
4.2
4.4
1-36
קובלט Co
≤10
75
17
39
30
23
30
39
≤10-75
כרום Cr
330
630
87
117
91
105
12
22
12-630
נחושת Cu
10
27
95
170
51
110
25
50
10-170
כספית Hg
0.02
0.05
<0.02
0.03
0.05
0.1
≤0.02
0.05
<0.02-0.1
מנגן Mn
40
800
280
485
280
250
490
525
40-800
מוליבדן Mo
235
510
585
890
300
100
225
270
10-890
ניקל Ni
70
200
75
132
92
90
120
130
70-200
עופרת Pb
0.5
1.2
1.1
1.5
0.2
1.4
0.8
1.3
0.2-1.4
אנטימון Sb
9
16
58
85
14
4
14
16
4-85
סלניום Se
30
175
400
590
36
21
14
45
14-590
תוריום Th
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2-<0.2
אורניום U
<0.1
<0.3
2
6
0.6
2.5
0.7
0.7
<0.1-6
ונדיום V
975
1,270
365
715
830
185
325
670
185-1,270
אבץ Zn
170
265
275
300
160
425
270
325
160-425

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת TCLP של USEPA) בשנת 2008

מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
קנדה
רוסיה
תחום
יסודות
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
ערך
מזערי
מרבי
ערך
מזערי
מרבי
כסף Ag
0.3
0.4
0.3
0.4
<0.2
<0.2
0.2
0.7
<0.2
<0.2
<0.2-0.4
ארסן As
1.1
1.6
240
355
87
79
125
9
2
350
1.1-355
בורון B
3,100
3,150
8,300
8,750
1,850
22,670
28,625
2,700
1,410
9,910
1,410-28,625
בריום Ba
500
700
210
260
210
200
450
950
240
1,300
200-1,300
בריליום Be
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5-<0.5
קדמיום Cd
0.6
1
7.5
11
1.3
0.7
2.8
1.5
0.7
2.1
0.6-11
קובלט Co
<10
<10
15
20
22
<10
40
<10
<10
<10
<10-40
כרום Cr
415
595
140
250
160
90
202
500
175
460
90-595
נחושת Cu
<10
≤10
<10
<10
<10
<10
10
<10
<10
10
<10-≤10
כספית Hg
0.04
0.08
0.06
0.09
0.03
0.02
0.04
0.02
<0.02
<0.02
<0.02-0.09
מנגן Mn
<2
2
310
365
225
6
515
3
2
70
<2-515
מוליבדן Mo
210
275
500
955
265
232
322
510
310
975
210-975
ניקל Ni
<10
≤10
100
100
68
20
120
<10
43
130
<10-130
עופרת Pb
0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.4
0.6
0.5
0.5
2.2
<0.3-2.2
אנטימון Sb
3.1
6.2
21
42
6
7.3
9
0.2
<0.1
13
<0.1-42
סלניום Se
20
22
740
1,210
41
20
82
45
32
52
20-1,210
תוריום Th
<0.1
0.1
<0.1
≤0.1
<0.1
<0.1
<0.1
0.3
<0.1
<0.1
<0.1-0.1
אורניום U
0.1
0.3
<0.1
0.1
<0.1
0.2
0.7
0.2
<0.1
0.4
<0.1-0.7
ונדיום V
70
90
1,330
1,500
1,760
1,050
1,260
15
95
1,100
15-1,760
אבץ Zn
55
90
35
95
55
30
140
100
35
245
8-245

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת TCLP של USEPA) בשנת 2007

מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
יסודות
מזערי
מרבי
ערך
ערך
מזערי
מרבי
כסף Ag
0.2
0.3
0.6
0.3
0.2
0.2
0.2-0.6
ארסן As
50
321
489
605
259
1,120
50-1,120
בורון B
3,417
4,582
11,745
15,984
5,547
8,501
3,417-15,984
בריום Ba
215
302
261
133
479
608
133-608
בריליום Be
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
קדמיום Cd
1
3
11
3.9
1.8
13
1-13
קובלט Co
<10
50
29
35
28
39
<10-50
כרום Cr
292
379
388
58
12
482
12-482
נחושת Cu
<10
≤10
17
≤10
<10
29
<10-29
כספית Hg
<0.05
<0.05
<0.05
0.06
<0.05
0.2
<0.05-0.2
מנגן Mn
86
665
827
826
172
550
86-827
מוליבדן Mo
172
240
413
178
306
315
172-413
ניקל Ni
39
143
152
102
115
150
39-152
עופרת Pb
0.4
0.7
0.6
1.1
0.7
1
0.4-1.1
אנטימון Sb
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
סלניום Se
32
34
459
71
29
41
29-459
תוריום Th
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
אורניום U
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
n.d
ונדיום V
462
1,490
1,972
901
588
1,271
462-1,972
אבץ Zn
52
134
130
147
66
296
52-296

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת TCLP של USEPA) בשנת 2006

מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אינדונזיה
רוסיה
תחום
יסודות
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
ערך
ערך
כסף Ag
0.2
1.6
0.3
3
0.3
0.2
0.2-3
ארסן As
300
370
385
1,100
315
690
300-1,100
בורון B
5,250
10,000
5,650
13,600
25,050
4,550
4,550-25,050
בריום Ba
230
340
215
462
400
575
215-575
בריליום Be
<0.2
1
<0.2
0.6
0.4
0.6
<0.2-1
קדמיום Cd
3
6
19
23
7
8
3-23
קובלט Co
70
100
31
56
55
36
31-100
כרום Cr
155
770
34
167
19
14
14-770
נחושת Cu
<10
100
71
175
47
77
<10-175
כספית Hg
<0.05
0.4
<0.05
0.1
<0.06
<0.05
<0.05-0.4
מנגן Mn
840
2,700
745
1,300
745
510
510-2,700
מוליבדן Mo
132
215
560
910
190
255
132-910
ניקל Ni
200
340
140
160
165
137
137-340
עופרת Pb
0.3
1.2
0.5
1
0.6
1
0.3-1.2
אנטימון Sb
9
20
40
42
11
20
9-42
סלניום Se
28
137
820
1,025
96
43
28-2,330
תוריום Th
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1-<0.1
אורניום U
0.1
1
0.2
3.8
1.4
2.1
0.1-3.8
ונדיום V
1,150
210
1,235
2,330
1,000
485
210-2,330
אבץ Zn
37
550
180
570
600
635
37-635

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת TCLP של USEPA) בשנת 2005

מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אינדונזיה
תחום
יסודות
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
ערך
כסף Ag
0.5
3
0.7
1.4
0.4
0.4-1.5
ארסן As
120
184
22
1,260
370
22-1,260
בורון B
6,050
8,800
7,075
8,025
13,325
6,050-13,325
בריום Ba
160
335
230
407
315
160-407
בריליום Be
<0.2
13
<0.2
65
<0.2
<0.2-65
קדמיום Cd
1
32
28
30
2
1-32
קובלט Co
<10
46
27
41
48
<10-48
כרום Cr
260
653
36
100
122
36-653
נחושת Cu
15
330
88
305
27
<15-330
כספית Hg
0
<0.05
<0.05
<0.05
0
0-<0.05
מנגן Mn
27
560
385
625
355
27-625
מוליבדן Mo
160
415
450
1,175
117
117-1,175
ניקל Ni
87
150
110
160
205
87-205
עופרת Pb
1
7
1
2
1
1-7
אנטימון Sb
9.5
50
46
69
3
3-69
סלניום Se
58
415
465
1,275
100
58-1,275
תוריום Th
<0.1
2
<0.1
0.1
<0.1
<0.1-<0.1
אורניום U
0.1
23
0.3
12
0.1
0.1-23
ונדיום V
340
1,208
445
1,415
805
340-1,415
אבץ Zn
33
410
130
410
52
33-410

ריכוזי יסודות קורט בתשטיפי אפר פחם מרחף (שיטת TCLP של USEPA) בשנת 2004

מדינה
דרום אפריקה
קולומביה
אוסטרליה
אינדונזיה
תחום
יסודות
מזערי
מרבי
מזערי
מרבי
ערך
ערך
כסף Ag
<0.1
<0.1
0.2
0.3
0.1
0.4
<0.1-0.4
ארסן As
8
345
95
220
133
600
8-600
בורון B
2,600
8,100
3,000
13,750
665
28,000
665-28,000
בריום Ba
190
730
320
830
145
317
145-730
בריליום Be
<0.5
<0.5
<0.1
<0.5
<0.5
0.7
<0.1-0.7
קדמיום Cd
0.3
3.2
0.9
1.8
3.5
6.2
0.3-6.2
קובלט Co
<10
70
<10
<10
17
53
<10-70
כרום Cr
360
950
450
550
41
62
41-950
נחושת Cu
<10
12
<10
<10
102
<10
<10-102
כספית Hg
<0.02
0.08
<0.02
0.03
<0.02
<0.03
<0.02-0.08
מנגן Mn
2
1,370
<2
3
327
1,115
<2-1,370
מוליבדן Mo
167
192
585
1,075
202
130
130-1,075
ניקל Ni
<10
175
<10
37
117
157
<10-175
עופרת Pb
0.2
0.4
0.4
2
0.8
1.3
0.2-1.3
אנטימון Sb
3
14
30
35
12
7
3-35
סלניום Se
15
33
232
740
60
34
15-740
תוריום Th
<0.1
0.1
<0.1
0.2
<0.1
<0.1
<0.1-0.2
אורניום U
0.1
0.1
<0.1
0.6
0.7
1.4
0.1-1.4
ונדיום V
560
1,400
770
2,200
615
730
560-2,200
אבץ Zn
30
40
25
60
220
450
25-450

 
*ערך מרבי היסטורי
ערכים מירביים מותרים
יסודות
ערך
שנה אחרונה
אפר בר שימוש
EPA רעילות
כסף Ag
5.2
2010
150
*
ארסן As
1,297
2011
2,000
5,000
בורון B
28,625
2008
20,000
*
בריום Ba
1,300
2008
*
100,000
בריליום Be
65
2005
*
*
קדמיום Cd
72
2011
100
1,000
קובלט Co
100
2006
*
*
כרום Cr
885
2005
2000
5,000
נחושת Cu
335
2011
*
100,000
כספית Hg
0.4
2006
25
200
מנגן Mn
2,700
2006
5,000
*
מוליבדן Mo
1,175
2005
2,000
*
ניקל Ni
340
2006
2,000
*
עופרת Pb
7
2005
150
5,000
אנטימון Sb
95
2011
*
*
סלניום Se
1,275
2005
700
1,000
תוריום Th
2
2005
*
*
אורניום U
23
2005
*
*
ונדיום V
2,330
2006
5,000
*
אבץ Zn
635
2006
*
*
* כל הריכוזים ביחידות מיקרוגרם/ליטר (ppb).
* n.d- no data.

מקור נתונים: בדיקות לאפר מרחף ממקורות (מכרות פחם) בדידים, מנהלת אפר הפחם.