מה חדש החלטות המנהלת

החלטות ישיבות מנהלת אפר הפחם בשנת 2015

בישיבת מנהלת אפר הפחם ביולי 2015 הוחלט להמשיך ולקדם מחקר ופיתוח בנושא הבא:
  • בנייה – עדכון ת.י. 1209 אפר מרחף לבטון
עדכון (רביזיה) לתקן הישראלי לאפר מרחף כתוסף לבטון

ת.י. 1209 - אפר מרחף לבטון, נקבע לראשונה בשנות השמונים עם ההערכות להפעלת תחנות הכח מ.ד. בפחם. בתחילה התבסס התקן על התקינה האמריקאית ASTM ומאז 2006, עת הרביזיה הקודמת, מתבסס על התקינה האירופית בהתאם למדיניות מכון התקנים.

תקציר תיאור העבודה

על פי כללי התקינה יש לערוך רביזיה לתקנים קיימים אחת ל- 5 שנים. בשנת 2011 היה התקן האירופי EN 450-1 בעיצומה של רביזיה מתמשכת ולפיכך התעכבה הרביזיה של התקן הישראלי. באפריל 2012 סוכמה סופית התקינה האירופית והחל תהליך גיבוש הצעת הרביזיה לת.י. 1209 בעזרת הצוות המקצועי-הנדסי (בנייה) של המנהלת.

ההצעה הנוכחית שהוגשה לפני כשנה מאמצת מקצת השינויים בתקן האירופי ומציעה לבחון אחדים מהם.

> לקריאת תיאור מורחב של תוכנית הרביזיה לחץ כאן

בישיבת מנהלת אפר הפחם בספטמבר 2015 הוחלט להמשיך ולקדם מחקר ופיתוח בנושא הבא:
  • סביבה – קרינה מבטון אפר בתלות במקורו בשיטת המדידה ההולנדית
השפעת מקור אפר הפחם על הקרינה מבטון במבחן שיטת המדידה ההולנדית

בדיקות קרינה מבטון בתלות במקור האפר בביצוע מעבדת NRG בהולנד, לבקרה השוואתית של הבדיקות המתבצעות במקביל בממ"ג-שורק.

תקציר תיאור המחקר

בני אדם נחשפים לקרינה מייננת מתמשכת ממוצרי בנייה בשני ערוצים – לקרינת גמא בחשיפה חיצונית ולקרינת אלפא בחשיפה פנימית, באמצעות מערכת הנשימה, מהתפרקות הרדון ובנותיו. החשיפה הפנימית נחשבת מסוכנת מהחיצונית והיא מורכבת יותר למדידה. ת.י. 5098 – תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי בנייה, קובע שיטת מדידה ומגבלות לחשיפה בשני הערוצים.

בסקירה שיטתית חוקרת המנהלת את השפעת האפר ממקורות הפחם למיניהם, השונים זה מזה בתכונותיהם, על החשיפה לקרינה מבטון ובעיקר על שפיעת הרדון. המנהלת בוחנת את ממצאי הבדיקות הנערכות בשיטה הישראלית בהשוואה לממצאי בדיקות במעבדת NRG בהולנד הבודקת את מדדי הקרינה בשיטות התקן ההולנדי (החלטת מנהלת מרץ 2012).

בעוד שיטת מדידת הרדון שפותחה לצורך התקן הישראלי סובלת מחוסר נסיון, בסיס נתונים דל והעדר ביקורת מדעית בינלאומית, שיטת המדידה ההולנדית מבוססת על נסיון עשיר רב שנים והיא נבחנה אקדמית במחקרים לרוב ובפרסומים בעיתונות המקצועית הבינלאומית. השוואת ממצאי הבדיקות בשתי השיטות – ההולנדית הותיקה והישראלית הצעירה – תאפשר להעמיד במבחן תקפות מדעית את השיטה הישראלית.

> לקריאת תיאור מורחב לחץ כאן