מה חדש איכות סביבה

חדשות איכות סביבה

 • הצעת תנאים סביבתיים משודרגים לשימושי אפר פחם בקרקע ינואר 2012
  מנהלת אפר הפחם השלימה הכנת הצעה לתנאים סביבתיים משודרגים לשימושי אפר פחם בקרקע המשקפים באופן מקצועי את הסיכונים האמיתיים הכרוכים בשימושים אלה בחד גיסא ופותחים מרחב תמרון רחב יותר ליישומים בשימושים אלה מאידך גיסא, תוך הבחנה בין אפר מרחף לתחתית. ניתן לעיין בהצעה ולהעיר לה בבמת הדיונים "משוב-אפר" של המנהלת.
 • שפיעת ראדון מבטונים המכילים אפר פחם – דצמבר 2011
  מחקר משותף של חוקרים מהמכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון ושטח בטיחות קרינה במרכז למחקר גרעיני-נחל שורק, לבחינת השפעת אפר פחם על שפיעת ראדון מבטון ועל תרומתו לחשיפה לקרינה של דיירי בניינים. המחקר כלל מדידת ריכוזי יסודות רדיואקטיביים ושפיעת ראדון מבטונים עם אפר באחוזים שונים, בהשוואה לבטון ללא אפר. כן נבדקה הצטברות ראדון בממ"דים יצוקים מבטון עם וללא אפר במצבים שונים של תחלופות אוויר בחדר בהתאם לתנאי השירות (מצבי סגירה שונים על הדלת והחלון). חלק מהבטונים נמסרו לבדיקה מקבילה במעבדת NRG בהולנד לצורך השוואה בין שיטות המדידה והערכות החשיפה לקרינה עפ"י המודלים ההולנדי והישראלי.
  בדיקות הבטונים הראו שריכוזי הרדיונוקלידים עולים כצפוי עם העלייה באחוז האפר בבטון (20% - 35% אחוז ברדיום-226, 55% - 110% בתוריום-232). במקביל חלה הפחתה ניכרת בשפיעת הראדון (בשיעור 18% - 37% בבדיקות בישראל ובלמעלה מ- 50% בבדיקות בהולנד). עם זאת, יצוין כי עקב ריבוי הגורמים הבלתי מבוקרים במחקר המשפיעים בפועל על ריכוז הראדון בבניין, פיזור תוצאות מדידת הראדון בממ"דים עם וללא אפר היה גדול יותר מטווח ההשפעה הנמדד של נוכחות האפר בבטון. מכל מקום נמצא כי ריכוז הראדון בממ"דים מכל סוגי הבטון שנבדקו במחקר, גם בתנאי התמגנות מלאה (חלון ודלת אטומים), נמוכה מרמת הפעולה התקנית (200 בקרל למ"ק), בכלל זה מבטונים המכילים אפר בשיעור המקובל בישראל (עד 150 ק"ג למ"ק).
  לעיון בדו"ח המחקר, לעיון בממצאי בדיקות NRG, הולנד
 • תוכנית לשדרוג והשלמת ניסוח הנחיות סביבתיות לשימושי אפר פחם יולי 2007
  מנהלת אפר הפחם מתכננת להמיר את ההנחיות הסביבתיות שנקבעו לשימושים למיניהם בתחילת תהליך היישום, המאופיינות מטעמי שמרנות בהחמרת יתר, בהנחיות המתאימות להערכות סיכונים מציאותיות בהתבסס על ממצאי עבודת המחקר המנוהלת על ידה בהיבטים הסביבתיים השונים, בהיגוי צוותים מקצועיים-מדעיים חיצוניים. התוכנית כוללת השלמת מחקר וניסוח בתחומים: סלילה, תשתיות וקרקע, מוצרי בנייה וגהות תעסוקתית.
 • בדיקת ריכוזי מזהמים אורגאניים באפר פחם ישראלי פברואר 2006
  שריפת פחם יכולה באופן תיאורטי לגרום להיווצרות מזהמים אורגאניים יציבים POP - Persistent Organic Pollutants כדוגמת דיאוקסינים, פוראנים ותרכובות PAH - Polycyclic Aromatic Hydrocarbon. מנהלת אפר הפחם לקחה על עצמה, לבקשת המשרד להגנת הסביבה, לחקור תופעה זו באפר הפחם הישראלי. ממצאי הבדיקה, שנערכה במעבדה מוסמכת בהולנד, מצביעים על ריכוזים נמוכים ביותר של POP's, בשני סדרי גודל לפחות מתחת לרמות המותרות בתקנים בעולם.
 • הוצאת אפר פחם תחתית מתחולת תקנות אבק מזיק ספטמבר 2005
  הועדה הטכנית לאבק מזיק (ועדה סטטוטורית משותפת למשרד להגנת הסביבה ולמשרד התמ"ת) קיבלה לאחרונה את המלצת צוות מומחים בתחום הגהות התעסוקתית המלווה את מנהלת אפר הפחם, להוציא את אפר פחם התחתית מתחוה את מנהלת אפר הפחם, להוציא את אפר פחם התחתית מתחולת תקנות אבק מזיק. החלטת הועדה התבססה על חוו"ד שהוכנה ע"י דר' אשר פרדו בהסתמך על סקר ספרות עולמי ובדיקות שנערכו בארץ.
  לעיון בתמצית הסקירה הספרותית