מה חדש סדנאות וימי עיון

כינוס דצמבר 2013 - משאב לפיתוח בר קיימא: תרומות ומחירן

אפר פחם – משאב לפיתוח בר קיימא: תרומות ומחירן
כינוס מנהלת אפר פחם להצגת התועלת ביישומי אפר הפחם והיבטיהם הסביבתיים
כפר המכביה, 16 בדצמבר 2013

ניצול מלוא האפר בשימושים איכותיים תורם תועלת ישירה למשק בחסכון בעלויות ומונע בעקיפין מפגעים סביבתיים.
בצד ביסוס השימושים הקיימים והשבחתם משקיעה המנהלת משאבי פיתוח בשימושים חדשים האמורים לתרום לגיוון יעדי האפר, להשביח את הערך הכולל של סל השימושים ולספק מענה אמין לפינוי האפר מתחנות הכח בעתות כשל משקי או בטחוני.

** מומלץ לעיין בתקצירי ההרצאות ובמצגות במעבר העכבר על פני סדר היום.

סדר יום
8:00 - 8:30 הרשמה וכיבוד קל
פתיחה ומבוא יו"ר – דר' ברכה חלף
8:30 – 8:40 מטרות יום העיון – דר' ברכה חלף, יו"ר מנהלת אפר הפחם
8:40 – 9:00 תוכנית אב ומדיניות פיתוח שימושים – עמרי לולב, מנהל מנהלת אפר פחם [מצגת]
9:00 – 9:20 תכונות פיזיקו-כימיות של אפר פחם הנוצר בישראל – דר' אריאל מצגר, חברת החשמל [מצגת]
אפר פחם בבנייה יו"ר – דר' יעקב גילת
9:20 – 9:45 אפר מרחף בתעשיית הבטון – אינג' גדעון אירוס, ג. אירוס יועצים [מצגת]
9:45 – 10:10 תרומת האפר המרחף לבטון וייעולה – פרופ' ארנון בנטור, המכון הלאומי לחקר הבנייה, הטכניון [מצגת] [וידאו הרצאה]
10:10 – 10:35 תרומת האפר בבטון לחשיפת האוכלוסייה לקרינה מייננת – דר' ז'אן קוך, ממ"ג-שורק, הוועדה לאנרגיה אטומית [מצגת]
10:35 – 11:00 פליטת רדון מבטון בבנייני מגורים – גוסטבו חקין, ממ"ג-שורק, הוועדה לאנרגיה אטומית [מצגת]
11:00 – 11:20 הפסקה
אפר פחם ביישומי קרקע יו"ר – פרופ' אורי מינגלגרין
11:20 – 11:45 אפר פחם בסלילה ובתשתיות – דר' מריו הופמן, יונה- ייעוץ וניהול הנדסי [מצגת]
11:45 – 12:10 אפר מרחף כמייצב בוצת שפכים לייעוד חקלאי וכמטייב קרקע – דר' פנחס פיין, המכון למדעי הקרקע, המים וסביבה, מרכז וולקני [מצגת]
12:10 – 12:35 אפר פחם- מצע גידול ממקור ממוחזר וחלופי לטוף – פרופ' יונה חן, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, האוניברסיטה העברית [מצגת]
12:35 – 13:00 זמינות יסודות קורט באפר מרחף – דר' נדיה טויטש, המכון הגיאולוגי [מצגת]
13:00 – 13:25 הערכות סיכונים ביישומי אפר מרחף בקרקע – פרופ' רמי קרן, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מרכז וולקני [מצגת] [וידאו הרצאה]
13:25 – 14:25 ארוחת צהריים
פיתוח יישומים חדשניים יו"ר – דר' נדיה טויטש
14:25 – 14:45 אפר מרחף כריאגנט כימי לסתירה חומצית וקיבוע פסולות מסוכנות תוך שילוב תוצר הקיבוע בבטון – פרופ' חיים כהן, אוניברסיטת אריאל [מצגת]
14:45– 15:05 אפר תחתית כמצע גידול קרומים ביולוגיים במערכת לטיפול בשפכים – דר' יעקב אנקר, מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן [מצגת]
15:05 – 15:25 אפר מרחף כמצע גידול קרומים ביוגניים לייצוב חולות – דר' אלי צעדי, מרכז המחקר גילת [מצגת]
אפר פחם ברגולציה הסביבתית והבריאותית יו"רים – פרופ' אורי מינגלגרין, דר' יעקב גילת
15:25 – 15:45 רגולציה סביבתית-בריאותית בשימושי אפר פחם – עו"ד אריה נייגר, APM עמית פולק מטלון ושות' [מצגת]
15:45 – 16:55 פאנל מומחים ורגולטורים:
שאלות לפאנל
פרופ' אורי מינגלגרין – בקרת החשיפה ליסודות קורט מזהמים בשימושי אפר פחם
דר' יעקב גילת – בקרת החשיפה לקרינה בשימושי אפר פחם
מציגים
גיא רשף – תנאים ליישומי אפר פחם בקרקע להגנה על מקורות מים לשתייה ולהשקייה [מצגת]
דר' יעקב גילת – אפר פחם בכלל חומרי הגלם לבנייה בבקרת הקרינה ממוצרי בנייה [מצגת]
פרופ' טוביה שלזינגר – עקרונות הרגולציה של חשיפה לקרינה מאפר פחם בשימושיו [מצגת]
דר' אשר פרדו – הגדרת אבק אפר פחם בקריטריונים של גהות תעסוקתית וסביבתית [מצגת]
מגיבים
דר' אילן צדיקוב, אינג' שלום גולדברגר
סיכום ולקחים יו"ר – עמרי לולב
16:55 – 17:25 דיון בהשתתפות הקהל
17:25 – 17:30 דברי סיכום – עמרי לולב